Strona głównaAktualności → V Gala Języka Niemieckiego

V Gala Języka Niemieckiego

16 maja 2018 r. odbyła się V Gala Języka Niemieckiego. Uroczystość była nie tylko odzwierciedleniem zainteresowania naszych uczniów językiem niemieckim, ale również podsumowaniem projektu edukacyjnego pt. „Coś pięknego niemieckiego” pod tegorocznym hasłem „ Viel Spaβ beim Deutschentdecken!/ Dobrej zabawy przy odkrywaniu języka niemieckiego!”.
Galę rozpoczęły uczennice klasy 7d Amelia Kiełbasa i Wiktoria Węgrzynowska, które opowiedziały o realizowanych w bieżącym roku szkolnym w języku niemieckim projektach eTwinning, projektach edukacyjnych oraz współpracy z Uniwersytetem Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu.
Zostały pokazane w formie prezentacji Movie Maker zdjęcia z poprzednich Gal Języka Niemieckiego.
Pani Wicedyrektor mgr Renata Szostakowska ogłosiła wyniki i wręczyła dyplomy oraz nagrody zwycięzcom  konkursu dla klas 4-7 na prezentację multimedialną pt. „DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO?”
I miejsce- Emilia Florianowicz 7d
II miejsce- Ksawery Parlicki 6b
III miejsce- Julia Kępczyńska 7d
Wyróżnienia:
Iga Ziółek 7d, Maria Rogowska 7b, Jakub Kwiecień 7f, Antoni Urbański 7f

Wszystkim laureatom gratulujemy pomysłowości i zaangażowania.

Następnie drużyny reprezentujące klasy 7a, 7b, 7c, 7d, 7f, 6b oraz 6c „odkrywały język niemiecki” przechodząc przez piętnaście stacji zadaniowych przygotowanych przez uczniów klasy 7c i studentów UHT w Radomiu pod opieką p. Anety Łabęckiej-Pasek- nauczycielki języka niemieckiego w naszej szkole.
Na każdej stacji czekały na drużyny różne zadania, za wykonanie których otrzymywali słowo- fragment zdania. Po zebraniu wszystkich fragmentów i ułożeniu ich w logiczną całość uczniowie dowiedzieli się, co łączy patrona naszej szkoły Władysława Syrokomlę z językiem niemieckim. Najlepsza okazała się drużyna z klasy 7a, a jej reprezentant Mikołaj Kwiatkowski odczytał rozwiązanie:
Władysław Syrokomla, patron naszej szkoły, dokonał przekładów z języka niemieckiego na język polski wielu dzieł dwóch słynnych niemieckich poetów Johanna Wolfganga von Goethe oraz Heinricha Heinego.

Zadania jakie rozwiązywali uczniowie były niezwykle atrakcyjne i dotyczyły różnych zagadnień leksykalnych oraz wiadomości kulturoznawczych. Uczestnicy korzystali z tabletów i kodów QR, grali w memory, bawili się w kalambury oraz z chustą Klanzy.

Pozostali uczniowie oglądali niemieckojęzyczne bajki, teledyski i krótkie filmy o różnych, ciekawych miejscach w Niemczech. Po każdej projekcji zadawane były pytania, za poprawne odpowiedzi widzowie otrzymywali słodkie nagrody.

V Gala Języka Niemieckiego była niezwykłym przeżyciem dla naszych gości - uczniów, rodziców, dyrekcji szkoły, nauczycieli. Królował język niemiecki! Po raz kolejny utwierdziliśmy się w przekonaniu, że warto uczyć się języka niemieckiego oraz poznawać kulturę, historię i tradycje krajów obszaru niemieckojęzycznego.
Organizatorki:
Aneta Łabęcka-Pasek, Ewa Frączek, Małgorzata Dąbrowska

 

tekst i autor filmu: A.Łabęcka-Pasek