Strona głównaAktualności → Dzień Papieski

Dzień Papieski

 Dnia 26 października w naszej szkole –zwyczajem lat ubiegłych odbył się apel słowno – muzyczny z okazji Dnia Papieskiego. Uczniowie z koła teatralno- biblijnego pod kierunkiem pań katechetek Urszuli Bartosiak i Julity Stani przybliżyli nam postać świętego Jana Pawła II jako tego, który promieniuje ojcostwem. Przypomnieliśmy sobie wzniosłe chwile i wyjątkowe słowa ukochanego Ojca Świętego. Wszystko było zwieńczone przepiękną pieśnią oazową pt.: „Barka” oraz piosenką „Biały Pasterz”, jako podziękowanie dla Tego, który zawsze nam wskazywał drogę, ku temu co piękne i dobre.
Na zakończenie Pani Dyrektor Ewa Kuchniak bardzo pięknie podsumowała i podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania tych obchodów.

 

Tekst Urszula Bartosiak