Strona główna → Dla rodziców

Dla rodziców

Administrator dziennika elektronicznego w PSP nr 15

Dorota Ługowska

dorota.lugowska@psp15radom.pl

Reforma edukacji

Najważniejsze zmiany, pytania i odpowiedzi.

Broszura wydana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Dobra szkoła" >> pobierz

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty >> pobierz

Szkoła po zmianie - plakat >> pobierz

Mapa drogowa reformy edukacji>> pobierz

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców>>pobierz

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego>>

Pomoc i wsparcie świadczone przez MOPS>> 

ZASADY REKRUTACJI obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016

klasa 1>>           oddział przedszkolny>>

Regulamin Rady Rodziców>>

Informacja o obiadach>>

Ogłoszenie ! Dodatkowa opcja ubezpieczenia >> zobacz


Skład Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodnicząca: Jolanta Treszczyńska

Z-ca przewodniczącej: Beata Żurowska

Sekretarz: Paulina Golińska

Skarbnik: Katarzyna Walczak

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 15 -28 stycznia 2018r
 Wiosenna przerwa swiąteczna  29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (święta państwowe, religijne): 1 listopada 2017r., 1 i 3 maja 2018r., 31 maja 2017 r.

Godziny pracy pedagoga szkolnego>> pobierz

 

Terminy konsultacji dla rodziców z nauczycielami w PSP nr 15 w I semestrze:

Klasy 4-6 : 2 października 2017r., 4 grudnia 2017r.

Klasy 0-3 i kl. 0-6 ul. Kierzkowska: 3 października 2017r., 5 grudnia 2017 r.

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 informuje, iż konsultacje dla rodziców i nauczycieli w  roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będą w następujących terminach: pobierz>>