Strona główna → Kadra

Kadra

Dyrektor PSP 15
mgr Małgorzata Suligowska
 

 

Wicedyrektorzy
         
    mgr Ewa Kuchniak   mgr Elżbieta Kozera         mgr Renata Szostakowska


Zespół humanistyczny

język polski - mgr Małgorzata Dąbrowska, mgr Ewa Frączek, mgr Renata Szostakowska,  mgr Izabela Wróblewska, mgr Edyta Fokt, mgr Anna Młynarska, mgr Anna Wójcik

język angielski - mgr Grażyna Molga, mgr Edyta Bracik, mgr Renata Gwozdowska-Rutka, mgr Karolina Wasiak, mgr Anna Otolińska, mgr Bartosz Mikulski, mgr Ewelina Grzybowska, mgr Katarzyna Torzewska

język niemiecki - mgr Aneta Łabęcka-Pasek, mgr Paweł Bartnik, dr Matylda Nowak

historia - mgr Izabela Jankowska, mgr Sabina Laskowska-Stanios, mgr Dariusz Łyjak

wos - mgr Mateusz Klimek, mgr Dariusz Łyjak

muzyka - mgr Marlena Kowalska

plastyka - mgr Anna Rybińska

religia -   ks. mgr Jacek Pałosz, mgr Urszula Bartosiak, mgr Julita Stani, mgr Agnieszka Glibowska, mgr Edyta Wilk, ks. Paweł Krasiński

 

Zespół matematyczno - przyrodniczy

matematyka - mgr Monika Kuzia w zast. za mgr Ewę Piątkiewicz, mgr Agnieszka Bąk, mgr Małgorzata Ornatowska, mgr Aneta Podlaska, mgr Edyta Jadczak

przyroda, biologia - mgr Jolanta Czapczyńska, mgr Urszula Kwiatkowska, mgr Lidia Michalska

fizyka - mgr Małgorzata Basa

chemia - mgr Katarzyna Łukomska

geografia - mgr Aldona Miękus

technika, zajęcia komputerowe, informatyka - mgr Marek Cieślak, mgr Dorota Ługowska, mgr Kinga Tąder


Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

mgr Monika Dwojak, mgr Ireneusz Jastrzębski, mgr Justyna Snarska, mgr Robert Matusik, mgr Tomasz Stani, mgr Anna Milczarska, mgr Piotr Minda


Zespół nauczania zintegrowanego

oddziały przygotowania przedszkolnego - mgr Beata Majewska, mgr Malwina Matusiak, mgr Agnieszka Łęcka

 klasy I-III-  mgr Elżbieta Czaplak, mgr Małgorzata Januszewska, mgr Dorota Magnowska, mgr Małgorzata Walkiewicz, mgr Agnieszka Janas, mgr Jolanta Socha, mgr Anna Wójcicka, mgr Edyta Sadowska, mgr Mieczysława Pastuszka, mgr Paulina Pełka, mgr Paulina Góźdź, mgr Lilla Wiśniewska, 

nauczyciele świetlicy- mgr Monika Orzechowska, mgr Anna Russ, mgr Kinga Kościołek,   mgr Jolanta Dorocińska, mgr Agnieszka Myrta, mgr Beata Balary

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Edyta Małek, mgr Joanna Kupidura

Pedagog

mgr Wioletta Pożyczka, mgr Jolanta Dzik

Logopeda

mgr Monika Myszkowska- Skopek

 

pracownicy administracji i obsługi- 19 osób