Strona główna → Szkoła z klasą 2.0

Szkoła z klasą 2.0

W czerwcu została zakończona realizacja ogólnopolskiego programu "Szkoła z klasą 2.0". Wszystkie realizowane działania zostały opisane przez nauczycieli i uczniów na prowadzonych przez nich blogach. Zadania zostały pozytywnie ocenione przez organizatorów i ekspertów, w związku z tym nasza szkoła otrzymała ceryfikat "Szkoła z klasą 2.0", a nauczyciele dyplomy potwierdzające zrealizowanie programu.

FESTIWAL 2.0
23 maja 2012 roku w sali  gimnastycznej PSP nr 15 w Radomiu odbył się  Festiwal 2.0. Było to wydarzenie szkolne, na które zaproszeni zostali uczniowie klas 4-6, nauczyciele oraz Dyrekcja Szkoły. Motywem przewodnim festiwalu było hasło: Nasza mała Ojczyzna- Ziemia Radomska.
Prezentacja trwała ok 60 minut. Najpierw szkolny koordynator programu powitała zebranych, przypomniała obowiązujący w szkole Kodeks 2.0 oraz przedstawiła uczestników festiwalu. Następnie oddała głos kolejnym zespołom. Każdy z nich zaprezentował  skład zespołu, temat projektu oraz informację o tym, jak przebiegała praca nad realizacją projektu .
Uczniowie wszystkich zespołów byli bardzo samodzielni- sami prezentowali efekty pracy; zadaniem nauczycieli było czuwanie nad ich wystąpieniem.

Po zakończeniu prezentacji zespołów koordynator podsumowała udział w programie „Szkoła z klasą 2.0. Podziękowała nauczycielom oraz uczniom za wielkie zaangażowanie w wykonywaniu zadań. Założenia festiwalu zostały zrealizowane. Społeczność szkolna obejrzała efekty pracy poszczególnych zespołów uczniowskich. Pokazane prezentacje były  zgodne z wybranym tematem, ciekawie wykonane i w interesujący sposób przedstawione publiczności, a uczniowie deklarowali, że umieją pracować w zespole i chętnie zrealizują inne projekty w przyszłym roku szkolnym.

REALIZACJA PROJEKTU

Dziełania w ramach realizacji projektu" Nasza mała ojczyzna - Ziemia Radomska"
5a projekt pt.  "Interaktywna mapa Radomia i regionu" - opiekun Dorota Ługowska
6a i 6b projekt pt. "Jesteśmy ekspertami od zabytków" - opiekun Izabela Kubacka
5d projekt  pt. "Podróż XXI przez legendy Ziemi Radomskiej" - opiekunEdyta Fokt
5c projekt pt. "Sławni radomianie" - opiekun Renata Szostakowska
2b projekt pt.  „Blisko, coraz bliżej”- wyprawa do Orońska, Iłży i Szydłowca” - opiekun Aneta Łabęcka - Pasek

KODEKS 2.0 OBOWIĄZUJĄCY W PSP  nr 15 w RADOMIU

1. Nie kopiujemy bezmyślnie cudzych prac. Zawsze podajemy źródło informacji.
2. Korzystamy z informacji z sieci do uczenia się i komunikowania się z innymi.
3. Komunikujemy się za pomocą TIK.
4. Rozsądnie wykorzystujemy komputery i dostęp do sieci.
5. Dbamy o nasze bezpieczeństwo w sieci.
6. Zostańmy domowymi korepetytorami.

