Strona główna → Trzymaj formę

Trzymaj formę

Program "Trzymaj formę" 

Jakie są cele programu?
1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
2. Program może być realizowany w szkołach gimnazjalnych oraz w szkołach podstawowych w klasach V-VI.
3. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.

Cel główny:
Zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.
Cele szczegółowe:
- Pogłębianie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka
- Kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną
- Dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich
Organizatorzy programu: Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.
Współorganizator programu: Konsorcjum Teraz Polska Trzyma Formę!

Rok szkolny 2017/2018

DNI  ZDROWIA  2018


W dniach 16 – 20 kwietnia w naszej szkole po raz kolejny wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami obchodzili Dni Zdrowia. Świętowanie tych dni związane jest z realizacją zadań programu „Trzymaj Formę” propagującego zdrowy i aktywny tryb życia wśród uczniów i rodziców. Dzień Zdrowia na całym świecie obchodzony jest 7 kwietnia, a miesiąc kwiecień często z tego powodu jest nazywany Miesiącem Zdrowia.
Podczas tych dni uczniowie klas V - VII wraz z wychowawcami utrwalali wiedzę na temat zasad zdrowego żywienia. Wiedzę swoją w sposób praktyczny wykorzystywali poprzez przyrządzanie zdrowych przekąsek i sałatek, a także przy stolikach zadaniowych wykonywanie „piramidy żywieniowej” i „talerza zdrowia”. Piękne plakaty udekorowały korytarze szkoły. Okazało się, że zdrowe posiłki są również piękne, smaczne i można przy ich wspólnym wykonywaniu bardzo dobrze się bawić i uczyć.
Atrakcją Dni Zdrowia w tym roku było spotkanie i trening z trenerem karate panem Piotrem Lachowskim.
Mamy nadzieję, że zdrowy tryb życia będzie towarzyszył uczniom, rodzicom i nauczycielom codziennie, a nie tylko z okazji Dnia Zdrowia.
Zapraszamy do szkolnej galerii!!!
Tekst: A. Podlaska

Trening karate, czyli jak aktywnie spędzać czas

 
W dniu 19 kwietnia 2018r. w naszej szkole gościł trener karate Pan Piotr Lachowski ze swoimi podopiecznymi. Pani dyrektor Małgorzata Suligowska witając gości  zwróciła uwagę na to, że spotkanie odbywa się w ramach Dni Zdrowia i jest okazją do propagowania aktywnego stylu życia wśród uczniów PSP nr 15. Pani dyrektor wyraziła również nadzieję, że taka forma aktywności fizycznej spodoba się wielu osobom, które zechcą w ten sposób spędzać wolny czas.
Pan Piotr Lachowski  przeprowadził z uczniami pogadankę na temat zasad karate, czyli sztuki samoobrony i roli aktywności fizycznej w życiu młodego człowieka. Duża grupa uczniów wzięła udział w rozgrzewce i treningu karate.
Ciekawym doświadczeniem dla wszystkich było obejrzenie pokazu walki zaprezentowanej przez zaproszone dziewczęta. Na zakończenie spotkania Pan Piotr Lachowski przeprowadził konkurs szybkościowy, w trakcie którego należało w ciągu 30 sekund kopnąć jak największą ilość razy w worek treningowy. Nagrodami w konkursie były bezpłatne treningi w szkole karate „Kiokushin”.
Emocje towarzyszyły wszystkim uczestnikom do końca spotkania.
.
Zapraszamy do szkolnej galerii!!!
Tekst:  A. Podlaska, K. Stępień

Rok szkolny 2016/2017

PROGRAM  „TRZYMAJ  FORMĘ”  -  KONKURS  „KLASA FIT”

Po raz kolejny przystępujemy do programu „Trzymaj Formę”. W tym roku przybiera on postać konkursu dla klas piątych i szóstych, którego celem jest zdobycie tytułu „Klasy Fit – propagującej zdrowy i aktywny styl życia”.
Harmonogram realizacji programu, regulaminy szkolnych akcji i konkursów oraz wszystkie dodatkowe informacje potrzebne do realizacji programu umieszczone zostaną w zakładce  „Trzymaj Formę” na stronie naszej szkoły. Natomiast konieczne materiały edukacyjne dostępne są na stronie www.trzymajforme.pl.
Zachęcamy zatem wszystkich uczniów klas V i VI do zdrowej i aktywnej rywalizacji o tytuł „Klasy Fit”. Co miesiąc  przewidziane są do realizacji przez uczniów projekty edukacyjne. Klasa, która w maju uzbiera największą ilość za ich wykonanie punktów otrzyma nagrodę niespodziankę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Festynu Rodzinnego w maju. 

 

HARMONOGRAM PROGRAMU >> pobierz

 

Regulamin konkursy - Klasa Fit >> pobierz

Regulamin akcji "Żyję aktywnie" >> pobierz