Strona głównaAktualności → Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

To ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. „Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym….”(źródło: www.cmi.edu.pl)
Do tego projektu przystąpiła również nasza szkoła, dlatego też na naszych uczniów, którzy wykazują zainteresowania i uzdolnienia informatyczne, czekają niezwykle ciekawe zajęcia w nowym roku szkolnym. Udział w tych zajęciach pozwoli im rozwijać zaingerowania z zakresu nie tylko programowania, ale także algorytmiki. Inicjatywa ta zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim. To  możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych. Informacje o naborze do grup projektowych zostaną przekazane uczniom naszej szkoły już wkrótce. Zajęcia poprowadzi nauczyciel informatyki PSP 15 w Radomiu – Dorota Ługowska.