Strona głównaAktualności → Sukces uczniów klas ósmych w Radomskich Zawodach Matematycznych

Sukces uczniów klas ósmych w Radomskich Zawodach Matematycznych

Miło nam poinformować, że Maja Podsiadła, uczennica klasy 8f i Jakub Paździor, uczeń klasy 8b,  zostali finalistami  II stopnia Radomskich Zawodów Matematycznych ( etapu międzypowiatowego).
Celami zawodów były: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, umożliwienie uczniom i nauczycielom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy, kontynuowanie tradycji międzyszkolnych konkursów matematycznych, przygotowanie uczniów do udziału w różnych formach konkursów matematycznych.
W Radomskich Zawodach Matematycznych wzięło udział 487 uczniów z 27 szkół, przygotowanych przez 88 nauczycieli. Zadania konkursowe rozwiązywało 303 uczniów z 22 szkół podstawowych, 125 uczniów gimnazjów, 59 uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych. Do finału zakwalifikowano 158 uczniów. W kategorii szkół podstawowych wyłoniono 9 laureatów i 15 finalistów. W kategorii gimnazjów w grupie A – łatwiejszej wyłoniono 1 laureata i 4 finalistów. Wgrupie B – trudniejszej startowali również uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Wyłoniono 8 laureatów i 12 finalistów.
Finalistą został uczeń, który zakwalifikował się i brał udział w II stopniu zawodów i uzyskał conajmniej 80% punktów możliwych do zdobycia w etapie międzypowiatowym. Laureatami zawodów zostali finaliści, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia w etapie międzypowiatowym.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 20 maja 2019r. w Resursie Obywatelskiej w Radomiu.
Opiekunem Mai Podsiadłej była nauczycielka matematyki Aneta Podlaska, a Jakuba Paździora – nauczycielka matematyki – Małgorzata Ornatowska.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

tekst: A. Podlaska