Strona głównaAktualności → Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020

Poniedziałek 2 września 2019 r. był szczególnym dniem w historii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu. W tym dniu powitaliśmy nowy rok szkolny 2019/2020 w nowym wspaniałym obiekcie sportowym – hali sportowej wybudowanej dla uczniów naszej szkoły.
    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i otwarcie nowej hali sportowej rozpoczęło się  o godzinie 9.30. Uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrekcja z ogromną przyjemnością powitali gości honorowych przybyłych na tę uroczystość. Swą obecnością zaszczycili nas – Prezydent Radomia Pan Radosław Witkowski, Wiceprezydent Pan Konrad Frysztak, Wiceprezydent Pan Karol Semik, Radna Pani Marta Michalska-Wilk, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu Pan Adam Słomka, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” – 80 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu Pan Andrzej Stępnikowski, Kierownik Biura Sportu Pan Mirosław Paluch, Prezes Szkolnego Związku Sportowego w Radomiu Pan Jarosław Ludwiński, Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej nr 8 w Radomiu Pani Agnieszka Prygiel, Proboszcz Bazyliki św. Kazimierza Ks. Grzegorz Senderski, Pan Marian Wencel – WBM Inwestycje, Pan Izydor Wasilewski, dyrektorzy radomskich szkół, zaprzyjaźnionych instytucji i placówek.
Kiedy rozległy się rytmiczne odgłosy werbli, wprowadzono sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15. Następnie rozpoczął się ceremoniał przecięcia biało-czerwonej wstęgi symbolizujący otwarcie nowej hali sportowej. Po przecięciu wstęgi przez przedstawicieli władz miasta, panią Dyrektor Małgorzatę Suligowską, przedstawicieli Szkolnego Samorządu Szkolnego, przewodniczącą Rady Rodziców, głównego wykonawcę obiektu rozległy się gromkie oklaski. Kolejnym aktem było poświęcenie hali, którego dokonał proboszcz parafii pw. św. Kazimierza ks. prał. Grzegorz Senderski.
    Program artystyczny przygotowany przez uczniów upamiętniał 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, przypominał, że 80 lat temu Polska jako pierwsza stawiła czoła zbrodniczej niemieckiej i sowieckiej napaści. Lirycznym tekstom recytowanym przez uczniów towarzyszył liryczny śpiew szkolnego zespołu muzycznego przy PSP nr 15 – „Bravante” kierowanego przez panią Marlenę Kowalską. Końcowym akcentem I części programu był choreograficzny pokaz z biało-czerwonymi flagami zaprezentowany przez uczniów klasy 3a pod opieką pani Małgorzaty Januszewskiej.
    Odmienny charakter miała II część programu. Tu pokazaliśmy prawdziwego sportowego ducha! Pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego uczniowie przygotowali prezentacje różnych dyscyplin sportowych. Publiczność miała okazję obejrzeć piłkarzy nożnych, siatkarzy, koszykarzy… Nasi wychowankowie grali w badmintona, skakali przez linę, prezentowali układy gimnastyczne i taniec współczesny. Odzwierciedleniem zachwytu publiczności była burza oklasków towarzysząca występom.
W PSP nr 15 potrafimy rywalizować w zawodach sportowych, ale potrafimy też wspaniale kibicować. Grupa cheerleaderek z klasy 3c wykonała układ składający się z elementów gimnastyki i tańca, który zmotywowałby do kibicowania największych ponuraków. Opiekunem grupy była pani Mieczysława Pastuszka.
    A na koniec wielka próba parkietu! Uczniowie klasy 3a zatańczyli wspaniałego poloneza.
Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że mogliśmy gościć tak wspaniałych gości w tak wspaniałej nowej hali sportowej!
Nad realizacją programu artystycznego zaprezentowanego podczas uroczystości czuwały nauczycielki języka polskiego – panie - Małgorzata Dąbrowska, Ewa Frączek, Edyta Fokt, Izabela Wróblewska, Anna Wójcik, wicedyrektor Renata Szostakowska. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego i otwarcia hali sportowej znakomicie poprowadziły panie Dorota Magnowska i Dorota Ługowska.
Po uroczystości uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycielki historii pani Sabiny Laskowskiej–Stanios złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym powieszonych podczas egzekucji w 1942 r. mieszkańców Radomia.     

tekt: M.Dąbrowska