Strona głównaBIBLIOTEKA → Mądra szkoła czyta dzieciom!!!

Mądra szkoła czyta dzieciom!!!

Program „Czytające szkoły”


Rok Szk. 2015/2016
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 przystąpiła do programu „Czytające szkoły” prowadzonego przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć.
Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o włączenie codziennego czytania uczniom do programów wszystkich szkół i przedszkoli. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa.
Program jest spójny z priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016, który zakłada rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Propozycje w ramach programu „Czytające szkoły” dla klas I - III:
1.    Codzienne czytanie uczniom przez nauczyciela wybranej książki (5 – 10 minut) na początku lub na końcu zajęć. Czytać możemy omawianą lekturę, książkę polecaną przez bibliotekarza, ulubioną książkę z dzieciństwa nauczyciela lub książki polecane przez samych uczniów. Czytamy z odpowiednią intonacją, wybieramy taki koniec fragmentu, który wzbudza ciekawość do poznania dalszego ciągu. Staramy się, aby codzienne głośne czytanie stało się rytuałem klasy i dzieci kojarzyły to  z przyjemnością.
2.    Spotkania czytelnicze w bibliotece szkolnej (raz w miesiącu) związane z kalendarzem:
•    Październik – Święto Bibliotek Szkolnych,
•    Listopad – Misiowe czytanie,
•    Grudzień – Książki pod choinkę,
•    Styczeń – Lektury Babci i Dziadka (kl. 2 – 3), Pasowanie na czytelnika (kl. 1),
•    Luty – Kocie i psie opowieści,
•    Marzec – Przytulanki- Rymowanki, czyli Międzynarodowy Dzień Poezji,
•    Kwiecień – Z książką na wesoło,
•    Maj – Ahoj przygodo!
3.    Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – czerwiec.
4.    Poranne i popołudniowe głośne czytanie na świetlicy szkolnej książek związane z tygodniowym hasłem świetlicowym.
5.    Akcja skierowana do rodziców promująca głośne czytanie dzieciom i ukazująca korzyści płynące z czytania książek – spotkania, wystawki.
6.    Propagowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”  za pomocą wystawek i informacji na stronie internetowej szkoły.
Propozycje w ramach programu „Czytające szkoły” dla klas IV – VI:

1.    Czytanie na godzinie wychowawczej (w każdym tygodniu 5 -10 minut). Czyta wychowawca, uczniowie lub bibliotekarz. Czytamy różne książki, może to być książka wybrana przez nauczyciela, polecana przez bibliotekarza lub ulubione książki uczniów. Czytać powinno się głośno, z odpowiednią intonacją, tak aby wzbudzić zaciekawienie uczniów i skojarzenie z przyjemnością.
2.    Spotkania czytelnicze w bibliotece szkolnej (raz w miesiącu na godzinie wychowawczej lub w trakcie zastępstw):
•    Październik – Święto Bibliotek Szkolnych,
•    Listopad – Dzień Życzliwości,
•    Grudzień – Książki pod choinkę,
•    Styczeń – W świecie literatury fantasy,
•    Luty – Literackie Walentynki,
•    Marzec – Wszystko jest poezją, czyli Międzynarodowy Dzień Poezji,
•    Kwiecień – Hity książkowe, czyli Światowy Dzień Książki,
•    Maj – Ahoj przygodo!
3.    Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom czerwiec.
4.    Propagowanie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” za pomocą wystawek i informacji na stronie internetowej szkoły.
5.    Realizacja projektu edukacyjnego „Nocny Maraton Czytelniczy”.

Program „Czytające Przedszkola”


R. Szk. 2015/2016
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 przystąpiła do programu  i „Czytające przedszkola” prowadzonego przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania dzieciom dla przyjemności do programu zajęć.
Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w dzieciństwie wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o włączenie codziennego czytania uczniom do programów wszystkich szkół i przedszkoli. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa.
Program jest spójny z priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016, który zakłada rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Propozycje w ramach programu „Czytające Przedszkola”
 dla oddziałów przedszkolnych:
1.    Codzienne czytanie dzieciom przez nauczyciela wybranej książki (5 – 10 minut) na początku lub na końcu zajęć. Czytać możemy różne książki – książki związane z tematyką zajęć, książki polecane przez bibliotekarza, ulubioną książkę z dzieciństwa nauczyciela lub książki polecane przez same dzieci. Czytamy z odpowiednią intonacją, wybieramy taki koniec fragmentu, który wzbudza ciekawość do poznania dalszego ciągu. Staramy się, aby codzienne głośne czytanie stało się rytuałem oddziału przedszkolnego i dzieci kojarzyły to  z przyjemnością.
2.    Spotkania czytelnicze w bibliotece szkolnej (raz w miesiącu) związane z kalendarzem:
•    Październik – Święto Bibliotek Szkolnych,
•    Listopad – Misiowe czytanie,
•    Grudzień – Książki pod choinkę,
•    Styczeń – Lektury Babci i Dziadka (kl. 2 – 3), Pasowanie na czytelnika (kl. 1),
•    Luty – Kocie i psie opowieści,
•    Marzec – Przytulanki- Rymowanki, czyli Międzynarodowy Dzień Poezji,
•    Kwiecień – Z książką na wesoło,
•    Maj – Ahoj przygodo!
3.    Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – czerwiec.
4.    Poranne i popołudniowe głośne czytanie na świetlicy szkolnej książek związane z tygodniowym hasłem świetlicowym.
5.    Akcja skierowana do rodziców promująca głośne czytanie dzieciom i ukazująca korzyści płynące z czytania książek – spotkania, wystawki.
6.    Propagowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”  za pomocą wystawek i informacji na stronie internetowej szkoły.