Strona głównaAktualności → Certyfikat z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu

Certyfikat z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu

„Sprzątanie Świata – Polska 2018 ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.
Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.   
Głównym przesłaniem akcji  było:
- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!
           
Uczniowie klas 0 – VIII  w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018  pod hasłem
„Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej " realizowali następujące działania:
1. Zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów: butelek PET, baterii, makulatury, nakrętek, puszek aluminiowych;
2. Przeprowadzono działania edukacyjne związane z ideą zawartą w haśle tegorocznej akcji, między innymi na temat odpadów, ich segregacji, utylizacji: zajęcia, wycieczki, konkursy, gazetki.
•  w kl. 0 – III przeprowadzono zajęcia edukacyjne związane z segregacją odpadów: „Odpady zbieramy, środowiska nie zaśmiecamy”,
• W klasach IV – VII przeprowadzono zajęcia: ,,Odpady  zagrożeniem dla środowiska –prawidłowa segregacja  śmieci”.
• Przeprowadzono konkurs plastyczny „Odpady zbieramy, środowisku pomagamy”.
• Opracowano i rozdawano ulotki zachęcające do włączenia się w akcję „Sprzątanie Świata –Polska 2018”  i podejmowano działania związane z ochroną środowiska i segregacją odpadów.
• Uczniowie wykonywali plakaty z hasłami zachęcającymi do segregacji odpadów np. „Kto przyrodę szanuje, ten odpady segreguje; „ O Ziemię dbajmy – śmieci do odpowiednich pojemników wkładajmy”, „Sprzątam ja, sprzątasz ty, świat jest czysty raz, dwa, trzy”
3. Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworo, zwracając uwagę na zachowania właścicieli czworonogów.
4. Zorganizowano na swoich osiedlach lub innych dowolnych miejscach w najbliższej okolicy akcję  Wyprawa – Poprawa! – Uczniowie tropili dzikie wysypiska śmieci.
5.  Uczniowie uczestniczyli w warsztatach  zorganizowanych w P.P.U.H Radkom;

Szkoła za realizację powyższych działań otrzymała Certyfikat z wyróżnieniem przyznany przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.

Koordynatorami akcji Sprzątanie Świata – Polska 2018 pod hasłem:
„Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej " były  Lidia Michalska – opiekun SK LOP
w kl.. 0 – IV i Jolanta Czapczyńska – opiekun SK LOP w kl. V- VIII

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za przyłączenie się do akcji!!
                                                                 
                                                                                                  Tekst:  Lidia Michalska