Strona głównaAktualności → Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej popularnie zwanego Dniem Nauczyciela. Uroczystość ta miała charakter kulturalny. Impreza została zorganizowana z inicjatywy Małego Samorządu Szkolnego.
Na akademię przybyła: Pani Wicedyrektor Renata Szostakowska i Pani Wicedyrektor Elżbieta Kozera, pedagodzy naszej szkoły, rodzice uczniów oraz pracownicy placówki. W przedstawieniu brały udział klasy: 2b, 1c, 3c pod opieką pań: Edyty Sadowskiej, Pauliny Góźdź, oraz Mieczysławy Pastuszki. Układ taneczny zaprezentowała również klasa 3a, której wychowawczynią jest Pani Małgorzata Januszewska.
Uczniowie piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków.
Po Akademii głos zabrała Pani Wicedyrektor Elżbieta Kozera, która mówiła o trudnej, ale jakże  pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Ponadto złożyła wielkie podziękowania na ręce uczniów, którzy brali udział w akademii dziękując im za piękne życzenia oraz wyjątkowe przedstawienie. Na koniec Mały Samorząd Szkolny wręczył nauczycielom symboliczne upominki.

tekst: P.Góźdź

"Za trud, za uśmiech, za serce- DZIĘKUJEMY!"- tak uczniowie klas starszych dziękowali i życzyli wszystkiego najlepszego DYREKCJI, NAUCZYCIELOM i PRACOWNIKOM naszej szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej w szkole przy ul. Kierzkowskiej

           Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole  odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez członków Małego i Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
          Uczniowie klas III -VIII zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, który wyrażał podziękowanie nauczycielom   za ich codzienną, ciężką pracę dydaktyczno- wychowawczą.
           Wyrazem wdzięczności uczniów stały się  piękne laurki wręczone wszystkim pracownikom szkoły. W drugiej części  uroczystości  uczniowie klasy VIF  zaprezentowali  kabaret pt. „Pani na opak”, natomiast uczniowie klasy VIIIF przedstawienie pt. „Lekcja języka polskiego”’.
           Zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie i nauczyciele gromkimi brawami nagrodzili występy małych artystów i aktorów. Akademię przygotowały panie: Agnieszka Janas, Anna Wójcik, Izabela Wróblewska.
Tekst: I. Wróblewska