Strona główna → eTwinning w PSP nr 15

eTwinning w PSP nr 15

Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, tak by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa. Również nasza szkoła realizuje prjekty w ramach akcji eTwinning.


Certyfikat eTwinning >> język angielski

Certyfikat eTwinning >> język angielski

Certyfikat e Twinning>> język angielski

Certyfikat eTwinning >> język angielski 1, język angielski 2

 

Rok szkolny 2014/2015

Projekt eTwinning „Our Christmas traditions”

 

Uczniowie klasy 4a i 4b na zajęciach koła języka angielskiego zrealizowali projekt eTwinning pt. „Our Christmas traditions” (Tradycje Bożego Narodzenia w naszym kraju).

 

Szkołą partnerską, z która współpracowaliśmy w projekcie była Collège Diderot z Langres we Francji. Pierwszym zadaniem była wymiana kartek elektronicznych, w których dzieci przedstawiły się w języku angielskim. Następnie wysłane zostały za granicę własnoręcznie wykonane pocztówki z życzeniami w dwóch językach. Dzieci wykonały też prace plastyczne na temat „Dlaczego lubię święta” z opisem w języku angielskim. Jako ostatnie działanie obie szkoły umieściły na platformie eTwinning prezentacje obrazujące jak w naszych krajach obchodzimy święta Bożego Narodzenia. W efekcie dzieci poznały zagranicznych kolegów, otrzymały kartki świąteczne i obejrzały materiał o świętach w Polsce i we Francji.

 

 Opiekun projektu: Grażyna Molga.


 

Pojekt eTwinning “CHRISTMAS around EUROPE”
(„Boże Narodzenie w Europie”)

Projekt zrealizowany został przez uczennice klasy 5B i 5C (opiekun - nauczycielka języka angielskiego Grażyna Molga).
Celem projektu było zapoznanie uczniów z tradycjami świątecznymi w różnych krajach europejskich.
W realizacji zadań udział wzięły szkoły z: Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji (dwie szkoły), Hiszpanii, Litwy, Polski, Portugalii (dwie szkoły), Słowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch (dwie szkoły).
Dzieci miały za zadanie wykonać własnoręcznie pięć prac przedstawiających zwyczaje świąteczne w ich kraju (choinka, Mikołaj, potrawy, dekoracje i życzenia). Technika wykonania była dowolna. Dzieci wykazały się pomysłowością i zdolnościami artystycznymi; powstało dużo ciekawych, pięknych prac. Zostały one wysłane pocztą tradycyjną do wszystkich uczestników projektu. W efekcie każda szkoła otrzymała od piętnastu zagranicznych partnerów ręcznie wykonane dekoracje, Mikołaje, namalowane choinki, zdjęcia i opisy tradycyjnych potraw oraz kartki świąteczne z życzeniami w różnych językach.
Ze względu na dużą liczbę partnerów projekt okazał się wyjątkowo interesujący.
Jako produkt końcowy projektu w każdej szkole partnerskiej przygotowano wystawę pt. „Christmas around Europe”. Uczniowie mieli okazję obejrzeć i porównać zwyczaje świąteczne w kilkunastu krajach Europy.
Na stronie projektu (platforma eTwinning) nauczyciele ze szkół partnerskich na bieżąco umieszczali opisy działań, krótkie filmy oraz zdjęcia wykonane w trakcie trwania projektu.

W roku szkolny 2014/2015 uczniowie klasy 5a realizują międzynarodowy projekt eTwinning pt. "From hand to hand across the borders" (“Z ręki do ręki ponad granicami”). Opiekunami projektu są nauczycielki: Grażyna Molga i Renata Szostakowska.
Partnerami projektu są dwie szkoły podstawowe z: Francji oraz Włoch. Tematyka działań skupiona jest wokół tradycji świątecznych, kultury i geografii trzech krajów europejskich. Realizacja projektu opiera się na przygotowaniu ręcznie wykonanych prac oraz prezentacji multimedialnych   i ich wymianie z partnerami. Językiem komunikacji jest język angielski. Wymiana prac następować będzie za pomocą poczty tradycyjnej. Opisy działań, zdjęcia i prezentacje będą umieszczone na platformie TwinSpace. Dzieci będą miały możliwość  rozwijać swoją kreatywność, zdolności manualne, doskonalić język angielski, umiejętności TIK oraz pozyskać nowych przyjaciół.
Cele projektu:
Uczniowie:
- zdobędą wiedzę na temat krajów europejskich,
- nauczą się poszanowania innych kultur i narodów,
- rozwiną swoją kreatywność i pomysłowość,
- będą zmotywowani do nauki języka angielskiego,
- udoskonalą swoje umiejętności w zakresie stosowania TIK,
- nauczą się, jak efektywnie współpracować w zespole,
- będą świadomi swojej kultury i przynależności do Europy,

