Strona głównaAktualności → Wieczór poezji patriotycznej

Wieczór poezji patriotycznej

Listopad 2018 r. to szczególny miesiąc w historii naszej Ojczyzny, miesiąc, w którym obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Świętowała cała Polska. W naszej szkole – wśród szeregu imprez i uroczystości – odbył się Wieczór poezji patriotycznej. Organizując takie przedsięwzięcie, pragnęliśmy przybliżyć uczniom historię Polski - okres niewoli, zaborów, okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości   w 1918 r., uświadomić, jak wielkie znaczenie miały wydarzenia z 1918 r. dla powstania wolnego i niepodległego państwa polskiego, podkreślić zasługi wielu Polaków w walce o wolność i utrzymanie polskości.
    Wolna i Niepodległa to główne hasło, które przyświecało zorganizowanej uroczystości. Przy blasku świec i dźwiękach muzyki uczniowie klas 8b, 8c, 8d, 7c, 6b, 6a recytowali najpiękniejsze wiersze polskich poetów odzwierciedlające miłość do Ojczyzny. Zaduma, powaga, melancholia, ale też duma i poczucie odpowiedzialności za własny kraj „namalowane słowami” budowały magiczny nastrój Wieczoru poezji patriotycznej. Wspaniałym tłem dla poetyckiego słowa były prezentacje multimedialne przedstawiające żołnierzy walczących o wolność i najpiękniejsze miejsca Polski.
    Wieczór poezji patriotycznej przygotowały: p. wicedyrektor Renata Szostakowska oraz nauczycielki języka polskiego p. Małgorzata Dąbrowska, p. Ewa Frączek, p. Edyta Fokt.

tekst: M.Dąbrowska