Strona głównaŚwietlica → Jaka jest nasza świetlica...

Jaka jest nasza świetlica...


W RAMACH CODZIENNYCH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH:

 • Rozwijamy zdolności manualne poprzez różnorodne techniki plastyczne, grafomotoryczne i zajęcia praktyczne;
 • Zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia sportowe w sali, na placu zabaw, na boisku szkolnym;
 • Rozwijamy pamięć i zdolności głosowe, słuchowe oraz rytmiczne poprzez naukę piosenek, wierszyków zabawy muzyczno-ruchowe;
 • Rozwijamy uzdolnienia zachęcając dzieci do udziału  w różnorodnych zajęciach plastycznych, wokalnych konkursów świetlicowych ;
 • Kształtujemy zainteresowania czytelnicze poprzez codzienny kontakt z literaturą dziecięcą;
 • Poszerzamy wiedzę i zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, prezentacje multimedialne, konkursy intelektualne;
 • Kształtujemy właściwe nawyki prozdrowotne; proekologiczne, prospołeczne poprzez prowadzenie ukierunkowanych zajęć;
 • Uczymy właściwego korzystania z komputera i Internetu poprzez zajęcia komputerowe w świetlicy;
 • Dostarczamy radość i zadowolenie poprzez organizację uroczystości okolicznościowych, spotkań rodzinnych;
 • Uczymy dzieci poczucia estetyki poprzez wykonywanie elementów zdobniczych do wystroju świetlicy oraz eksponowanie prac dzieci na wystawkach;
 • Wdrażamy wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy;
 • Dbamy o kulturę osobistą uczniów poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych oraz przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania;
 • Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez proponowanie odpowiednich zajęć;
 • Pomagamy w odrabianiu zadań domowych.

W trakcie codziennego pobytu dziecka w świetlicy staramy się zapewnić mu optymalne warunki do zabawy, nauki i odpoczynku.