Strona główna → Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Dotyczy: rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020:  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 od dnia 13 2019 r. od godz. 8.00 rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
Od dnia 6 maja 2019 r. od godziny 8.00 kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną radomskich szkół ponadpodstawowych na stronie www.oswiatawradomiu.pl, zakładka nabory – Aplikacja nabór do szkół ponadpodstawowych.


Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu przekazuje „Poradnik dla absolwenta gimnazjum i absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej” zawierający podstawowe dane o liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz zasady rekrutacji do wyżej wymienionych szkół na rok szkolny 2019/2020.

Prezentacja>>


List Minister Edukacji do Rodziców >> pobierz

Ulotka dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 >> pobierz