Strona głównaAktualności → Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 od dnia 13 2019 r. od godz. 8.00 rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
Od dnia 6 maja 2019 r. od godziny 8.00 kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną radomskich szkół ponadpodstawowych na stronie www.oswiatawradomiu.pl , zakładka nabory – Aplikacja nabór do szkół ponadpodstawowych.