Strona główna → Kadra

Kadra

Dyrektor PSP 15
mgr Małgorzata Suligowska
 

 

Wicedyrektorzy
         
    mgr Ewa Kuchniak   mgr Elżbieta Kozera         mgr Renata Szostakowska


Zespół humanistyczny

język polski - mgr Małgorzata Dąbrowska, mgr Ewa Frączek, mgr Renata Szostakowska,  mgr Izabela Wróblewska, mgr Edyta Fokt, mgr Anna Wójcik.

język angielski - mgr Edyta Bracik, mgr Renata Gwozdowska-Rutka, mgr Karolina Wasiak, mgr Izabela Wójtowicz - Stępień zast. za mgr Anna Otolińska, mgr Ewelina Grzybowska, mgr Katarzyna Torzewska

język niemiecki - mgr Aneta Łabęcka-Pasek, dr Matylda Nowak

historia - mgr Izabela Jankowska, mgr Sabina Laskowska-Stanios

wos - mgr Elżbieta Kilianek

muzyka - mgr Marlena Kowalska

plastyka - mgr Anna Rybińska

religia -   ks. mgr Jacek Pałosz, mgr Urszula Bartosiak, mgr Julita Stani, mgr Agnieszka Glibowska, mgr Edyta Wilk

wdż - mgr Agnieszka Glibowska, mgr Edyta Wilk

 

Zespół matematyczno - przyrodniczy

matematyka -  mgr Ewa Piątkiewicz, mgr Agnieszka Bąk, mgr Małgorzata Ornatowska, mgr Aneta Podlaska, mgr Edyta Jadczak, mgr Agnieszka Harenza

przyroda, biologia - mgr Jolanta Czapczyńska, mgr Lidia Michalska

fizyka - mgr Małgorzata Półbratek w zast. za mgr Małgorzatę Basę

chemia - mgr Katarzyna Łukomska

geografia - mgr Aldona Miękus, mgr Lidia Michalska

technika, informatyka - mgr Marek Cieślak, mgr Dorota Ługowska, mgr Kinga Tąder

brd - mgr Piotr Minda

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

mgr Monika Dwojak, mgr Ireneusz Jastrzębski, mgr Justyna Snarska, mgr Robert Matusik, mgr Tomasz Stani, mgr Piotr Minda


Zespół nauczania zintegrowanego

oddziały przygotowania przedszkolnego - mgr Beata Nowak, mgr Malwina Matusiak

klasy I-III-  mgr Elżbieta Czaplak, mgr Małgorzata Januszewska, mgr Dorota Magnowska, mgr Małgorzata Walkiewicz, mgr Agnieszka Janas, mgr Edyta Sadowska, mgr Mieczysława Pastuszka, mgr Paulina Pełka, mgr Paulina Góźdź, mgr Lilla Wiśniewska, 

nauczyciele świetlicy- mgr Monika Orzechowska, mgr Anna Russ, mgr Kinga Kościołek, mgr Agnieszka Myrta, mgr Aldona Miękus, mgr Martyna Chrzanowska

Nauczyciele wspomagający

mgr Monika Bukalska - Stąporska, mgr Kinga Kościołek, mgr Monika Mąkosa - Kowalczyk, mgr Emil Kaczor

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Edyta Małek, mgr Teresa Jesionek w zast. za mgr Joanna Waśniewska

Pedagog

mgr Wioletta Pożyczka, mgr Jolanta Dzik

Logopeda

mgr Monika Myszkowska- Skopek

 

pracownicy administracji i obsługi