Strona główna → IT w PSP 15

IT w PSP 15

 

 

Rok szkolny 2018/2019

Lekcja z wykorzystaniem Skype

W dniach 13-14 listopada 2018 r. odbyła się inicjatywa Microsoft Skype-a-Thon. To maraton lekcji na Skype. W tym czasie na całym świecie odbywały się ciekawe spotkania, lekcje i wydarzenia z wykorzystaniem komunikatora Skype. Również nasi uczniowie wzięli udział w tym niecodziennym wydarzeniu.  Uczniowie klasy 4a, wraz ze swoim nauczycielem informatyki, połączyli się za pomocą Skype z uczniami klasy 2b Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Pod opieką wychowawcy pani Barbary Głuch młodzież uczęszczająca do  technikum informatycznego opowiedziała młodszym koleżankom i kolegom o nauce w swojej szkole. Uczennice tej klasy - Dominika i Marta podzieliły się również wrażeniami z udziału w międzynarodowym Bootcampie w Atenach, organizowanym przez Microsoft, w którym brały udział jako przedstawicielki szkoły i Radomia. Pokazały prezentację i opowiedziały o nauce programowania. Byliśmy z nich bardzo dumni, gdyż Dominika i Marta są absolwentkami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu. Taka forma lekcji bardzo podobała się naszym uczniom. W przyszłości na pewno wykorzystamy to narzędzie do pracy podczas lekcji różnych przedmiotów.


 

 

 

 

 

 

 

"Wieczór z technologią"

W poniedziałkowy wieczór w murach naszej szkoły zebrali się uczniowie klas czwartych, aby uczestniczyć w spotkaniu pt. „Wieczór z technologią”. W tym roku szkolnym wieczór z technologią połączony został z literaturą i nauką języków obcych. Spotkanie rozpoczęło się od powitania i przedstawienie nowości literackich w naszej szkolnej bibliotece. Nauczyciele czytali z „nietypowych książek”, którymi były tablety, fragmenty utworów, a uczniowie mieli za zadanie odgadywać tytuły tych książek. Nie było to trudne zadanie dla naszych czwartoklasistów. Następnie dzieci zostały podzielone na zespoły. Numer zespołu został zakodowany w qrcod i musieli najpierw odkodować wylosowany obrazek, aby poznać swój przydział w zespole. Każdy zespół pracował na przygotowanych przez poszczególnych nauczycieli stacjach. Po upływie 10 minut uczniowie zamieniali się miejscami. Na kolejnych stacjach uczniowie mogli budować w Minecraft, rozwiązywać zadania z języka angielskiego na laptopach, na tabletach mieli do dyspozycji zadania ortograficzne i językowe, kodowali z grą Scottie Go, ożywiali obrazki za pomocą ipada oraz „kodowali na dywanie”. Wszystkie stacje bardzo podobały się uczniom. Byli zaskoczeni tym, co przygotowali dla nich nauczyciele. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali słodką niespodziankę i odtańczyli wspólnie wesoły taniec.
Serdeczne podziękowania dla nauczycieli ze Szkolonego Zespołu IT za przygotowanie spotkania dla naszych czwartoklasistów: Edyta Sadowska, Edyta Fokt, Edyta Małek, Kinga Tąder, Renata Gwozdowska-Rutka, Paulina Góźdź, Edyta Jadczak, Małgorzata Basa, Katarzyna Łukomska oraz Joanna Kupidura – nauczyciel bibliotekarz. Zapraszamy do szkolnej galerii.
galeria>>
Dorota Ługowska

"TIK i MATEMATYKA"

Program „TIK i MATEMATYKA” przewidziany jest do realizacji w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019. Adresatami innowacji są uczniowie klasy pierwszej „b” Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu.
Program jest opracowany w oparciu o treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, obejmuje treści nauczania z zakresu edukacji matematycznej i informatycznej i jest spójny z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacji, w której czytamy m.in., iż „szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach”.
Autor: mgr Edyta Sadowska

Nasi nauczyciele w światowym gronie innowacyjnych nauczycieli

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu: Dorota Ługowska, Edyta Fokt, Edyta Sadowska, Edyta Małek, Kinga Tąder, Justyna Snarska i Paulina Góźdź znaleźli się na liście innowacyjnych edukatorów firmy Microsoft (MIE) i  dołączyli do ponad 7600 nauczycieli w programie MIE Expert na całym świecie. Każdego roku firma Microsoft wybiera innowacyjnych nauczycieli, którzy dzielą się pomysłami, wypróbowują nowe podejścia i uczą się od siebie nawzajem jako globalna społeczność poświęcona poprawie wyników uczniów za pomocą technologii.

