Strona główna → Kadra

Kadra

Dyrektor PSP 15
mgr Małgorzata Suligowska
 

 

Wicedyrektorzy
         
    mgr Ewa Kuchniak   mgr Elżbieta Kozera         mgr Renata Szostakowska


Zespół humanistyczny

język polski - mgr Małgorzata Dąbrowska, mgr Ewa Frączek, mgr Renata Szostakowska,  mgr Izabela Wróblewska, mgr Edyta Fokt, mgr Anna Młynarska

język angielski - mgr Grażyna Molga, mgr Edyta Bracik, mgr Renata Gwozdowska-Rutka, mgr Michał Romanowski, mgr Karolina Wasiak, mgr Anna Otolińska, mgr Bartosz Mikulski w zast. za mgr Ewelinę Grzybowską

język niemiecki - mgr Aneta Łabęcka-Pasek, mgr Paweł Bartnik

historia - mgr Izabela Jankowska, mgr Marcin Gawryjołek

muzyka - mgr Marlena Kowalska

plastyka - mgr Anna Rybińska

religia -   ks. mgr Jacek Pałosz, mgr Urszula Bartosiak, mgr Julita Stani, mgr Agnieszka Glibowska, mgr Edyta Wilk

 

Zespół matematyczno - przyrodniczy

matematyka - mgr Ewa Piątkiewicz, mgr Agnieszka Bąk, mgr Małgorzata Ornatowska, mgr Aneta Podlaska, mgr Edyta Jadczak

przyroda, biologia - mgr Jolanta Czapczyńska, mgr Urszula Kwiatkowska, mgr Katarzyna Jaworska

fizyka - mgr Małgorzata Basa

chemia - mgr Katarzyna Łukomska

geografia - mgr Aldona Miękus

technika, zajęcia komputerowe, informatyka - mgr Marek Cieślak, mgr Dorota Ługowska, mgr Kinga Tąder, mgr Agnieszka Bąk


Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

mgr Monika Dwojak, mgr Ireneusz Jastrzębski, mgr Justyna Snarska, mgr Robert Matusik, mgr Tomasz Stani, mgr Katarzyna Stępień


Zespół nauczania zintegrowanego

oddziały przygotowania przedszkolnego - mgr Ewa Majewska, mgr Agnieszka Myrta, mgr Beata Majewska, mgr Malwina Matusiak

 klasy I-III- mgr Gabriela Łęcka, mgr Elżbieta Czaplak, mgr Małgorzata Januszewska, mgr Dorota Magnowska, mgr Małgorzata Walkiewicz, mgr Agnieszka Janas, mgr Jolanta Socha, mgr Agnieszka Łęcka, mgr Lidia Michalska, mgr Anna Wójcicka, mgr Edyta Sadowska, mgr Mieczysława Pastuszka, mgr Paulina Pełka, mgr Paulina Góźdź, mgr Lilla Wiśniewska, 

nauczyciele świetlicy- mgr Monika Orzechowska, mgr Anna Russ, mgr Kinga Kościołek,  mgr Marlena Kowalska, mgr Jolanta Dorocińska, mgr Tomasz Stani

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Edyta Małek, mgr Joanna Kupidura

Pedagog

mgr Wioletta Pożyczka, mgr Jolanta Dzik

Logopeda

mgr Monika Myszkowska- Skopek

 

pracownicy administracji i obsługi- 19 osób