W październiku zostały zrealizowane następujące działania:
•    ustalono pary uczniów (Polska + Francja + Włochy),
•    uczniowie napisali w języku angielskim  listy zawierające własne wizytówki ze zdjęciem, które zostały wysłane pocztą do szkół partnerskich,
•    wykonano wspólne zdjęcie uczniów klasy 5a,
•    pomysł na Logo projektu – zorganizowano konkurs klasowy,
•    umieszczono zdjęcia i opisy działań na platformie TwinSpace.

W lutym uczniowie zaangażowani w  realizacje projektu wykonali kartki walentynkowe, które przesłali do szkół partnerskich
Marzec to miesiąc przygotowań do Wielkanocy. Uczniowie PSP nr 15 w Radomiu wykonali ręcznie kolorowe kartki świąteczne. W swoich pracach  nawiązali do tradycji wielkanocnych.
Zorganizowali również klasową wystawę pocztówek  „Najciekawsze miejsca w moim kraju”, która zachęcała do poznania naszej ojczyzny. Znalazły się tam ilustracje najpiękniejszych miejsc w Polsce: Warszawy, Gdańska, Tatr  i Pomorza.  Nie zabrakło także pocztówek Radomia.
Kartki świąteczne i pocztówki miast zostały wysłane do szkół partnerskich. Nasi uczniowie otrzymali je także od zaprzyjaźnionych uczniów    z Włoch i Francji. Dzięki temu mogli poznać wspaniałe miejsca w ich rodzinnym raju.


W kwietniu zorganizowano konkurs klasowy na prezentacje multimedialne pt. "Najciekawsze wielkanocne przepisy kulinarne", "Wielkanoc".
Prezentacje zawierały opisy w języku angielskim. W trakcie pracy uczniowie doskonalili umiejętność redagowania zdań w tym języku oraz bogacili słownictwo z zakresu tematyki prezentacji. Prace wykonywali w grupach. Wspólnie planowali swoje działania, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Korzystali z różnych źródeł informacji oraz własnych doświadczeń. W czasie pracy mieli możliwość bogacenia swoich zainteresowań związanych z tematyką Wielkanocy oraz tradycji świątecznych. 
Końcowym etapem działania było zaprezentowanie własnej prezentacji na forum klasy oraz ocena pracy swojej i innych.
Należy podkreślić, że przy realizacji zadania uczniowie wykazali się pomysłowością i wszystkie prace zasługiwały na pochwałę.

Uczniowie klasy 5b wraz z nauczycielką języka niemieckiego p. Anetą Łabęcką-Pasek oraz nauczycielką języka polskiego p. Ewą Frączek rozpoczęli prace nad projektem eTwinning  - „DIE SEHENSWÜRDIGKEITEN UNSERER STÄDTE- OSOBLIWOŚCI NASZYCH MIAST“
Pierwszym zadaniem uczniów było zaprezentowanie własnej osoby w formie wizytówki. Pomysłowość i twórcza inwencja klasy 5b przerosła wszelkie oczekiwania! Brawo!
Prace dzieci zostały wysłane do greckiej szkoły partnerskiej Dimotiko Sxoleio Neapolis Thessalonikis z Salonik.  
Czekamy na przesyłkę z Grecji!

Uczniowie klasy 4a i 4b na zajęciach koła języka angielskiego zrealizowali projekt eTwinning pt. „SWEET HALLOWEEN”. W projekcie udział wzięło kilkanaście europejskich szkół, m.in. Francja, Niemcy, Włochy, Islandia, Litwa, Hiszpania, Słowacja. Zadaniem uczniów z każdej szkoły było wykonanie jednej litery hasła HAPPY HALLOWEEN. Polscy uczniowie wykonali litery P. Praca polegała nie tylko na artystycznym zdobieniu litery i wykorzystaniu wyobraźni i kreatywności uczniów. Dodatkowym zadaniem było umieszczenie na literze słownictwa związanego z Halloween.  Inne kraje przygotowały pozostałe litery i wypełniły je słownictwem w swoim języku . Całe hasło z poszczególnych liter pojawiło się na platformie TwinSpace naszego projektu. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem i wykazali się pomysłowością. W najbliższej przyszłości następne projekty eTwinning.