Jako eksperci MIE nauczyciele budują swoją zdolność do wykorzystywania technologii zarówno w klasie jak i w programie nauczania. Mają ogromny udział w zakresie integracji technologii w pedagogiczny sposób. Biorą udział w  konferencjach, wydarzeniach i szkoleniach dotyczących sposobu, w jaki technologie Microsoft mogą poprawić proces uczenia się.
"Eksperci Microsoft Innovative Educator są inspirującymi  edukatorów stosujących nowe sposoby nauczania i uczenia się w swoich klasach, które motywują uczniów i pozwalają im osiągnąć więcej" - powiedział Anthony Salcito, wiceprezes ds. Edukacji międzynarodowej w firmie Microsoft.
"Świętujemy i wspieramy pracę, którą wykonują każdego dnia!". MIEE to społeczność, gdzie można się uczyć i rozwijać zawodowo, wymieniać pomysły i uczyć się od innych, nawiązywać kontakty globalne i zdobywać uznanie.
Jesteśmy dumni z naszych nauczycieli.

Rok szkolny 2017/2018

Akademia Minecraft

Nawet najmłodsze dzieci znają popularną grę Minecraft. Popularność tej gry sprawiła, że znalazła ona zastosowanie również w edukacji. Nasi uczniowie brali udział w zajęciach w ramach Akademii Minecraft. Jest to inicjatywa uczniów Zespołu Szkół Technicznych, którzy pod opieką nauczyciela przygotowali bardzo ciekawe zajęcia w Minecraft dla swoich młodszych kolegów ze szkół podstawowych. W naszej szkole brali w nich udział uczniowie z klas: 3c, 3a, 4b i 7a. Wykorzystując grę Minecraft, dzieci uczyły się między innymi: języka angielskiego, matematyki czy programowania.  Z ogromnym zaangażowaniem wykonywali stawiane przed nimi zadania. Pani dyrektor szkoły Małgorzata Suligowska gościła z podziwem obserwowała postępy swoich uczniów. Podczas tych niecodziennych zajęć gościliśmy również panią Agatę Kapicę z firmy Microsoft, która także nie kryła swojego podziwu dla tej ciekawej inicjatywy.
Serdecznie dziękujemy uczniom ZST Technikum Informatycznego za ciekawie poprowadzone zajęcia. Mamy nadzieję na udział w kolejnych lekcjach już w nowym roku szkolnym.

