Strona głównaAktualności → Certyfikat z wyróżnieniem dla PSP nr 15 za akcję "Sprzątanie Świata"

Certyfikat z wyróżnieniem dla PSP nr 15 za akcję "Sprzątanie Świata"

„Sprzątanie Świata –Radom 2017 ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.

Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.   
Główne cele akcji to:

  • Zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału.  
  • Zainspirowanie i zaktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz środowiska.
  •  Promowanie standardu selektywnej zbiórki, zwracanie uwagi na dalszy los śmiecia, który w   wyniku segregacji staje się surowcem, podlega recyklingowi i powtórnie służy nam   konsumentom.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza! Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!
           
Uczniowie klas 0 – VI  w ramach akcji „Sprzątanie Świata –Radom 2017  pod hasłem
„Nie ma śmieci- są surowce" realizowali następujące działania:
1. Zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów: butelek PET, baterii, makulatury, nakrętek, puszek aluminiowych;
2. Przeprowadzono działania edukacyjne związane z ideą zawartą w haśle tegorocznej akcji, między innymi na temat odpadów, ich segregacji, utylizacji: zajęcia, wycieczki, konkursy, gazetki.
•     Przeprowadzono zajęcia edukacyjne o odpadach: „Dobre rady na odpady” , „Nie ma śmieci, są surowce”, „Jak ratować przyrodę"  - uczniowie wykonywali mini plakaty na których miało się znaleźć hasło zachęcające innych do  dbania  o przyrodę.
•    Uczniowie pisali referaty na temat "Segregacja odpadów.  Po co i dlaczego?"
•    Przeprowadzono konkurs w klasach 0 – III - ,,Zabawka ze skrawka”  oraz Eko - skarbonka.. Uczniowie wykonywali prace z surowców wtórnych. Prace  wyeksponowano na wystawce szkolnej.
•    Zorganizowano konkurs plastyczny pt.„ Historia śmiecia – surowca. Praca w postaci plakatu.
•    Zorganizowano konkurs na plakat – „Jak segregować odpady i hasło propagujące recykling.”
•    Przeprowadzono konkurs plastyczny „Odpady zbieramy, środowisku pomagamy”.
•     Opracowano i rozdawano ulotki zachęcające do włączenia się w akcję „Sprzątanie Świata –Radom 2017” 
3. Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworonoga, zwracając uwagę na zachowania właścicieli czworonogów.
4. Zorganizowano w najbliższej okolicy akcję  Wyprawa – Poprawa! – Uczniowie tropili dzikie wysypiska śmieci. W akcji wzięła udział klasa VII f. Uczestnicy zaopatrzeni w worki oraz rękawiczki wyruszyli w teren. Szukali dzikich wysypisk śmieci i zlokalizowali je wokół stawów. Na tych terenach, nie zamieszkałych przez ludzi, było mnóstwo wyrzuconych śmieci. Uczniowie teren solidnie posprzątali;
5. Zbierano plastikowe nakrętki z przeznaczeniem na rehabilitację dla niepełnosprawnych dzieci;

W ramach akcji „Sprzątanie Świata –Radom 2017”  koordynator akcji P. Lidia Michalska uczestniczyła w szkoleniu doskonalącym: „Problem odpadów w działaniach edukacyjnych radomskich placówek oświatowych”, „Organizacja akcji -Sprzątanie Świata – Radom 2017, „Edukacja o odpadach w radomskich placówkach oświatowo – wychowawczych. Podsumowanie akcji „Sprzątanie świata Radom 2017”
Szkoła za realizację powyższych działań otrzymała Certyfikat z wyróżnieniem przyznany przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.
Koordynatorami akcji Sprzątanie Świata –Radom 2017 pod hasłem:  „Nie ma śmieci – są surowce”  była p. Lidia Michalska, p. Jolanta Czapczyńska, p. Katarzyna Jaworska
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za przyłączenie się do akcji!!
                                                                 
                                              
                                                                                                  Tekst:  Lidia Michalska