Rok szkolny 2013/2014Projekt Etwinning 2013-2014 (klasa 6a) - Język angielski
Tytuł projektu: Tradycje Bożego Narodzenia w krajach europejskich. (Christmas and new year traditions or recipe)
Realizacja projektu polega na wymianie prac uczniów oraz informacji pomiędzy różnymi krajami w Europie. W projekcie udział biorą szkoły m.in. z: Polski, Francji, Włoch, Grecji, Rumunii, Słowacji, Czech.
Działania projektu opierają się na pracy indywidualnej uczniów oraz pracy grupowej. Uczniowie przygotowują własnoręcznie wykonane prace prezentujące polskie tradycje świąteczne. Przewidziane jest również tworzenie prezentacji multimedialnych. Celem takich prezentacji jest ukazanie podobieństw i różnic pomiędzy europejskimi krajami partnerskimi.
Projekt zarejestrowany dnia 5 października 2013r.
Centralne Biuro Akcji eTwinning przyznało naszemu projektowi odznakę eTwinning!

Jako pierwsze działanie, w ramach zapoznania się, szkoły biorące udział w projekcie zamieściły prezentacje swoich miast i szkół na platformie TwinSpace.
W grudniu 2013r. uczniowie klasy 6a własnorecznie przygotowali kartki z życzeniami świątecznymi w jezyku polskim i angielskim, które zostały wysłane pocztą do szkół biorących udział w projekcie. W zamian otrzymaliśmy życznia świąteczne od kolegów z Grecji, Włoch, Rumunii, Francji i Czech.
Nastepnym działaniem będzie praca nad prezentacją ukazującą polskie zwyczaje świąteczne, przepisy kulinarne typowych świątecznych potraw oraz tradycje noworoczne.
Nauczyciel realizujacy projekt: Grażyna Molga.


W ramach europejskiego programu  eTwinning   w tym roku szkolnym klasa 4a nawiązała współpracę ze szkołą  partnerską w Gujanie Francuskiej w Ameryce Południowej. Program eTwinning zakłada łączenie szkół z Europy za pomocą mediów elektronicznych.
Tematem naszego projektu jest ''Wspólne spotkanie w Europie bez granic". Zadania uczniów dotyczą wymiany informacji dotyczących kultury obu państw.
W listopadzie uczniowie klasy 4a wysłali wizytówki, na których przedstawili siebie i swoje zainteresowania. W grudniu przygotowali kolorowe  karty z życzeniami, plakat przedstawiający zwyczaje świąt Bożego Narodzenia w Polsce oraz własnoręcznie zrobione oryginalne ozdoby świąteczne. Prace uczniów zostały wysłane pocztą.Nauczyciele realizujacy projekt: Grażyna Molga, Renata Szostakowska.


Projekt eTwinning  „eFreundschaft“- „ePrzyjaźń“ - język niemiecki

 Partnerzy projektu: Aneta Łabęcka-Pasek- nauczycielka języka niemieckiego, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, klasa 5a, Radom, Polska
Hannah Westphal-  nauczycielka języka niemieckiego, Collège Otfried, Wissembourg, Francja
Język komunikacji:niemiecki

Wiek ucznia:10 -11

Czas realizacji: listopad-czerwiec 2013

Proponowane narzędzia: czat, dziennik projektu, e-mail , inne programy (PowerPoint, wideo, zdjęcia i obrazy), TwinSpace
Cele:
•    Komunikacja w języku niemieckim
•    Motywowanie do nauki języka niemieckiego
•    Rozwijanie kreatywności uczniów
Opis działań:
Projekt eFreundschaft przewidziany jest jako wymiana doświadczeń i umiejętności zdobywanych podczas nauki języka niemieckiego.
Zarówno klasa francuska, jak i uczniowie naszej szkoły rozpoczęli naukę języka niemieckiego we wrześniu 2013.
49 uczniów z obydwu szkół będzie prezentować swoje językowe osiągnięcia i wymieniać się autentycznymi materiałami w postaci:
•    kart świątecznych,
•    wizytówek,
•    prezentacji o  rodzinie,
•    opisu hobby,
•    nagrań scenek sytuacyjnych
Oczekiwane rezultaty:
•    Komunikacja w języku niemieckim na platformie Twinspace
•    Wzrost motywacji do nauki języka niemieckiego
•    Wymienienie się wykonanymi pracami
•    Wzrost umiejętności z zakresu TIK

Działania zrealizowane:
 

Klasa 5a zrealizowała kolejne zadania w ramach projektu eTwinnig eFreundschaft- ePrzyjaźń.
Uczniowie wykonali prezentację multimedialną, w której opowiedzieli w języku niemieckim co chętnie jedzą i piją na śniadanie. Prezentacja została wysłana klasie francuskiej.
Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych dzieci wykonały również kart świąteczne z życzeniami w języku niemieckim dla francuskich kolegów i koleżanek.