Galeria>>

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

    Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej. 21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale również dzień, w którym szkoły i placówki oświatowe zachęcają swoich uczniów oraz ich rodziców, aby brali udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach dotyczących nowoczesnych technologii, np.: zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach, zabawach, projekcjach filmów, spotkaniach oraz pokazowych lekcjach, które mogą być wsparciem w nauce.
    W Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu 21 marca obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji. W związku z tym w naszej szkole odbyło się wiele działań propagujących wykorzystanie nowoczesnych technologii. Na co dzień podczas zajęć nauczyciele pracujący w PSP 15 chętnie wykorzystują nowoczesne rozwiązania, które są wsparciem w nauce – prezentacje, pokazy, projekcje filmów, ćwiczenia interaktywne, wszystko po to, by nauka stała się przyjemnością, a nudne zajęcia odeszły w zapomnienie.
     21 marca również tak było. Przykładem może być lekcja z e-podręcznikiem „ Wiosenne potyczki” w klasie III a, którą poprowadziła pani Dorota Magnowska. Tego dnia, odbyły się także warsztaty dla uczniów i ich rodzin, tak by w obchody zaangażować również rodziców. Warsztaty poprowadziły nauczycielki: Edyta Sadowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Edyta Fokt – nauczyciel języka polskiego i Dorota Ługowska – nauczyciel informatyki. Na zajęcia stawili się uczniowie klasy 3c wraz ze swoimi bliskimi. Byli nie tylko rodzice, ale również babcia czy rodzeństwo. Tematyka warsztatów dotyczyła nadchodzącej wiosny. Zajęcia rozpoczęły się wspólnym tańcem. Na ekranie wyświetlony został układ taneczny, który musiał być odwzorowany przez uczestników zajęć. Zarówno dzieci, jak i ich bliscy bawili się doskonale. Panie nauczycielki również przyłączyły się do wesołej zabawy. Kolejne ćwiczenia prowadzone były z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Wykreślanki, puzzle i łamigłówki wprowadzały uczestników w wiosenną atmosferę. Aby sprawdzić  wiedzę przeprowadzono interaktywny test z wykorzystaniem aplikacji kahoot i tabletów, które w kolejnym etapie zajęć stały się również czytnikami qr code. Każdy kod miał zaszyfrowaną nazwę związaną z wiosną. Ze względu na zaangażowanie naszych nauczycieli w naukę kodowania również na zajęciach pojawiły się takie zadania. W zespołach dzieci wraz z rodzinami  kodowali obrazy dotyczące pierwszych oznak wiosny. Do dyspozycji uczestników były również laptopy. Można było wykonać własny rysunek przedstawiający wiosnę w programie Paint 3D. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
    Tego dnia nie tylko na zajęciach, wykorzystywane były nowoczesne technologie. Podczas przerw śródlekcyjnych młodsi uczniowie tańczyli na szkolnym korytarzu wykorzystując zasoby „Just dance”, natomiast starsi, aktywnie spędzali czas z konsolą xbox z kinect. Zorganizowany został również kącik selfie, w którym uczniowie i nauczyciele tabletami robili pamiątkowe, wiosenne zdjęcia. Kącikiem opiekowała się pani Kinga Tąder.
To był naprawdę piękny, wiosenny, a zarazem technologiczny dzień w naszej szkole.
Galeria>>

Nauka programowania w Minecraft

W mury Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu zawitali ponownie uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. To grupa entuzjastów programowania i Minecrafta. Zadaniem starszych uczniów było wprowadzenie swoich młodszych kolegów w świat programowania z wykorzystaniem popularnej gry Minecraft. To właśnie młodzież z ZST wcieliła się w rolę nauczycieli i poprowadziła niezwykle pasjonujące zajęcia. Nie było to pierwsze spotkanie, dlatego znając już możliwości dzieci z PSP 15, starsi koledzy skupili się typowo na zagadnieniach związanych z programowaniem. Przygotowane wcześniej przez uczniów ZST scenariusze, mapy i założenia zostały w pełni zrealizowane podczas zajęć. Zauważalne było również ogromne zaangażowanie i pasja, z jaką pracowały dzieci z PSP 15. Stawiane przed nimi zadania czasem okazywały się bardzo łatwe, a czasem przysparzały niewielkich problemów. Pod okiem starszych kolegów problemy te były szybko rozwiązywane. Pani Dyrektor PSP 15 Małgorzata Suligowska z zaciekawieniem obserwowała, jak radzą sobie jej uczniowie w dziedzinie programowania. Młodsi i starsi uczniowie bawili się doskonale, świadczy o tym chęć udziału w kolejnych zajęciach obydwu grup uczniów. Nad realizacją zajęć czuwali nauczyciele: ZST pan Artur Rudnicki i PSP 15 pani Dorota Ługowska.

galeria>>

Modelowa szkoła Microsoft
Do sieci Szkół w Chmurze Microsoft należy ponad sześćdziesiąt placówek w Polsce. Szkoły te starają się o wpisanie na światową listę innowacyjnych szkół Microsoft Showcase School. Nasza szkoła jako jedna z sześciu w Polsce znajduje się na globalnej liście Microsoft Showcase School. Te sześć polskich szkół zostało wskazanych przez firmę Microsoft jako centra kompetencyjne na światową skalę. Tytuł „Modelowej szkoły” w obecnym roku szkolny 2017/2018 otrzymały dwie radomskie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Syrokomli i Zespół Szkół Technicznych. Jesteśmy bardzo dumni z tak zaszczytnego tytułu. Cieszymy iż znaleźliśmy się w tak wspaniałym gronie szkół.
Więcej informacji na ten temat można było przeczytać ostatnio w mediach. Zapraszamy na stronę: http://www.radom24.pl/artykul/czytaj/35262 

Ogólnopolski program "Uczymy dzieci programować"   

W lutym nauczyciele naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Uczymy dzieci programować”. Chcemy pokazać dzieciom, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając go do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści. Można programować na edukacji matematycznej, artystycznej, językowej czy artystycznej.
    Głównym celem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji.
    Uczenie programowania to rozwijanie uniwersalnych kompetencji, kształtowanie umiejętności logicznego, algorytmicznego myślenia, pracy zespołowej, szukania kompromisów, rozwijanie kreatywności, oswajanie z nowoczesnymi technologiami.     Wszystkie te założenia mamy zamiar realizować poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy związane z TIK.
 

"Kodowanie na dywanie" - dzieci uczą dzieci

Tuż po feriach, pod czujnym okiem pań: Edyty Sadowskiej i Doroty Ługowskiej, odbyły się w naszej szkole kolejne zajęcia z cyklu "Dzieci dzieciom". Tym razem w rolę nauczycieli wcielili się uczniowie z klasy IIIc, którzy w ramach koła "Programujemy z klasą" zaprezentowali starszym kolegom zabawy z wykorzystaniem maty do kodowania. Uczniowie klasy V początkowo byli zdziwieni tym, że można programować bez użycia komputera, tabletu czy smartfona. Bardzo szybko jednak podjęli proponowaną przez maluchy aktywność i „wprogramowali” się w nietypowe „dywanowe" zabawy . Gra ściganka, konkurs na najwyższą wieżę (zbudowaną ze 100 kolorowych kubeczków!), zakodowane obrazki.... to elementy, które podczas zajęć zwyciężyły z komputerem!!! Po przeprowadzonych zajęciach śmiało możemy powiedzieć, że kodowanie na dywanie nie jest nudne! Sami zobaczcie. Zapraszamy do galerii zdjęć

galeria>>

„Młodzież uczy dzieci programować w Minecraft” pod takim hasłem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu odbyły się zajęcia, podczas których uczniowie Zespołu Szkół Technicznych uczyli uczniów PSP 15 kodowania w aplikacji Minecraft: Education Edition. Młodzież z ZST to uczniowie 3 klasy technikum informatycznego, natomiast uczniowie PSP 15 to dzieci uczęszczające na zajęcia koła informatycznego. Takie zajęcia są nowym doświadczeniem zarówno dla tych starszych jak i młodszych uczniów. Lekcję poprzedziły przygotowania. Uczniowie ZST pod okiem swojego nauczyciela Artura Rudnickiego opracowali materiały oraz scenariusze i gotowi wcielić się w role nauczycieli stawili się w PSP 15. Uczniowie naszej szkoły z dużym zaciekawieniem czekali na te zajęcia i bardzo chętnie przystąpili do pracy. Minecraft: Education Edition stwarza duże możliwości w zakresie edukacji, jest narzędziem pozwalającym na  innowacyjny i kreatywny sposób przeprowadzenia zajęć.  Wszystkie te walory programu mogliśmy zaobserwować podczas zajęć. Rozwijanie wyobraźni, widzenia przestrzennego czy kreatywności zostało połączone z koniecznością rozwiązywania stawianych zadań, nauką języka angielskiego czy matematyką.  Starsi uczniowie wystąpili w roli nauczycieli i sądząc po opiniach młodszych kolegów, doskonale wywiązali się ze swojego zadania. Nad prawidłowym przebiegiem i przeprowadzeniem zajęć czuwali nauczyciele: Dorota Ługowska (PSP 15) i Artur Rudnicki (ZST).

galeria>>

„PROGRAMUJEMY Z KLASĄ”
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie jednej z klas trzecich realizują założenia koła komputerowego „Programujemy z klasą”. Na zajęciach dzieci uczą się kodowania w języku Scratch na komputerach i na tabletach, ale również… na dywanie. Próbują tworzyć animacje, interaktywne historyjki i gry, kodować ilustracje. Przy wykorzystaniu maty do kodowania oraz wielu atrakcyjnych środków dydaktycznych rozwijają myślenie algorytmiczne czy planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia, pogłębią ich umiejętności w zakresie praktycznego posługiwania się komputerem (w szkole, w domu, w pracy). Uczniowie doskonalą umiejętność analizy własnej pracy, logicznego i twórczego myślenia.

