Strona głównaAktualności → Sukces w Regionalnym Konkursie Historycznym

Sukces w Regionalnym Konkursie Historycznym

  „Polska istnieć będzie, bo istnienie jej dla postępu ludzkości nie tylko jest potrzebnym, ale i koniecznym”

   Takie motto przyświecało Regionalnemu Konkursowi „Gloria victis-Romuald Traugutt i Powstanie Styczniowe”,  który odbył się 17.01.2020r. w V LO w Radomiu z udziałem uczniów naszej szkoły.  Honorowy patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Nauczycieli  Polonistów i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy w Radomiu.
Konkurs adresowany był do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Radomia i powiatu radomskiego. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów historią XIX wieku oraz ukazywanie wzorów postaw patriotycznych.
Uczniowie musieli wykazać się szczegółową znajomością faktów historycznych, biografii bohaterów powstania styczniowego oraz rozpoznawaniem i interpretacją obrazów Artura Grottgera.
Znakomicie poradziły sobie z zadaniami w poszczególnych kategoriach uczennice klasy 7a: MICHALINA CZAJKOWSKA  i ANNA KACZOROWSKA, które zajęły I MIEJSCE. Dziewczęta otrzymały pamiątkowe dyplomy i ciekawe nagrody. GRATULUJEMY SUKCESU!!!
Opiekunem uczennic była pani Sabina Laskowska-Stanios.

tekst: S.Laskowska-Stanios