Strona głównaAktualności → Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2020r. uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym brali udział w radomskich obchodach  Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 12-osobowa grupa uczniów z klasy 7a, 8a i 8c uczciła bohaterów podziemia antykomunistycznego przy pomniku WiN.
W pierwszym tygodniu marca  o „Żołnierzach Wyklętych” nasi uczniowie rozmawiali również  na lekcjach historii: poznawali sylwetki wybranych bohaterów, oglądali filmy o ich życiu i działalności oraz sporządzali plakaty upamiętniające tamte wydarzenia. Udział w uroczystościach miejskich, jak i działania podejmowane na terenie szkoły,  były dobrą lekcją poznawania historii ojczystej i lokalnej oraz kształtowania postaw patriotycznych.

                                                           Tekst: Sabina Laskowska-Stanios