Strona główna → Patron szkoły

Patron szkoły

Władysław Syrokomla

Ludwik, Władysław, Franciszek Kondratowicz urodził się 29 września 1823 roku we wsi Smolhowie na Białorusi. Spośród trzech imion nadanych na chrzcie poeta pozostał przy drugim- Władysław i nazwisku zaczerpniętym od herbu rodowego Kondratowiczów, którzy pieczętowali się Syrokomlą.

W roku 1824 państwo Kondratowiczowie przenieśli się do wsi Jaśkowicze. W latach 1830-1833 mały Władysław pobierał nauki w domu, jego ulubionym guwernerem był Ignacy Szmakow. 5 września 1833 roku przyszły poeta wstąpił do Szkoły O.O. Dominikanów w Nieświeżu. Uczył się tam przez cztery lata, aż do zamknięcia szkoły przez władze carskie w 1837 roku. W latach 1837-1839 spędził w świeckiej szkole w Nowogródku. W latach 1839-1841 Syrokomla przebywał na folwarku Marchaczewszczyzna, pracując wraz z ojcem. Jesienią 1840 roku Władysław Syrokomla dostał się do Nieświeża, do zarządu dóbr Radziwiłłowskich, gdzie został kancelistą.

16 kwietnia 1844 roku odbył się ślub poety z Pauliną Mitraszewską. Po ślubie młoda para osiadła we wsi Załucze. O Załuczu poeta zachował wiele ciepłych wspomnień. To właśnie tu napisał swoją słynną gawędę gminną Pocztylion. W Załuczu Syrokomla zaczął tłumaczyć polskich poetów piszących po łacinie: Janickiego, Kochanowskiego, Sarbiewskiego.

Na początku grudnia 1846 roku Syrokomla odwiedził Wilno i Mińsk. Po powrocie z podróży korespondował i współpracował literacko z Romualdem Podbereskim, redaktorem petersburskiego " Rocznika Literackiego".

Jesienią 1852 roku dotknęło Paulinę i Władysława jedno z największych nieszczęść: w ciągu jednego tygodnia zmarło im troje dzieci. Ocalał tylko czteroletni syn Władysław. Pod wpływem żałoby i rozpaczy porzucił Syrokomla wraz z żoną dzierżawione Załucze i przeniósł się do Wilna. W Wilnie nawiązał kontakty ze znakomitymi ludżmi miasta: Antoni Edward Odyniec, Stanisław Moniuszko ( z którym współpracował przy tworzeniu " Śpiewnika domowego"), Mikołaj Malinowski, Eustachy Tyszkiewicz i inni.

W końcu kwietnia 1853 roku Syrokomla wraz z rodziną opuścił Wilno i przeniósł się do Borejkowszczyzny. Tu spędził poeta (z przerwami) dziewięć lat swojego życia.

W roku 1854 zdiagnozowano u poety początki grużlicy.

W roku 1856 poeta odbył swoją pierwszą podróż do Warszawy. Po powrocie przeniósł się wraz z rodziną do Wilna.

W roku 1858 Syrokomla podróżował po ziemisch polskich. Odwiedził Kowno, Warszawę, Kraków, Wrocław, Poznań, Gniezno, Kruszwicę. stan zdrowia poety znacznie się pogorszył.

W roku 1860 poeta podjął pracę e redakcji odrodzonego i znacznie zreformowanego pisma " Kurier Wileński". Syrokomla zamieszczał artykuły historyczne, drobne utwory pisane prozą oraz wiersze. Prowadził rubryki " Przegląd miejscowy" i " Przegląd literacki".

W kwietniu 1861 Syrokomla wyjechał do Warszawy. W czasie powrotu poeta brał udział w manifestacjach patriotycznych w Łomży i Suwałkach, za co został aresztowany i przebywał dwa miesiące w więzieniu w Wilnie. Ze względu na zły stan zdrowia i dzięki wstawiennictwu przyjaciół dalszą karę zamieniono na przymusowy pobyt w Borejkowszczyźnie.

Władysław Syrokomla zmarł 15 września 1862 roku o godzinie dziewiątej wieczorem. 18 września 1862 roku poeta został pochowany na wileńskim cmentarzu Rossa.


Utwory:

 • Przekłady poetów polsko-łacińskich epoki zygmuntowskiej
 • Gawędy i rymy
 • Urodzony Jan Dęboróg
 • Poezje ostatniej godziny
 • Wyzwolenie włościan
 • Wielki Czwartek (1856)
 • Janko Cmentarnik (1857)
 • Kasper Kaliński (1858)
 • Chatka w lesie (1855-1856)
 • Hrabia na Wątorach (1856)
 • Możnowładcy i sierota (1859)
 • Wiejscy politycy (1858)
 • Wojnarowski
 • Podróż swojaka po swojszczyźnie
 • Dzieje literatury w Polsce