Strona głównaAktualności → Bank odblasków

Bank odblasków

PSP nr 15 uczestniczy w programie B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony,
opracowanym przez Komendę Miejską Policji w Radomiu.
Celem nadrzędnym programu jest ograniczenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów oraz upowszechnianie u dzieci młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie. W związku z uczestnictwem szkoły w programie B&N, chcielibyśmy utworzyć w naszej placówce BANK ODBLASKÓW, co pozwoliłoby na „drugie życie odblasku”. Zbiórka nieużywanych elementów odblaskowych pozwoli na obdarowanie innych osób nie posiadających takowych elementów, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Wszystkie odblaski, które znajdą się w BANKU ODBLASKÓW zostaną rozdane podczas akcji profilaktycznych osobom, które ich nie posiadają. Nieużywane odblaski prosimy wrzucać do skrzyni BANK ODBLASKÓW, która znajduje się w świetlicy szkolnej. Akcja trwa do 21 marca.
Zapraszamy do udziału!!!


Zespół BRD