Strona głównaBIBLIOTEKA → Katalogi i księgozbiory

Katalogi i księgozbiory

KSIĘGOZBIÓR

Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i zbiory multimedialne. Nasz księgozbiór liczy ponad 18 tyś. książek.
W pomieszczeniu biblioteki wydzielona jest czytelnia, w której można skorzystać z księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy, atlasy i czasopism). W czytelni odbywają się zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej i różne imprezy.

Od kilku lat biblioteka gromadzi zbiory multimedialne. Są to kasety video i multimedia. Wśród kaset video przeważają lektury omawiane w naszej szkole i bajki dla dzieci. Multimedia zaś, to głównie programy ułatwiające naukę języków obcych, ortografii, historii, matematyki, a także encyklopedie i słowniki.

W bibliotece szkolnej jest dostępnych 16 tytułów różnych czasopism. Są to czasopisma pedagogiczne,  czasopisma młodzieżowe i gazety codzienne. Wśród uczniów największą popularnością cieszy się nieśmiertelny  "Victor junior".

KATALOGI

Od 1998 roku w bibliotece funkcjonują dwa katalogi: tradycyjny katalog kartkowy i komputerowy w programie MOL. Nasz tradycyjny katalog kartkowy to:

·  katalog alfabetyczny

·  katalog tytułowy

·  katalog rzeczowy
Natomiast w komputerach bibliotecznych funkcjonują cztery katalogi:

·  katalog alfabetyczny

·  katalog tytułowy

·  katalog przedmiotowy

·  katalog według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej