Strona głównaAktualności → Otwarte umysły, nauka przez doświadczenia

Otwarte umysły, nauka przez doświadczenia

„Otwarte umysły, nauka przez doświadczenia” jest odpowiedzią na zainteresowanie uczniów dotyczące samodzielnego wykonywania doświadczeń. Zajęcia organizowane w ramach koła chemicznego „Pierwiastek” skierowane są do uczniów,  którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać swoje zainteresowania w zakresie chemii. Ale czym byłyby zajęcia, w których przeprowadzamy doświadczenia, gdyby młodzież nie mogła podzielić się swoimi osiągnięciami z innymi. Kto byłby lepszym widzem niż młodsi koledzy, którzy są zdobywać wiedzę, a nie mają możliwości sami wykonywać takich doświadczeń? Stąd jednym z założeń naszego projektu jest prezentacja osiągnięć uczniom klas młodszych.
Pierwsze zajęcia odbyły się 26 listopada. Uczestnikami byli uczniowie klasy 1 A naszej szkoły, którzy uczestniczyli wraz z wychowawczynią Panią Gabrielą Łęcką w zajęciach pt. „Czary mary – jak zostać Harrym Potterem”. Podczas spotkania uczniowie poznali   ciekawe eksperymenty prezentowane przez uczniów koła chemicznego lub wykonywali je  samodzielnie. Niektóre będą mogli sami powtórzyć w domu. Podczas zajęć rozwiązywali również zagadki i odpowiadali na pytania zadawane przez starszych kolegów.
Zajęcia spotkały się z zainteresowaniem ze strony młodszych uczniów, chętnie w nich uczestniczyli i poszerzali swoją wiedzę przez doświadczenia. 

Katarzyna Łukomska