Strona głównaAktualności → Sukces Filipa Firleja.

Sukces Filipa Firleja.

Decyzją Głównego Sądu Konkursowego z dnia 06.03.2020r. Filip Firlej został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem „Mój las”. Uczeń wykonał pracę na temat: „Leśni lotnicy” Praca Filipa zdobyła II nagrodę w II kategorii wiekowej. Z uwagi na wprowadzony na terenie Polski stan epidemii   związane z tym zawieszenie zajęć szkolnych, ograniczenie kontaktów międzyludzkich a także organizacji spotkań I innych zgromadzeń Zarząd Główny SITLiD nie mógł podjąć się organizacji uroczystości wręczenia nagród oraz dyplomów. Nagroda rzeczowa w postaci TABLETA, została wysłana do ucznia. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Liga Ochrony Przyrody. Konkurs przebiegał w trzech etapach.      W I etapie - szkolnym wyróżniono prace, które zostały zakwalifikowane do II etapu na szczeblu  regionalnym. W etapie krajowym biorą udział najlepsze, nagrodzone już dzieła. Rozstrzygnięcie na szczeblu ogólnopolskim odbywa się w Zarządzie Głównym SITLiD w Warszawie, gdzie zostały przesłane prace, które wzięły udział w drugim etapie - regionalnym. Konkurs "Mój Las" organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs podzielony jest  na cztery kategorie wiekowe. W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska, pracy leśników, gospodarki leśnej.

Filip gratuluję!  Życzę sukcesów w kolejnych edycjach konkursu!
             Opiekun Szkolnego Koła LOP Lidia Michalska