Uczniowie na niezwykłych zajęciach z robotyki.
Uczniowie klas piątych podczas zajęć komputerowych realizują program innowacyjny „Kodowanie? Nigdy nie było takie proste jak teraz”. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów oraz założeniom programu innowacyjnego, klasa 5a wraz z nauczycielem p. Dorotą Ługowską wzięła udział w zajęciach z robotyki. Zajęcia odbywały się w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu. Pod okiem instruktorów uczniowie składali roboty, tworzyli programy oraz sterowali robotami. Praca w zespołach okazała się bardzo owocna. Pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i umiejętności naszych uczniów byli prowadzący zajęcia instruktorzy, którzy na koniec pochwalili naszych uczniów. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i cieszyło się z dużym zainteresowaniem dzieci.
galeria>>

Hour of code – godzina kodowania
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w akcjach mających na celu propagowanie kodowania. Kolejną akcją, w której braliśmy udział, była ogólnoświatowa akcja nauki kodowania „Godzina kodowania”. Na całym świecie dzieci, młodzież i dorośli kodowali. U nas kodowali młodsi i starsi uczniowie podczas zajęć komputerowych i informatyki pod czujnym okiem swoich nauczycieli. Cieszymy się, że jesteśmy częścią globalnej społeczności rozwijającej swoje pasje związane z nauką programowania.
galeria>>

Wyróżnienie w CodeWeek.

Niedawno braliśmy udział w akcji Europejski Tydzień Kodowania. To nasz kolejny udział w tym wydarzeniu. Wszystkich uczestniczących w tej akcji jednoczy jedno: chęć nauki kodowania. Za naszą pasję i zaangażowanie za udział w tegorocznej akcji zostaliśmy wyróżnieni. Znaleźliśmy się w tysiącu pierwszych inicjatyw w ramach Code Week. Otrzymaliśmy podziękowanie i zostaliśmy wyróżnieni specjalnie przygotowaną grą karcianą do nauki programowania Cody Roby. Z pewnością wykorzystamy tę nagrodę do dalszej nauki kodowania. Zapraszamy na relacje z naszych zajęć z Cody Roboty. Wkrótce na naszej szkolnej stronie pojawią się ciekawe zdjęcia i opis naszych działań.


Dzieci uczą nauczycieli

W naszej szkole odbyły się niedawno ciekawe zajęcia. Zajęcia te były jednak inne niż zwykle, gdyż to uczniowie  wcielili się w role nauczycieli, a pedagodzy byli w tym dniu uczniami. Dzieci uczęszczające na zajęcia koła informatycznego klas starszych (5a i 6c) zaprosiły swoich nauczycieli na zajęcia nauki kodowania z grą planszową Scottie Go! W tej niezwykle ciekawej lekcji wzięli udział nauczyciele chętni do nauki, ale zarazem pełni obaw, czy podołają stawianym wyzwaniom. Uczniom również towarzyszyła lekka trema i chęć pozytywnego pokazania się w roli nauczycieli.
Wszyscy pracowaliśmy w zespołach, w których uczniowie objaśniali zasady gry swoim podopiecznym i wspólnie z nimi rozwiązywali zadania, jakie miał rozwiązać bohater gry Scottie. Nauce towarzyszyła dobra zabawa. Wszyscy byli zadowoleni z przeprowadzonych zajęć,  a opiekun uczniów Dorota Ługowska bardzo dumna ze swoich podopiecznych. Przed nami wkrótce kolejne zajęcia prowadzone przez dzieci z zakresu nauki kodowania.
galeria>>

Uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie Sieciaki.pl
Dbając o bezpieczeństwo dzieci w Internecie, od roku szkolnego 2016/2017 realizujemy założenia ogólnopolskiego projektu Sieciaki.pl, organizowanego przez Fundację „Dajemy dzieciom siłę”, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka.
Głównym celem projektu jest edukacja najmłodszych Internautów w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci. W ramach projektu wspólnie z uczniami realizujemy kolejne misje pod hasłem „Bezpieczny Internet”, poruszające kwestie prywatności, cyberprzemocy, niebezpiecznych treści, zakupów on-line czy nadużywania Internetu. Korzystamy z szeregu zamieszczonych w serwisie materiałów multimedialnych (filmy, teledyski, audycje radiowe), które dzięki atrakcyjnej formule zachęcają dzieci do zdobywania wiedzy o bezpieczeństwie w sieci.

