Strona głównaŚwietlica → Jaka jest nasza świetlica...

Jaka jest nasza świetlica...

Oprócz codziennych zajęć o charakterze edukacyjnym i wychowawczym w świetlicy odbywają się cykliczne imprezy okolicznościowe. Mają one na celu integrację dzieci, promowanie naszych uczniów na terenie miasta, prezentowanie rodzicom oraz innym osobom umiejętności, które dzieci nabywają w naszej świetlicy.
Stałym elementem obrzędowości w świetlicy jest Święto Świetlika, czyli uroczyste przyjęcie nowo zapisanych dzieci. W każdym roku w sposób szczególny obchodzimy  andrzejki, mikołajki, świąteczne spotkanie przy choince, a także Dzień Języków Obcych. Święto Misia, Powitanie Wiosny, Dzień Ziemi, Święto Sportu.
Nauczyciele pracujący w świetlicy dbają o to, by dzieci przebywające pod ich opieką rozwijały swoje zdolności i umiejętności. Stąd liczne kluby i koła zainteresowań,
w których dzieci mogą uczestniczyć w ramach zajęć świetlicowych. Następstwem tej działalności jest udział w konkursach międzyszkolnych, w których dzieci z naszej świetlicy odnoszą liczne sukcesy (konkursy plastyczne, czytelnicze, muzyczne, teatralne).
Nasza świetlica inicjuje również imprezy międzyszkolne, w czasie, których spotykają się dzieci z różnych świetlic. Konkursem, którego pomysł zrodził się w naszej świetlicy jest Festiwal Piosenki  „Świetlicowe Nutki”.  Jesteśmy również organizatorami międzyszkolnych turniejów gier i zabaw pod hasłem „Świetlicowe Igraszki”  kierowane
do dzieci z radomskich świetlic.
Rodzice naszych wychowanków systematycznie są zapraszani na zajęcia otwarte,
w czasie, których mają możliwość obserwować swoje pociechy, oceniając jednocześnie ich osiągnięcia i umiejętności. Takie spotkania odbywają się podczas Święta Świetlika, przedstawień teatralnych wystawianych przez dzieci ze Świetlicowego Koła Teatralnego, dni rodzinnych takich jak: „Cztery Pory Roku w Świetlicy, „Poczytaj mi mamo”, itp.. Wszystkie ważne chwile i wydarzenia z życia naszej świetlicy zapisane są w kronice, do której obejrzenia wszystkich serdecznie zachęcamy.