Prezentacja>>

Uczniowie wykonali karty świąteczne i zapisali życzenia w języku niemieckim.


Uczniowie wykonali również wizytówki, które ozdobili plastycznie. Zaprezentowali tam swoją osobę udzielając odpowiedzi na pytania:
1.    Wie heisst du?
2.    Woher kommst du?
3.    Wo wohnst du?
4.    Wie alt bist du?
5.    Was machst du gern?
6.    Was machst du nicht gern?


11 grudnia 2013 karty i wizytówki zostały wysłane do szkoły partnerskiej we Francji.

 

Rok szkolny 2012/2013

eTwinning (ang. twin − bliźniak) jest to część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej. Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie i narzędzia, tak by szkoły mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa. Wiele szkół europejskich, także z Polski, bierze udział w programie.
Klasa 5a z PSP nr 15 w Radomiu rozpoczęła realizację projektu eTwinning pt. ”Diversity and traditions through Europe”. Celem projektu jest wskazanie uczniom jak różne są tradycje, kultura, zwyczaje, przyroda oraz życie codzienne w krajach europejskich. Opiekę na realizacją projektu sprawują: nauczyciel języka angielskiego Grażyna Molga oraz nauczyciel informatyki Dorota Ługowska.
Współpraca opiera się na korespondencji naszych uczniów w języku angielskim z dziećmi francuskimi mieszkającymi w Gujanie Francuskiej (Ameryka Południowa).
Korespondencja uczniów odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (listy, zdjęcia) oraz poczty tradycyjnej (kartki świąteczne). Portal eTwinning (www.etwinning.net) jest głównym miejscem spotkań oraz platformą pracy.
Wśród tematów przewidzianych do realizacji są: święta i tradycje, przyroda, pory roku, zwierzęta, potrawy, zainteresowania, czas wolny, szkoła, moje miasto, ciekawe miejsca w moim kraju itd.
Centralne Biuro Akcji eTwinning przyznało już naszemu projektowi odznakę eTwinning!
tekst: Grażyna Molga

MŁODZIEŻOWY PARLAMENT EUROPEJSKI
Dnia 30 października 2012 roku w PSP nr 17 W Radomiu odbyła się debata e-Twinning na tematy:
•    Zdrowego odżywiania się dzieci w szkołach europejskich
•    Dbałości o kondycje fizyczną
•    Sposobów spędzania czasu wolnego
 W debacie udział wzięły szkoły z rejonu radomskiego oraz z Radomia. Uczniowie mieli okazję wcielić się w rolę parlamentarzystów i dyskutować o tym, jak „uzdrowić” szkoły europejskie.
Naszą szkołę reprezentowali: Julia Klimek i Kacper Serafin z klasy 6a, Jakub Najman z klasy 6b oraz nauczycielka języka angielskiego Grażyna Molga

UCZNIOWIE ZOSTALI WYRÓŻNIENI ZA CIEKAWE ZAPREZENTOWANIE GRECJI ORAZ CIEKAWĄ DYSKUSJĘ NA TEMAT NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH W EUROPIE eTwinning

Listopad / grudzień 2012r.

W ramach realizacji projektu eTwinning uczniowie klasy 5a wykonali własnoręcznie kartki z życzeniami na święta Bożego Narodzenia dla swoich francuskich kolegów i koleżanek.
Kartki zostały wysłane pocztą. Wkrótce spodziewamy się podobnej przesyłki z Gujany Francuskiej ;-)


 

styczeń / luty 2013r.

Z okazji zbliżającego się Dnia św. Walentego klasa 5a wysłała do przyjaciół z Gujany Francuskiej piękne, ręcznie wykonane kartki walentynkowe ;-)

Projekt eTwinning - język niemiecki
Uczniowie klasy 5b wraz z nauczycielką języka niemieckiego p. Anetą Łabęcką-Pasek rozpoczęli prace nad projektem eTwinning  „Weihnachtswünsche aus Polen und Griechenland“ - życzenia bożonarodzeniowe z Polski i Grecji.
Zadaniem uczniów było samodzielne wykonanie kart bożonarodzeniowych oraz przedstawienie się w formie wizytówki ze zdjęciem. Cała klasa chętnie zaangażowała się w projekt. Pomysłowość i twórcza inwencja klasy 5b przerosła wszelkie oczekiwania! Brawo!
Karty i wizytówki zostały wysłane do szkoły partnerskiej Δημοτικό Σχολείο Φούρκας-Κασσανδρινού w Χαλκιδική.
Czekamy na przesyłkę z Grecji!