Strona głównaAktualności → "Geometryczne obrazy"

"Geometryczne obrazy"

W dniu 17.12.2018r. został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Matematyczno – Plastyczny „GEOMETRYCZNE OBRAZY”. Do udziału w nim zaprosiliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły z klas III - VIII.
Przedmiotem konkursu było stworzenie obrazu (pejzażu, portretu, rysunku, szkicu, itp.)  z wykorzystaniem  figur i brył geometrycznych w formacie A3, w dowolnej technice plastycznej. Głównymi celami konkursu było zachęcenie uczniów do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności.
Ponadto pragnęliśmy także przyczynić się do uatrakcyjnienia  pojęć matematycznych elementami plastyki, utrwalanie wiedzy dotyczącej figur i brył geometrycznych oraz  zapoznanie z symetrią w sztuce i przyrodzie oraz sztuce dekoracyjnej.
Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy. Prace oceniane były w kategoriach wiekowych.
Oto laureaci konkursu:

1. Jakub Bieńkowski 4a
2. Anna Tarka 4d
3. Roksana Wilk 4a

1. Alicja Ślusarczyk 5c
2. Kacper Deszczyński 5f
3. Nadia Gawor 5a

1. Julia Sujka 6c
2. Eryk Łoboda 6c
3. Karolina Wiaderek 6c

1. Mateusz Sujka 7c
2. Sandra Szara 7a
3. Zuzia Stefańska 7b

1. Alicja Sikora 8f
2. Agnieszka Boborykin 8c
3. Natalia Kucharczyk 8c
 

Laureatom gratulujmy i zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
       

 Tekst: Monika Kuzia