Strona główna → Dla rodziców

Dla rodziców

Administrator dziennika elektronicznego w PSP nr 15

Dorota Ługowska

dorota.lugowska@psp15radom.pl

Szanowni Państwo, dyrekcja szkoły apeluje do Rodziców, aby nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
Dyrekcja szkoły informuje, że Rodzice dziecka, które powróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, powinni bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Szczegółowe informacje na temat koronawirusa oraz instrukcja dotycząca  mycia rąk  i inne zasady dotyczące higieny osobistej zostały rozwieszone w szkole oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kącik szkolnej pielęgniarki”.

10 zasad zdrowego kręgosłupa "Lekki Tornister  >> więcej

W roku szkolnym 2019/2020 konsultacje rodziców uczniów klas 4-8 z nauczycielami będą odbywać się w godz. 17.30-18.30.

II półrocze:

Konsultacje rodziców z nauczycielami klas I-III: 10.03.2020r.

Konsultacje rodziców z nauczycielami klas IV-VIII: 9.03.2020 r. 
Konsultacje rodziców z nauczycielami klas I-VIII (ul. Kierzkowska): 10.03.2020 r.

 

I półrocze:

Konsultacje rodziców z nauczycielami klas I-III: 8.10.2019r., 10.12.2019 r.

Konsultacje rodziców z nauczycielami klas IV-VIII: 7.10.2019 r., 9.12.2019 r.
Konsultacje rodziców z nauczycielami klas I-VIII (ul. Kierzkowska): 8.10.2019r., 10.12.2019 r.

 

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego>>


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 10 - 23.02.2020 r.
 Wiosenna przerwa swiąteczna  9 - 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (święta państwowe, religijne): 1 listopada 2019r., 11 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 6 stycznia 2020 r.,  1 maja 2020r., 11 czerwca 2020 r.


Reforma edukacji

Najważniejsze zmiany, pytania i odpowiedzi.

Broszura wydana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Dobra szkoła" >> pobierz

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty >> pobierz

Szkoła po zmianie - plakat >> pobierz

Mapa drogowa reformy edukacji>> pobierz

List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców>>pobierz

 

Pomoc i wsparcie świadczone przez MOPS>> 

Informacja o obiadach>>


Skład Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu w roku szkolnym

 

Przewodnicząca: Jolanta Treszczyńska

Z-ca przewodniczącej: Beata Żurowska

Sekretarz: Paulina Golińska

Skarbnik: Katarzyna Walczak

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego>> pobierz