Europejski Tydzień Kodowania za nami. W dniach 7-22 października 2017 w całej Europie obchodzono Europejski Tydzień Kodowania. Do tej akcji promującej naukę programowania przyłączyli się również uczniowie naszej szkoły. Podczas lekcji zajęć komputerowych i informatyki pod okiem swoich nauczycieli uczniowie klas 4-7 zgłębiali tajniki kodowania. Kolejny raz braliśmy udział w tej inicjatywie, co jest dowodem na to, że nauka kodowania poprzez zabawę stale gości na naszych lekcjach. Uczniowie wykorzystując komputery, tablety czy smartfony wykonywali stawiane przed nimi zadania i kształtowali pewne nawyki programistyczne, takie jak logiczne i algorytmiczne myślenie.
Nauka plus zabawa – ten zestaw sprawdził się kolejny raz. Czekamy na następne działania z zakresu nauki kodowania.

galeria>>

Wieczór z technologią

W ciepły wtorkowy wieczór 26 września w naszej szkole ruch taki sam jak rano, gdy zaczynają się zajęcia lekcyjne. Fani nowoczesnych technologii zebrali się w szkole na niezwykłym spotkaniu „Wieczór z technologią”. W tym roku nawiązywało ono do tematyki języków obcych, ponieważ to właśnie 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom, jak ważna w obecnych czasach jest nauka języków obcych, a jednocześnie  zachęcenie ich do świadomego wykorzystywania nowoczesnych technologii. Za pomocą tabletów, tablicy interaktywnej i komputerów uczestnicy „Wieczoru z technologią” sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Zespoły wykonywały ciekawe zadania językowe o zróżnicowanym stopniu trudności,  które wymagały również wykazania się dobrą sprawnością fizyczną, sprytem, logicznym myśleniem i umiejętnością pracy w zespole. Ruch, nauka i zabawa w jednym! Na koniec uczniowie zostali nagrodzeni upominkami za wysiłek, jaki włożyli w wykonywanie przygotowanych zadań.
Wszyscy uczestnicy spotkania zasługują na wielkie brawa, ponieważ dzielnie rywalizowali ze sobą, starając się jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności językowe. Udowodnili również, że uczniowie naszej szkoły wiedzą, w jaki sposób świadomie korzystać z nowoczesnych technologii.

Spotkanie zorganizował Szkolny Zespół IT w składzie: Dorota Ługowska, Dorota Magnowska, Edyta Fokt, Edyta Małek, Edyta Sadowska, Justyna Snarska, Kinga Tąder i nauczycielka języka niemieckiego Aneta Łabęcka - Pasek

galeria>>


Nasza szkoła to szkoła, w której nowoczesne technologie mocno wspierają proces dydaktyczny. Innowacyjność, zaangażowanie i chęć rozwijania się towarzyszą zarówno naszym uczniom jak i nauczycielom. Miło nam poinformować, iż w nowym roku szkolnym znaleźliśmy się w gronie Microsoft Showcase School. Microsoft Showcase School to globalna społeczność szkół biorących udział w transformacji cyfrowej w celu poprawy wyników w nauce. Szkoły te prowadzą działania, które są inspiracją w kształceniu ustawicznym, stymulując rozwój podstawowych umiejętności życiowych uczniów. Podstawą pracy jest wzmacnianie wykorzystania technologii do wprowadzania zmian i wydajności całej szkoły. Microsoft Showcase School wykorzystują do nauki i uczenia się nowoczesne narzędzia i technologie takie jak Office 365, OneNote, Skype, Minecraft i nie tylko.
Jako Microsoft Showcase School, nasza szkoła zyskuje min:
•    uznanie w skali globalnej jako innowacyjna szkoła z silną wizją dalszego rozwoju,
•    możliwość pracy z innymi szkołami Showcase zarówno lokalnie jak i globalnie,
•    włączenie do globalnej społeczności innowacyjnych szkół.
Jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia, zwłaszcza, że mogą pochwalić się nim nieliczne szkoły w Polsce – są to tylko cztery szkoły. Znaleźliśmy się w światowym gronie szkół, zyskując dzięki temu ogromną rangę i wyróżnienie.
Nauczyciele PSP nr 15 działający w Szkolnym Zespole IT są uczestnikami programu Microsoft Innovative  Educator Expert i otrzymali w tym roku szkolnym tytuły MIEE 2017-2018.

