Strona główna → Drugi bud. ul. Kierzkowska

Drugi bud. ul. Kierzkowska

Drugi budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu położony jest w malowniczej części Radomia, przy ulicy Kierzkowskiej 118. Uczęszczają tam dzieci zamieszkujące okoliczne ulice. Niewątpliwym atutem szkoły, co podkreślają często rodzice, jest to, że dzięki niewielkiej liczbie dzieci, wszystkie są otoczone wzmożoną opieką dydaktyczno – wychowawczą, ze strony pracujących tu nauczycieli.
 

     Nadzór nad  funkcjonowaniem szkoły sprawują:

  •             dyrektor szkoły – mgr Małgorzata Suligowska,
  •             wicedyrektor szkoły – mgr Elżbieta Kozera,
  •             wicedyrektor szkoły – mgr Ewa Kuchniak.
  • wicedyrektor szkoły - mgr Renata Szostakowska


    Nauczyciele nauczania zintegrowanego:

·        mgr Agnieszka Myrta
·        mgr Beata Mucha
·        mgr Agnieszka Łęcka w zast. za mgr Małgorzatę Walkiewicz
·        mgr  Agnieszka Janas

 Nauczyciele klas starszych:
mgr Izabela Wróblewska, mgr Anna Młynarska–  nauczycielki jęz. polskiego    
mgr Aneta Podlaska –  nauczycielka matematyki
mgr Katarzyna Stępień –  nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Izabela Jankowska– nauczycielka historii
mgr Jolanta Dorocińska - nauczycielka biologii

mgr Katarzyna Łukomska - nauczycielka chemii

mgr Aldona Miękus - nauczycielka geografii

mgr Małgorzata Basa - nauczycielka fizyki

mgr Katarzyna Jaworska– nauczycielka przyrody
mgr Karolina Wasiak – nauczycielka jęz. angielskiego
mgr Anna Rybińska– nauczycielka plastyki

mgr Marlena Kowalska - nauczycielka muzyki

mgr Marek Cieślak– nauczyciel zajęć komputerowych i techniki
mgr Agnieszka Glibowska– nauczycielka religii,

mgr Edyta Wilk - nauczycielka wychowania do życia w rodzinie

mgr Kinga Tąder - nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki 

mgr Aneta Łabęcka-Pasek, mgr Paweł Bartnik - nauczyciele języka niemieckiego
 
Ponadto w naszej szkole pełnią dyżur: pedagodzy szkolni mgr Jolanta Dzik, Wioletta Pożyczka oraz logopeda szkolny mgr Monika Myszkowska – Skopek.

Pragniemy, aby każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły, czuło się w niej dobrze i bezpiecznie. Z myślą o naszych uczniach dbamy o estetykę naszej szkoły, która jest na bieżąco odnawiana. Szkoła dysponuje następującymi pracowniami dydaktycznymi: polonistyczną, matematyczną, informatyczno – techniczną oraz salami edukacji wczesnoszkolnej, oddziału przedszkolnego, świetlicą, biblioteką oraz salą gimnastyczną.

Dla uczniów z uboższych rodzin i zaniedbanych środowiskowo prowadzona jest świetlica socjoterapeutyczna.
Nauczyciele wkładają wiele wysiłku  w pracę z dziećmi , często poświęcają im swój wolny czas, dlatego część z wymienionych zajęć prowadzona jest przez nauczycieli społecznie.