Strona głównaAktualności → Śladami Mistrza Jana

Śladami Mistrza Jana

We wtorek 29 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły udali się na wycieczkę do Czarnolasu i Zwolenia pod hasłem: „Śladami  Jana Kochanowskiego – ojca literatury polskiej”. Wzięli w niej udział uczniowie klas siódmych (VIIa, VIIb i VIIc) pod opieką pań: Katarzyny Łukomskiej, Ewy Frączek, Sabiny Laskowskiej – Stanios, Julity Stani i Moniki Myszkowskiej- Skopek.
Wyjazd zorganizowano w ramach programu innowacyjnego: „Podróże w czasie i przestrzeni, czyli wędrówki po ziemi radomskiej” realizowanego w klasie VIIa i VIIb przez nauczycieli języka polskiego: panią Renatę Szostakowską i panią Ewę Frączek.
Najważniejszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego, które ma siedzibę w przepięknym XIX - wiecznym dworku Jabłonowskich. Uczniowie poznali ekspozycję  noszącą tytuł: „Jan Kochanowski – duch miejsca, klimat epoki”.
Następnie siódmoklasiści udali się do Zwolenia – miasta blisko związanego z osobą Jana Kochanowskiego. To tutaj znajdowało się drugie (po poznańskim) probostwo, którym tytularnie zarządzał Jan z Czarnolasu. Tutaj także spoczywają jego doczesne szczątki złożone w krypcie pod podłogą miejscowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Uczniowie zwiedzili ten obiekt. Dowiedzieli się, że w 1984 odbył się w 400-lecie śmierci Jana Kochanowskiego uroczysty powtórny pogrzeb poety pod przewodnictwem kard. Franciszka Macharskiego.
Poecie wystawiono w mieście dwa pomniki – oba dłuta Władysława Jani z Warszawy. Podczas spaceru do jednego z nich zatrzymaliśmy się przy pomniku Nieznanego Żołnierza, który stoi na skwerku naprzeciwko kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Na dowód włączenia w akcję „Szkoła Pamięta” wzruszeni uczniowie oddali cześć poległym żołnierzom i wysłuchali fragmentu utworu „ojca literatury polskiej”:

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie, Bóg nagradzać będzie,
A cnota kiedykolwiek miejsce swe osiądzie.
                          (Jan Kochanowski,  Pieśni, Księgi wtóre Pieśń XII)

Ta wycieczka była dla uczniów niezwykłą lekcją języka polskiego, historii  i patriotyzmu.
Ewa Frączek, Sabiny Laskowska – Stanios, Katarzyny Łukomska, Julita Stani, Moniki Myszkowska- Skopek

 

tekst: E.Frączek