Pilotaż kodowania - innowacja "Kodowanie? Nigdy nie było takie proste jak teraz".

W tym roku szkolnym uczniowie klas 5a, 5b, 5c realizują na zajęciach komputerowych tematykę programu innowacyjnego. Nauka kodowania, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów za pomocą nowoczesnych technologii goszczą na naszych lekcjach. Naukę kodowania wzbogaca udział w akcjach: Code Week lub Godzina kodowania, Dzieci uczą dzieci czy dzieci uczą nauczycieli...

Rok szkolny 2016/2017

Podsumowanie nauki programowania
Nauka programowania w naszej szkole zawitała już dawno. Zaczynaliśmy jako Mistrzowie Kodowania,  z czasem włączaliśmy się w akcje promujące naukę programowania, aż za sprawą programu innowacyjnego zostaliśmy zakwalifikowani do pilotażu programowania.
Innowacją zostali objęci uczniowie klas czwartych naszej szkoły. Poza zadaniami i treściami, jakich uczą się inni czwartoklasiści nauka programowania, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera czy tabletów stała się stałym elementem zajęć komputerowych. W ramach nauki programowania uczniowie uczestniczyli w akcjach: Europejski Tydzień Kodowania i Godzina Kodowania. Uczyli się za pośrednictwem code.org oraz gry planszowej Scottie Go!.
Po pierwszym i drugim semestrze uczniowie wypełniali anonimowo elektroniczne ankiety, które stały się i staną wytycznymi do dalszej pracy związanej z realizacją programu innowacyjnego.
Ponieważ dzieci mają już pewne umiejętności w zakresie nauki kodowania i obsługi komputerów czy tabletów postanowiliśmy, że wcielą się w role nauczycieli i  to właśnie oni będą uczyli swoich młodszych kolegów. Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia dodatkowe koła informatycznego prowadzili w tym roku szkolnym zajęcia z cyklu „Dzieci dzieciom”, podczas których uczyli młodszych kolegów z klasy 2c którzy uczęszczają na koło informatyczne.
Relacje ze wszystkich naszych działań zamieszczane były na naszej szkolnej stronie internetowej. Zdjęcia można obejrzeć w galerii szkolnej.
Zapewniamy, że to nie koniec naszych innowacyjnych działań, kolejne już w nowym roku szkolnym, zaraz po wakacjach!

Programowanie z grą planszową Scottie Go.
Podczas zajęć komputerowych uczniowie klas czwartych realizujący program innowacyjny „Kodowanie? Nigdy nie było takie proste jak teraz.” uczyli się kodowania z grą Scottie Go!. To fantastyczna gra planszowa, która wprowadza już najmłodszych uczniów w tajniki kodowania poprzez zabawę. Ważnym elementem zestawu jest również tablet lub inne urządzenie dysponujące kamerą. W czasie zajęć uczniowie zostali podzieleni na zespoły, założyli swoje profile i zespołowo pomagali sympatycznemu kosmicie, bohaterowi gry, realizować kolejne zadania. Początek był łatwy, jednak z każdym kolejnym poziomem trzeba było skupić się i pomyśleć jak rozwiązać kolejne zadanie. Zabawa była doskonała. Okazało się, że bardzo ważna była również współpraca w grupie. Wszyscy rozwiązywali zadania i skanowali wyniki swojej pracy tabletem. Uczniowie chętnie pomagali sobie, ale prowadzili również rywalizację między grupami.
Można śmiało stwierdzić, że nauka  podstaw programowania poprzez zabawę z grą planszową sprawdziła się w pełni. 

Galeria>>

Uczymy programowania
To, że nasi uczniowie są bardzo aktywni i chętni do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami wiemy doskonale. Starsi uczniowie uczęszczający na zajęcia koła informatycznego przygotowali i poprowadzili zajęcia nauki podstaw programowania dla swoich młodszych kolegów z klasy 2c. Tym razem pracowaliśmy na komputerach z wykorzystaniem platformy kodable.com. Każdy uczeń otrzymał specjalny kod, który otwierał drzwi do wirtualnej klasy z zadaniami dotyczącymi programowania. Zadania nie okazały się takie trudne dla młodszych uczniów. Pod kierunkiem starszych kolegów sprawnie przechodzili kolejne poziomy i obserwowali jak zmienia się postać wykonująca zadania. A zadania polegały do doprowadzeniu postaci do celu. Kształtowaliśmy przez to umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia. Mamy nadzieję, że udało się zarazić młodszych kolegów pasją programowania. Nad swoimi uczniami czuwały panie: Edyta Sadowska i Dorota Ługowska. Kolejne zajęcia już wkrótce.

