Strona głównaAktualności → BOŻONARODZENIOWY ESCAPE ROOM

BOŻONARODZENIOWY ESCAPE ROOM

W ostatnim przedświątecznym tygodniu zamiast tradycyjnych lekcji języka angielskiego i niemieckiego klasy 6-8 przeniosły się do Escape Room.
Uczniowie rozwiązywali zadania i zagadki o tematyce świątecznej. Wykazali się ogromną wiedzą o tradycjach bożonarodzeniowych w krajach anglo- i niemieckojęzycznych oraz umiejętnościami językowymi.
Rozwijali także kompetencje kluczowe: kooperatywność, kreatywność i  innowacyjność w planowaniu swoich działań i osiąganiu zamierzonych celów.
Umiejętne i krytyczne wykorzystywali technologie społeczeństwa informacyjnego, a tym samym rozwijali podstawowe umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Taka forma zajęć pozytywnie wpłynęła również na rozumienie różnic kulturowych przez naszych uczniów.
Organizatorkami świątecznej zabawy były nauczycielki języka angielskiego: E. Bracik, R. Gwozdowska-Rutka, K. Torzewska, K. Wasiak, E. Grzybowska i języka niemieckiego A. Łabęcka-Pasek.

tekst: A.Łabęcka - Pasek