Strona głównaAktualności → Akcja Samorządu Uczniowskiego

Akcja Samorządu Uczniowskiego

Góra Grosza ma 20 lat!
Celem akcji jest pomaganie dzieciom, które są w trudnej sytuacji i nie mieszkają ze swoimi rodzicami. Pieniądze z akcji wspierają talenty i zainteresowania dzieci, umożliwiają prowadzenie trzech specjalistycznych Ośrodków „Port”, gdzie można otrzymać pomoc. Przeznaczane są również na prowadzenie małych domów i mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków.
Oddając chociażby jeden grosz, można wspólnie zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
Nasza szkoła i w tym roku włączyła się w akcję!
Prosimy całą społeczność szkolną o aktywny udział!


Szkolny Samorząd Uczniowski