Galeria>>

Uczymy podstaw programowania
Nasza szkoła bardzo aktywnie włączyła się w działania mające na celu propagowanie nauki programowania. Od trzech lat uczestniczymy w Ogólnopolskim programie “Mistrzowie Kodowania”. Podczas zajęć już najmłodsi uczniowie poznają podstawy programowania podczas zajęć dodatkowych odbywających się np. w szkolnej bibliotece.
Szkoła uczestniczy także w pilotażu programowania. Nauczyciel zajęć komputerowych Dorota Ługowska realizuje w klasach czwartych program innowacyjny “Kodowanie? Nigdy nie było takie proste jak teraz.”. Program realizowany jest w ramach zajęć komputerowych i obejmie również w następnych latach klasy programowo wyższe.
Cyklicznie odbywają się zajęcia pt. „Dzieci dzieciom”. Kolejna taka lekcja odbyła się podczas zajęć dodatkowych 16 stycznia 2017 r.  Uczniowie klas starszych uczęszczający na zajęcia koła informatycznego kolejny raz wcielili się w role nauczycieli i uczyli swoich młodszych kolegów z klasy 2c. Podczas zajęć wykorzystano tablety, które są doskonałym narzędziem pracy dla naszych uczniów. W czasie zajęć uczyliśmy podstaw programowania. Korzystając z code.org, rozpoczęliśmy kurs dla początkujących. Z każdym kolejnym ćwiczeniem uczniowie rozwijali umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia. Zajęcia takie cieszą się dużym zainteresowaniem i z pewnością odbędą się kolejne. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Dorota Ługowska i Edyta Sadowska. 

galeria>> 

Hour of code

 

Nauka programowania zagościła na stałe w naszej szkole. Dlatego bardzo chętnie włączamy się w akcje mające na celu propagowanie naukę kodowania. Po Europejskim Tygodniu Kodowania przyszedł czas na Godzinę Kodowania. Hour of code to ogólnoświatowa akcja, która miała miejsce w tym roku w dniach 5-12 grudnia. W naszej szkole uczniowie klas starszych podczas zajęć komputerowych zgłębiali tajniki kodowania ze stroną code.org. Za pomocą Fllapy Code uczyli się tworzyć proste gry. Efektem tego kursu było stworzenie i udostępnienie własnej gry np. na telefon lub komputer. Czekamy na kolejne takie akcje.

 galeria>>

Uczniowie uczą uczniów

Uczniowie uczęszczający na zajęcia koła informatycznego dla klas starszych przygotowali i poprowadzili zajęcia dla swoich młodszych kolegów z klasy 2c, którzy uczęszczają na koło informatyczne w swojej klasie. Podczas zajęć urządzeniem dominującym był tablet. Każdy uczeń otrzymał do pracy takie urządzenie oraz pomocnika w osobie starszego kolegi. Zaczęliśmy od podstawowych funkcji obsługi tabletu: uruchamianie, poruszanie się, wyszukiwanie. Następnie tablety zamieniły się w aparaty i kamery. Dzieci robiły zdjęcia, nagrywały filmiki, a następnie przeglądały stworzoną przez siebie galerię. Kolejnym zadaniem  było przeglądanie zasobów Internetu na tablecie. Na naszej szkolnej stronie internetowej szukaliśmy zdjęć, na których są uczestnicy zajęć. Przeglądarka internetowa już nie była taka straszna jak na początku. Ciekawym elementem było wyszukiwanie gier dla dzieci, które mogą pomagać w nauce. Zajęcia bardzo podobały się uczniom. Młodsi skorzystali z doświadczenia starszych kolegów, a starsi sprawdzili się w roli nauczycieli. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Dorota Ługowska i Edyta Sadowska. Kolejne zajęcia już wkrótce.

galeria>>