Strona głównaAktualności → Spacer śladami historii Radomia

Spacer śladami historii Radomia

W maju uczniowie klasy Ia i Ic wybrali się na wycieczkę „Spacer śladami historii Radomia”. Została zorganizowana na potrzeby szkolnego innowacyjnego programu edukacyjnego „Znam Radom, Polskę i kraje Europy”, w którym historia miasta i regionu zajmuje ważne miejsce. Przewodnik pani Aldona Miękus przybliżyła pierwszakom historię początków naszego miasta, dawną kulturę, zajęcia, tradycje i obrzędy pierwszych mieszkańców Radomia. Uczniowie dowiedzieli się jakie były powody lokalizacji grodziska Piotrówka w tym właśnie miejscu. Zobaczyli kościół św. Wacława. Poznali jego historię. Przygotowane przez panią przewodnik karty pracy pozwoliły utrwalić na miejscu zdobytą wiedzę. Niezapomnianych wrażeń dostarczył powrotny spacer do szkoły przez szuwary nad rzeką Mleczną.
Poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego miasta z pewnością będzie motywować uczniów w przyszłości do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i działania na rzecz środowiska lokalnego.

 

tekst: M. Januszewska