Strona główna → Trzymaj formę

Trzymaj formę

PROGRAM  „TRZYMAJ  FORMĘ”  -  KONKURS  „KLASA FIT”

Po raz kolejny przystępujemy do programu „Trzymaj Formę”. W tym roku przybiera on postać konkursu dla klas piątych i szóstych, którego celem jest zdobycie tytułu „Klasy Fit – propagującej zdrowy i aktywny styl życia”.
Harmonogram realizacji programu, regulaminy szkolnych akcji i konkursów oraz wszystkie dodatkowe informacje potrzebne do realizacji programu umieszczone zostaną w zakładce  „Trzymaj Formę” na stronie naszej szkoły. Natomiast konieczne materiały edukacyjne dostępne są na stronie www.trzymajforme.pl.
Zachęcamy zatem wszystkich uczniów klas V i VI do zdrowej i aktywnej rywalizacji o tytuł „Klasy Fit”. Co miesiąc  przewidziane są do realizacji przez uczniów projekty edukacyjne. Klasa, która w maju uzbiera największą ilość za ich wykonanie punktów otrzyma nagrodę niespodziankę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Festynu Rodzinnego w maju.
Jakie są cele programu?
1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
2. Program może być realizowany w szkołach gimnazjalnych oraz w szkołach podstawowych w klasach V-VI.
3. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.

Cel główny:
Zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.
Cele szczegółowe:
- Pogłębianie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka
- Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną
- Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich
Organizatorzy programu: Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.
Współorganizator programu: Konsorcjum Teraz Polska Trzyma Formę!

HARMONOGRAM PROGRAMU >> pobierz

 

Regulamin konkursy - Klasa Fit >> pobierz

Regulamin akcji "Żyję aktywnie" >> pobierz