Strona główna → Twoje dane - Twoja sprawa

Twoje dane - Twoja sprawa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Radomiu przstapiła w roku szkolnym do programu "Twoje dane - Twoja sprawa".

Program ma min. na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Plakat>>

Co to są dane osobowe? Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Prezentacja>>

 

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na pamiątkę sporządzenia konwencji Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta jest najstarszym międzynarodowym aktem prawnym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
W Polsce  w dniu 28 stycznia 2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych już po raz dziewiąty organizuje obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Obchody te, mają na celu uświadoienie nam jakie mamy prawa i jak umiejętnie z nich korzystać, co pozwoli nam na uniknięcie wielu niebezpieczeństw.
Dane osobowe to miedzy innymi: imię i nazwisko, ares zamieszkania, adres e-mail, PESEL, numer telefonu, nick. Gdy często i zbyt pochopnie podajemy swoje dane, ktoś może je wykorzystać np. do podszywania się pod nas. Ponad to nasze hasło i dane mogą zostać skradzione, a konto przejęte przez obcą osobę.
Co pownniśmy wiedzie?
1. Każdy ma prawo do prywatności - zachowania w tajemnicy danych i informacji o sobie.
2. Jeśli nie chcę, aby moje dane pojawiały się w Internecie, nie publikuję ich.
3. Nikt nie jest anonimowy w sieci, a dane raz wrzucone do Internetu pozostają w nim na zawsze.
4. Nie udostępniaj danych osobowych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.

Międzyszkolny Konkurs "Twoje dane - Twoja sprawa".

Regulamin>>

W dniu 17.02.2015r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego na plakat z hasłem. Konkurs ten realizowany był w ramach programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”, do którego przystąpiła nasza szkoła. Patronat nad tym programem sprawuje GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
    Celem konkursu plastycznego było uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z Internetem oraz celowości chronienia swoich danych osobowych.

Więcej na temat konkursu>>

Dni Bezpiecznego Internetu

W tym roku podczas DBI szczególną uwagę zwróciliśmy uczniom na dane osobowe i ich ochronę w Interencie.

Więcej na temat DBI>>