Strona głównaAktualności → Sukces Julii Sujki – uczennicy klasy IVc

Sukces Julii Sujki – uczennicy klasy IVc

Decyzją Głównego Sądu Konkursowego Julia Sujka została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem „Mój las”. Uczennica wykonała pracę na temat: „Drzewo i jego funkcje w przyrodzie” Praca Julki zdobyła III miejsce w II kategorii wiekowej. Uczennica reprezentowała godnie naszą szkołę podczas uroczystego podsumowania konkursu, które odbyło się w Warszawie w dniu 05.06.2017r. w Domu  Technika NOT w obecności wszystkich sponsorów.  Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Liga Ochrony Przyrody. Konkurs przebiega w dwóch etapach. W pierwszym, regionalnym – uczniowie przysyłają prace do siedziby Zarządu Okręgowego LOP lub terenowego Oddziału SITLiD; w drugim, krajowym – biorą udział najlepsze, nagrodzone już dzieła. Rozstrzygnięcie na szczeblu ogólnopolskim odbywa się w Zarządzie Głównym SITLiD w Warszawie, gdzie zostały przesłane prace, które wzięły udział w drugim etapie konkursu. Konkurs "Mój Las" organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs podzielony jest  na cztery kategorie wiekowe. W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska, pracy leśników, gospodarki leśnej oraz wykorzystania surowca drzewnego. 
Na uroczystości zakończenia XXIX edycji konkursu - wręczenia nagród i wyróżnień oraz dyplomów  zaproszeni byli również nauczyciele – opiekunowie nagrodzonych prac.
Julia Sujka otrzymała w nagrodę  tablet  firmy Samsung, komplet książek przyrodniczych oraz inne gadżety. Była bardzo wzruszona i szczęśliwa!!
Towarzyszyli jej  rodzice, którzy również nie kryli wzruszenia.
Julka gratuluję!  Życzę sukcesów w kolejnych edycjach konkursu!

 
                                      
                                    opiekun Szkolnego Koła LOP -  Lidia Michalska