Strona główna → Nasza szkoła

Nasza szkoła

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15

w Radomiu

    Teren, na którym znajduje sie nasza szkoła stanowił niegdyś własność p.Jana Borkowskiego. Rozciągał się tu piękny sad owocowy. Na prośbę mieszkańców Zamłynia w 1916 roku gmina Radom utworzyła szkołę elementarną w lokalu wynajętym u p.Jana Ciesielskiego przy ul. Głównej 27. Szkołą na Zamłyniu była dwuklasową szkołą gminną o trzech pomieszczeniach (odpis protokołu konferencji nauczycielskiej z dn. 20.IX.1916r.)

    W 1916r. naukę pobierało 236 dzieci rozmieszczonych w 6 oddziałach. 16.VII.1917r. szkoła otrzymała nazwę "im. Wł. Syrokomli" i na skutek przyłączenia Zamłynia do miasta została przekształcona w szkołę trzyklasową.

    Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1921/22 nowym kierownikiem szkoły (na miejsce p. Zygmunta Nowickiego) został p. Roman Sokół. Funkcję kierownika sprawował aż do 1941 roku. Wraz z objęciem funkcji przez nowego kierownika szkoła otrzymała wyższy stopień organizacyjny, została przemianowana na czteroklasową.

    W roku szkolnym 1926/27 wprowadzono siedmioklasowy profil nauczania.

    W roku szkolnym 1932/33 szkoła zajęła nowy lokal (siedmioizbowy) znajdujący się przy ul. Mlecznej (obecnie gen. L. Okulickiego). Ze względu na trudności lokalowe, kierownictwo szkoły postanowiło w dalszym ciągu użytkować jeszcze 4 pomieszczenia dawnej szkoły. Z osobą dh. Romanowicza wiążą się w szkole początki harcerstwa. Komenda Chorągwi ustanowiła go opiekunem 9 Drużyny Radomskiej. Obok harcerzy istniała również gromada zuchów.

    Wznoszenie murowanej szkoły rozpoczęto w 1937r. za prezydenta Józefa Grzecznarowskiego. Należałą ona do najbardziej okazałych szkół w Radomiu. Do otwarcia szkoły, które miało nastąpić 1.IX.1939r. nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. Gmach nowowybudowanej szkoły przy ul. Kieleckiej został zajęty przez Niemców, którzy umieścili w nim pocztę, a salę gimnastyczną przeznaczyli na laboratorium. Szkołę przy ul. Mlecznej zamieniono na szpital niemiecki.

    Uczniowie pobierali naukę w różnych częściach miasta. Początkowo przy ul. Traugutta 2 - nauka odbywała się często 2 razy w tygodniu ze względu na zajmowanie lokalu również przez dwie inne szkoły, później lekcje odbywały się w szkole przy ul. Saskiej, a także w domach prywatnych w ramach tajnych kompletów.

    Kierowanikiem szkoły w czasie okupacji był w dalszym ciągu p. R. Sokół. Inni nauczyciele to: p. Skulińksa, p. W. Peteis, p. Sentowski, p. W. Kowalczyk, p. J. Stobbe. W 1941r. spiesząc do szkoły zmarł nagle p. Roman Sokół. Nowym kierownikiem został p. Roman Korczak.

    Niemcy przybywali na terenie budynku do 1945r. Po odzyskaniu niepodległości niezwłocznie przystąpiono do prac organizacyjno-porządkowych. Dawny sad owocowy (zniszczony przez Niemców) postanowiono przekształcić na boisko sportowe. Budowa szkolnego stadionu sportowego z boiskiem do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej i bieżni (jako trzeciego co do wielkości obiektu tego typu w Radomiu) trwała do 1955r.    W tworzeniu boiska uczestniczyli nauczyciele, rodzice i młodzież szkolna. Prace te prowadzone były pod kierunkiem nauczyciela w-f p. Franciszka Sobczaka.

    Zaadoptowano barak, stojący obok szkoły, który pozostał po Niemcach początkowo jako magazyn,a w latach 1965/66 na sale do zajęć technicznych.

    W dalszym ciągu modernizowano wnętzre budynk. W roku szkolnym 1959/60 dzięki przebudowie piwnic uzyskano salę jadalną i szatnię.

    Szkoła w ciągu swojego istnienia zmieniała nazwy. Zmieniały się również osoby kierujące szkołą. I tak w latach:

  • 1890-1916 funkcjonowała na zasadzie szkoły prywatnej;
  • 1916-1948 Ludowa Szkoła im. Władysława Syrokomli;
  • 1948-1951 Jedenastoletnia Ogólnokształcąca Szkoła Rozwojowa Nr 2 (o profilu podstawowym (1-7klas) i gimnazjalnym (8-11 klas));
  • 1951-1953 Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego i Liceum Nr 2 im. Wł. Syrokomli;
  • 1953-1954 Państwowe Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Syrokomli;
  • 1954-1957 Szkoła Podstawowa i V Liceum Ogólnokształcące;
  • 1957-1966 Szkoła Podstawowa i III L.O.
  • 1966 całkowite rozdzielenie szkół: Szkoła Podstawowa Nr 38, V Liceum Ogólnokształcące - pozostawiono dla obydwu szkół wspólne kierownictwo. Obydwie szkoły mieściły się nadal w tym samym budynku, wykorzystując te same sale lekcyjne, nawet przy systemie dwuzmianowym, co utrudniało pracę obu szkołom;
  • 1977-1978 przeniesiono liceum do nowego budynku przy ul. Traugutta, gdzie mieści się ono do chwili obecnej. W budynku przy ul. Kieleckiej pozostała Szkoła Podstawowa Nr 38.

W wyniku zmian organizacji szkolnictwa od 1.09. 2001r. zmieniono numer i nazwę placówki na:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15

im. Władysława Syrokomi

w Radomiu