Strona główna → Dla rodziców

Dla rodziców

Administrator dziennika elektronicznego w PSP nr 15

Dorota Ługowska

dorota.lugowska@psp15radom.pl


W roku szkolnym 2018/2019 konsultacje rodziców uczniów klas 4-8 z nauczycielami będą odbywać się w godz. 17.30-18.30.

Informacja na temat badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego >> link


Reforma edukacji

Najważniejsze zmiany, pytania i odpowiedzi.

Broszura wydana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Dobra szkoła" >> pobierz

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty >> pobierz

Szkoła po zmianie - plakat >> pobierz

Mapa drogowa reformy edukacji>> pobierz

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców>>pobierz

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego>>

Pomoc i wsparcie świadczone przez MOPS>> 

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019 Więcej>>

Informacja o obiadach>>


Skład Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu w roku szkolnym

 

Przewodnicząca: Jolanta Treszczyńska

Z-ca przewodniczącej: Beata Żurowska

Sekretarz: Paulina Golińska

Skarbnik: Katarzyna Walczak

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 28.01. - 10.02.2019 r.
 Wiosenna przerwa swiąteczna  18 - 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (święta państwowe, religijne): 1 listopada 2018r., 1 i 3 maja 2019r., 20 czerwca 2019 r.

Godziny pracy pedagoga szkolnego>> pobierz

 

Terminy konsultacji dla rodziców z nauczycielami w PSP nr 15 w I semestrze:

Klasy 4-8 : 1 października 2018r., 3 grudnia 2018r.

Klasy 0-3 i kl. 0-8 ul. Kierzkowska: 2 października 2018r., 4 grudnia 2018 r.

 

Terminy konsultacji dla rodziców z nauczycielami w PSP nr 15 w II semestrze:

Klasy 4-8: 4 marca 2019r. 13 maja 2019r. 3 czerwca 2019r

Klasy 0-3 i kl. 0-8 ul. Kierzkowska: 5 marca 2019r. 14 maja 2019r. 4 czerwca 2019r.

 

 

 

Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 informuje, iż konsultacje dla rodziców i nauczycieli w  roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą w następujących terminach: pobierz>>