Strona głównaAktualności → "Pamięć i przestroga"

"Pamięć i przestroga"

W miesiącu wrześniu w naszej szkole realizowane były różnorodne zadania upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej i jej ofiary. Hasłem przewodnim były słowa: „Pamięć i Przestroga”. Nasze działania rozpoczęliśmy 2 września od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed pomnikiem masowych egzekucji przy ul. Kieleckiej. Przez kolejne 3 tygodnie uczniowie klas IV-VIII,  indywidualnie lub zespołowo wykonywali zadania konkursowe, których rozstrzygnięcie nastąpiło 30 września. Były to: portret bohatera, plakat- Radom w czasie II wojny światowej, makieta pomnika upamiętniającego ofiary wojny, wywiad z żyjącym świadkiem historii, prezentacja multimedialna- najważniejsze fakty II wojny światowej. Ponadto na szkolnych korytarzach zostały umieszczone tematyczne dekoracje i tabliczki informujące o różnych faktach II wojny światowej wykonane przez uczniów.
Podsumowaniem szeregu działań i konkursów przeprowadzonych w naszej szkole była uroczysta akademia w dniu 30 września. W montażu słowno-muzycznym uczniowie przypomnieli  tragiczne dla naszego kraju lata wojny i terroru okupacyjnego. Archiwalne nagrania, wiersze i wojenne piosenki prowadziły słuchaczy przez okres 6-letniej wojny,  od  momentu zrzucenia pierwszych bomb na nasz kraj, przez wojnę obronną, agresję sowiecką, konspiracyjną działalność, udział  polskich żołnierzy w walkach na całym świecie, aż do jej zakończenia. Wszyscy uczniowie minutą ciszy uczcili pamięć poległych i pomordowanych bohaterów  II wojny światowej.
W drugiej części uroczystości Pani Dyrektor Małgorzata Suligowska wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursów, w których licznie wzięli udział nasi uczniowie.
Portret bohatera: I miejsce- Ksawery Parlicki kl.8b; II miejsce- Oliwia Kołaczek kl.6d; III miejsce- Amelia Wolska kl.6d
Wywiad: I miejsce- Liliana Golińska kl.4b
Plakat- Radom w czasie II wojny światowej: I miejsce- Mikołaj Stępień kl.8c; I miejsce- Daria Piasek i Julia Czubak kl.4b; II miejsce- Maria Skałbania kl.6d
Makieta pomnika: I miejsce- Mateusz Sujka kl.8c i Julia Sujka kl.7c; II miejsce- Maja Sadurska i Agata Chęcińska kl.5d; III miejsce- Sikora Klaudia i Zofia Zaręba kl.4b
                                                                                                       Nauczycielki historii:
                                                             Izabela Jankowska i Sabina Laskowska-Stanios