DEBATA SZKOLNA

12 grudnia 2011 r. odbyła się debata szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu. Uczestniczyli w niej: Pani Dyrektor Szkoły, opiekunowie zespołów uczniowskich oraz wychowawcy i uczniowie klasy: 2b, 5a, 5c, 5d i 6b. Łącznie 111  osób.
W przygotowanie debaty włączyli się nauczyciele i uczniowie realizujący zadania programu. Debatę prowadziły: koordynator Renata Szostakowska i nauczycielka Dorota Ługowska  realizująca zadania programu. Uczennice: Patrycja z kl. 6b oraz Fatima z kl. 5a zostały wybrane na sekretarzy- sprawozdawców naszego spotkania. Na początku przypomniano cele programu „Szkoła z klasą 2.0”. Uczniowie obejrzeli I. część prezentacji multimedialnej dotyczącą technologii informacyjno - technologicznych. Następnie prowadzące przedstawiły zespoły uczniowskie oraz ich opiekunów. Ich przedstawiciele zapoznali zebranych z zagadnieniami omówionymi w trakcie debat klasowych oraz ustalonymi wnioskami, które zostały przypięte do tablic magnetycznych.
1. Nie kopiujemy bezmyślnie cudzych prac. Zawsze podajemy źródło informacji.
2. Korzystamy z informacji z sieci do uczenia się i komunikowania się z innymi.
3. Komunikujemy się za pomocą TIK.
4. Rozsądnie i optymalnie wykorzystujemy komputery i dostęp do sieci.
5. Dbamy o nasze bezpieczeństwo w sieci.
6. Zostańmy domowymi korepetytorami.
Następnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca możliwości wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w nauczaniu, uczeniu i komunikowaniu się ze sobą.  Uczestnicy odpowiadali na pytania, co wolno, a czego nie wolno w sieci? Podkreślali zagrożenia czyhające na użytkowników Internetu. A oto niektóre zagadnienia, wokół których toczyła się dyskusja:
1. W jaki sposób wykorzystujecie technologie informacyjno- komunikacyjne w uczeniu się?
2. Czy jesteście zadowoleni z dostępu do Internetu w szkole? Co należy zostawić, a co zmodyfikować?
3. Jakie niebezpieczeństwa czekają na was w sieci?
4. Czy uczniowie powinni w szkole używać telefonów komórkowych?
Dyskusja była bardzo ożywiona, ponieważ nauczyciele włączali się do debaty, a uczniowie śmiało przedstawiali swoje zdanie. Stwierdzili, że najczęściej wykorzystują Internet do wyszukania potrzebnych informacji. Dużym powodzeniem cieszą się dyktanda on-line, ponieważ pozwalają samodzielnie ocenić swoje umiejętności ortograficzne. Wszyscy uczestnicy dyskusji wyrazili pozytywna opinię dotyczącą dostępu do sieci w szkole. W ciągu dnia mogą z niej korzystać o wygodnej dla siebie godzinie. Jeden z uczestników chciał „jeszcze szybszego Internetu”, jednak nauczyciel informatyki zauważyła, że przyjęta szybkość jest wystarczająca, dlatego nie ma problemów z korzystania z sieci.
Uczniowie wiedzieli, jakie zagrożenia czyhają na nich w sieci. Najmłodsi zwracali uwagę na możliwość „podszywanie się” osób dorosłych pod dzieci w trakcie rozmowy na Gadu Gadu, starsi zauważali spryt hakerów włamujących się nielegalnie do sieci, wirusy niszczące oprogramowanie, opowiadali o uzależnieniu, np. od gier komputerowych. Najwięcej emocji wzbudziło pytanie: „Czy uczniowie powinni w szkole używać telefonów komórkowych?” Niektóre osoby uważały, iż powinny mieć możliwość używania włączonych telefonów w szkole, jednak większość debatujących zwróciła uwagę na to, że telefon przeszkadza w prowadzeniu i uczestniczeniu w zajęciach: „może zadzwonić w trakcie lekcji, uniemożliwia skupienie uwagi, może zostać nieostrożnie zrzucony z ławki”, dlatego powinien być bezwzględnie wyłączony. Następnie odbyło się głosowanie nad poszczególnymi punktami Kodeksu 2.0. Wszystkie zaproponowane zapisy zostały przyjęte większością głosów.

Terminy debat klasowych w ramach realizacji programu:

24.11.2011r. - Aneta Łabęcka - Pasek - klasa 2b

5.12.2011r. - Izabela Kubacka - klasa 6b

6.12.2011 r.  - Renata Szostakowska - klasa 5c

6.12.2011 r. - Dorota Ługowska - klasa 5a

7.12.2011 r. - Edyta Fokt - klasa 5d

W trakcie debat przedyskutowane zostaną wybrane wątki szkolnego kodeksu:

1. Ucz i ucz się z TIK!

2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie.

3. Nie kradnij i nie daj się okraść!

4. Komunikujmy się!

5. Komputery pod ręką!

6. Bądź bezpieczny w sieci.

7. Nauczcie tego dorosłych!

 

W  bieżącym roku szkolnym (2011/2012) Pani Dyrektor Małgorzata Suligowska oraz nauczycielki Aneta Łabęcka - Pasek, Dorota Ługowska, Edyta Fokt, Izabela Kubacka oraz koordynator Renata Szostakowska przystąpiły do drugiej edycji programu Szkoła z klasą 2.0.

Jego głównym celem jest kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz twórczego wykorzystywania nowych technologii w skutecznym nauczaniu i uczeniu się. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.

W I semestrze każdy nauczyciel - uczestnik programu - zorganizuje debatę klasową, której celem będzie wstępne opracowanie zasad korzystania z technologii komunikacyjno - informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. W czasie debaty szkolnej uczniowie zaprezentują wypracowany podczas debaty klasowej punkt widzenia.

W II semestrze uczestnicy programu przygotują projekty edukacyjne, wykorzystując nowe technologie informacyjne. Swoje osiągnięcia oraz wspólnie wypracowany kodeks przedstawią w czacie Szkolnego Festiwalu 2.0, który odbędzie się w czerwcu 2012 r.

Program Szkoła z klasą 2.0 prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego.