Strona główna → Ekologia

Ekologia

Nasze sukcesy ekologiczne

   

ekogaleria

zdjęcia do roku szk. 2011/2012

 Foto - eko galeria

Aktualne dyplomy osiągnięć ekologicznych znajdują się w zakładce nasze sukcesy.

W  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Radomiu na szeroką skalę prowadzone są działania ekologiczne. 

Nasi uczniowie wraz z opiekunami biorą czynny udział w cyklicznych konkursach i akcjach ekologicznych i zdobywają w nich czołowe miejsca.

Opiekunowie działań ekologicznych w PSP 15 to: Lidia Michalska, Jolanta Czapczyńska.

KONKURSY:

 • "Mój las" - organizator Liga Ochrony Przyrody

I etap - organizator LOP Zarząd Okręgu w Radomiu

II etap - Ogólnopolski konkurs pod hasłem "Mój las" - Zarząd Główny LOP

 • "Porządkujemy i odnawiamy las" - koordynator Tygodnik Radomski, fundator nagród Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • "Niezapominajka  znakiem jakości naszej postawy woceb przyrody zrównoważonego rozwoju" - organizator Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Radomskiego.
 • "Zostań przyjacielem ptaków" - koordynator Tygodnik Radomski.
 • "Na najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP" - szkoła zdobyła tytuł "MISTRZA LOP"  w roku szkolnym 2008/2009 - organizator Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Radomskiego..

AKCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA EKOLOGICZNE:

 • Projekt CEE "Nasi ulubieńcy" - Certyfikat Opiekuna Zwierząt  potwierdzający realizację działań projektu "Nasi ulubieńcy" - organizator Centrum Edukacji Ekologicznej.
 • Projekt CEE "Nasi ulubieńcy " - prowadzenie akcji "Złotóweczka dla pieseczka"
 • Systematyczna współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt - konkurs "Buda dla mojego rzyjaciela".
 • Współpraca z przedsiębiorstwem PPUH RADKOM i udział w konkursach: "Surowce do RADKOMU i masz porządek w domu" oraz "Makulatura, puszki i plastiki wrzucaj w nasze pojemniki".
 • Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży - organizator Miasto Radom.
 • Korowód Wiosenny z okazji Dnia Ziemi.
 • Festyn "Czyste Miasto" - organizator Radkom.

Działania w roku szkolnym 2019/2020

Sukces Filipa Firleja – ucznia klasy Vb

Decyzją Głównego Sądu Konkursowego z dnia 06.03.2020r. Filip Firlej został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Szkolnej pod hasłem „Mój las”. Uczeń wykonał pracę na temat: „Leśni lotnicy” Praca Filipa zdobyła II nagrodę w II kategorii wiekowej. Z uwagi na wprowadzony na terenie Polski stan epidemii   związane z tym zawieszenie zajęć szkolnych, ograniczenie kontaktów międzyludzkich a także organizacji spotkań I innych zgromadzeń Zarząd Główny SITLiD nie mógł podjąć się organizacji uroczystości wręczenia nagród oraz dyplomów. Nagroda rzeczowa w postaci TABLETA, została wysłana do ucznia. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Liga Ochrony Przyrody. Konkurs przebiegał w trzech etapach.      W I etapie - szkolnym wyróżniono prace, które zostały zakwalifikowane do II etapu na szczeblu  regionalnym. W etapie krajowym biorą udział najlepsze, nagrodzone już dzieła. Rozstrzygnięcie na szczeblu ogólnopolskim odbywa się w Zarządzie Głównym SITLiD w Warszawie, gdzie zostały przesłane prace, które wzięły udział w drugim etapie - regionalnym. Konkurs "Mój Las" organizowany jest przez Zarząd Główny SITLiD oraz Ligę Ochrony Przyrody od 1986 r. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Konkurs podzielony jest  na cztery kategorie wiekowe. W konkursie biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka prac konkursowych dotyczy szeroko rozumianej ochrony przyrody i środowiska, pracy leśników, gospodarki leśnej.

Filip gratuluję!  Życzę sukcesów w kolejnych edycjach konkursu!
             Opiekun Szkolnego Koła LOP Lidia Michalska

XXXIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu pod hasłem „Mój las”
Na szczeblu regionalnym sukcesy odnieśli uczniowie z naszej szkoły.
W kategorii  I -  „Leśne smakołyki”
III miejsce  - Wiktoria Kępczyńska z kl. IIIa
III miejsce  - Tomasz Świeżewski z kl. IIIc,
Wyróżnienia – Kamil Pyszczek z kl. IIc, Mikołaj Firlej z kl. IIIb
Organizatorem na terenie szkoły i Opiekunem  SK LOP klas  I – III
jest  Pani. Lidia Michalska

W kategorii  II  - „Leśni lotnicy”
I  miejsce zdobyła praca  Filipa Firleja z kl. Vb 
Uczeń wykonał pracę pod kierunkiem  Pani Lidii Michalskiej – opiekuna SK  LOP
Wyróżnienie otrzymał Julian Pękacki  z  klasy 8a
Uczeń wykonał pracę pod kierunkiem  Pani Jolanty Czapczyńskiej – opiekuna SK  LOP
Wyróżnione zostały również prace:
1.    Darii Piasek i  Julii Czubak  z klasy 4b,  Leny Pękackiej i Roksany Wilk z klasy 5a, Amelii Wolskiej i Roksany Strzałkowskiej z kl. 6d
Uczennice wykonały prace pod kierunkiem P. Lidii Michalskiej
2.    Niny Miękus  i Eweliny Markowskiej z kl, 6c. uczennice wykonały prace pod kierunkiem P. Jolanty Czapczyńskiej

 

Spotkanie z przyrodnikiem
W ramach  cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi  w kasie 4a, 4b, 4c odbyło się spotkanie z przyrodnikiem p. Hubertem Ogarem na temat „Świat dzikich ptaków”. Uczniowie oglądali prezentację oraz kolekcję ptasich jaj. Poznali różne gatunki ptaków zamieszkujących w Polsce , grupę ptaków– gniazdowniki i zagniazdowniki. Dowiedzieli się czym zajmuje się ornitolog i dziedzina  ornitologii. Pan przyrodnik opowiadał  uczniom o ptasich ciekawostkach: Jak żyje kukułka, poznali najmniejsze ptaki żyjące w Polsce (mysikrólik) i największe (bielik, łabędź). Zapoznali  się z różnobarwną kolorystyką ptasich piór. Najbarwniejsze upierzenie ma dudek, wilga, szczygieł, zimorodek, żołna zwyczajna. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać różne gatunki ptaków występujące w Polsce, poznali  ich budowę, rodzaje piór, jaja  oraz zwyczaje. Z kolekcji jaj największe było jajo strusia afrykańskiego a najmniejsze papużki falistej. Na zakończenie zajęć rozwiązywali zagadki o ptakach. Jedna z najciekawszych zagadek : Co to za gatunek ptaka, który został utworzony z różnych części  innych gatunków ptaków: 1. Czubek – dudka 2. Głowa, szyja  - kaczki, 3. skrzydła  - sójki, 4. dziób – łabędzia, 5. nogi – bociana. Uczniowie super poradzili sobie z zadaniem i rozpoznali poszczególne elementy. Zajęcia były bardzo ciekawe i wzbogaciły  wiedzę uczniów na temat  budowy, życia ptaków i ich zwyczajów.
                                                                Tekst: Lidia Michalska

Kolorowa segregacja
W miesiącach listopad – grudzień w klasach czwartych prowadzone były  zajęcia edukacyjne „Nie mieszaj – segreguj” dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście. W trakcie warsztatów edukacyjnych czwartoklasiści dowiedzieli się,  czym jest recykling  i co zrobić z odpadem niebezpiecznym, dlaczego warto zbierać makulaturę i dlaczego tak ważna jest redukcja plastikowych odpadów. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą segregacji odpadów, dowiedzieli się, czym jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Sprawdzały swoją wiedzę na temat  systemu gospodarowania odpadami w Radomiu. Od lipca 2019 roku w Radomiu obowiązują jednolite w całym kraju zasady segregacji odpadów komunalnych. Powstające w gospodarstwach odpady będziemy segregować w podziale na: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier oraz bioodpady. W dodatkowym pojemniku będziemy gromadzić pozostałości po segregacji, czyli odpady zmieszane. Uczniowie również uczą się segregować „po nowemu”, m.in. podczas prowadzonych zajęć oraz dzięki wprowadzonym kolorowym pojemnikom na śmieci, które znajdują się  na korytarzu  szkoły.
Zajęcia prowadziła p. Jolanta Wójcik  - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  w Urzędzie  Miejskim w Radomiu                                                                                                                               Tekst Lidia Michalska


Akcja sadzenia drzewek wokół szkoły!!!
       Członkowie SK LOP z klasy 5c i 7a  w ramach obchodów  Święta Drzewa brali udział w akcji sadzenia drzew wokół naszej szkoły i boiska szkolnego. W ramach współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych sadzonki zostały pozyskane z Nadleśnictwa Orońsko i Nadleśnictwa Stąporków, którym bardzo dziękujemy! Opiekunki SK LOP p. Lidia Michalska i p. Jolanta Czapczyńska przeprowadziły pogadanką na temat znaczenia drzew dla gospodarki człowieka i zwierząt oraz prawidłowego sadzenia drzew.  Uczniowie dowiedzieli się również, że Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2002 roku, którego inauguracją  jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Po krótkiej pogadance uczniowie udali się na plac koło szkoły, gdzie  z wielkim zapałem zabrali się do pracy. Posadziliśmy 30 sztuk  drzewek, były to: graby, buki, klony, dęby, lipy. Kopanie dołków na boisku w trawie nie było wcale takie proste. Nawet  dziewczynki nie dawały za wygraną i dorównywały sile chłopców. Wszyscy świetnie sobie z tym poradzili. Uczniowie cieszyli się bardzo, że mogli uczestniczyć w takiej akcji. Będziemy pielęgnować i obserwować swoje posadzone drzewka, które w przyszłości będą domem i pokarmem dla ptaków i zwierząt. Dla  nas miejscem na edukację przyrodniczą, cieniem podczas upałów oraz owoce i liście tych drzew będziemy wykorzystywać na zajęciach w szkole do różnych prac. Będzie to nasza ostoja przyrody wokół szkoły. Może być również doskonałym pomysłem na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy wdzięczni Nadleśnictwu Radom, Nadleśnictwu Orońsko i Nadleśnictwu Stąporków za przekazane szkole drzewek. 
Akcję koordynowały opiekunki SK LOP Lidia Michalska i Jolanta Czapczyńska
                                                       Tekst: Lidia Michalska


Szkolny konkurs   STOP  UZALEŻNIENIOM

W miesiącach: listopad, grudzień w klasach V – VIII został przeprowadzony konkurs  STOP UZALEŻNIENIOM. Celem konkursu było dostarczenie uczniom podstawowych wiadomości o uzależnieniach oraz ich negatywnym oddziaływaniu  na zdrowie własne i  zdrowie innych. Konkurs odbył się w języku polskim oraz angielskim i obejmował trzy  etapy: wykonanie kolorowych plakatów,  scenki  teatralne, ćwiczenia online na platformie edukacyjnej British Council.
Uczniowie, wiedząc, że wszystkie uzależnienia stanowią zagrożenie życia, a lista niepożądanych objawów jest bardzo długa,  w swoich pracach zwrócili uwagę na następujące zagadnienia:
 -Alkohol, a zdrowie człowieka
- Skutki palenia tytoniu
- NIE  narkotykom
- Komputer – korzyści i zagrożenia
- Dopalacze
Poprzez udział w konkursie uczniowie poszerzyli  wiedzę z zakresu uzależnień. Teraz wiedzą, jak niebezpieczny mają one wpływ na psychikę i zachowanie ludzi. Wiedzą, że należy z nimi walczyć zdecydowanie  i stanowczo.
Konkurs przeprowadziły p. Jolanta Czapczyńska i p Renata Gwozdowska – Rutka.


Razem dla przyrody!!
65 lat minęło…..
Społeczna odpowiedzialność działań.
28.11.2019r.w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyła konferencja „65 lat w służbie ochrony przyrody” z okazji 65 rocznicy  utworzenia Okręgu Radomskiego Ligi Ochrony Przyrody. Organizatorami konferencji był Zarząd Okręgu  LOP w Radomiu i RDLP, a jej partnerem ENEA Wytwarzanie sp. z.o.o.  Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji współpracujących z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu, leśnicy i działacze LOP. Konferencję otworzyli p. Elżbieta Molenda- prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu oraz dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu. Podkreślili oni, że działalność w LOP to służba w ochronie rodzimej przyrody. Piotr Kacprzak wiceprezes ZO LOP przybliżył działalność Radomskiej Ligii na przestrzeni 65 lat. Podczas tej uroczystości uhonorowano działaczy LOP  medalami i odznaczeniami. Z naszej szkoły medal  otrzymała
p. Lidia Michalska – opiekun SK LOP - za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska oraz za rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań i troski o środowisko przyrodnicze Na uroczystości obecna była Dyrektor Szkoły Małgorzata Suligowska.

Podsumowanie konkursu „Najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP”
28.11.2019r.w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu podczas konferencji „65 lat w służbie ochrony przyrody” zorganizowanej z okazji 65 rocznicy  utworzenia Okręgu Radomskiego Ligi Ochrony Przyrody, podsumowano coroczny konkurs regionalny "Najlepiej pracujące szkolne koło LOP". Oceniono pracę szkolnych kół LOP regionu radomskiego w roku szkolnym 2018/2019. Nasza placówka zajęła II miejsce w kategorii szkoły podstawowe. Opiekunami SK LOP jest p. Lidia Michalska i p. Jolanta Czapczyńska. W ramach współpracy z nauczycielami podejmowano  różne działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
 Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele instytucji współpracujących z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu, leśnicy i działacze LOP. Podczas konferencji przybliżono działalność Radomskiej Ligii na przestrzeni 65 lat. Liga Ochrony Przyrody jako organizacja ogólnokrajowa została założona z Inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Celem jej jest prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody, zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego.
.Elżbieta Molenda- prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu oraz dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, podkreślali, że działalność w LOP to służba w ochronie rodzimej przyrody
Serdecznie dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie!!!

Gratulujemy wszystkim członkom Szkolnego Koła LOP
działającego w naszej szkole!!!

Klasy 4 na wystwie "Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia"

          W siedzibie  Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej uczniowie klas 4a, 4b, 4c, oglądali wystawę –„Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”. Została ona zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.  Celem wystawy było upowszechnienie wiedzy na temat grzybów jadalnych, niejadalnych, trujących oraz zasad bezpiecznego grzybobrania. W ciekawej aranżacji leśnej  można było obejrzeć około 60 sztuk atrap grzybów w skali 1:1, aby jak najwiarygodniej pokazać poszczególne grzyby w ich naturalnym środowisku, pogrupowane pod względem podobieństwa zewnętrznego. Oglądając je uczniowie uczyli się rozpoznawać poszczególne gatunki grzybów, a także  mogli   dowiedzieć się  jakie są zasady zbioru grzybów i jak zapobiegać zatruciom.  Sprzyjała temu aranżacja z roślin runa leśnego i drzewek leśnych.  Mogli usłyszeć odgłosy lasu dzięki  czemu poczuli się jak w prawdziwym lesie. Na wystawie prezentowane były tematyczne tablice edukacyjne, film edukacyjny, które  pozwalały poznać budowę grzybów, ich różnicowanie i zasady bezpiecznego przebywania w lesie.

"POZNAJ GRZYBY - UNIKNIESZ  ZATRUCIA"

W dniu 23 pażdziernika w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu po raz kolejny odbyło się otwarcie wystawy „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”. Została ona zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu i nadleśnictwem: Radom, Kozienice i Zwoleń.
W otwarciu wzięli udział uczniowie klasy V A wraz z  pedagog Wiolettą Pożyczka oraz nauczycielem biologii Jolantą Czapczyńską.
Wystawę rozpoczęła p Lucyna Wiśniewska dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Pan  Jerzy Zawodnik naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Radomiu opowiedział o walorach zdrowotnych przebywania w lesie, a pani Edyta Nowicka kierownik Zespołu ds. Promocji i Mediów omówiła zasady bezpiecznego grzybobrania i ciekawostki związane z grzybami, w szczególności tegoroczne obserwacje leśników dotyczące grzybobrań w lasach radomskich i świętokrzyskich.
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących dla ludzi i przyjaznego dla lasów grzybobrania. Na wystawie można było obejrzeć 60 sztuk atrap udostępnionych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Atrapy wykonane w skali 1:1, wśród nich grzyby jadalne i mylone z nimi ich trujące sobowtóry, a także rzadkie grzyby chronione. Odwiedzający ekspozycję mogli poczuć się jak w prawdziwym lesie. Sprzyjała temu aranżacja roślin runa leśnego i drzew leśnych.
Dostępne były także materiały edukacyjne w postaci ulotek i broszur o grzybach, a także kleszczach. Dla smakoszy kuchni inspirowanej lasem leśnicy przygotowali broszurę ze sprawdzonymi przepisami na potrawy z darów lasu. Obejrzeliśmy film na temat grzybów, a także profilaktyki kleszczy.
Leśną atmosferę podczas uroczystości otwarcia podkreślił koncert Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.
Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem wśród uczniów oraz zaproszonych gości.

    

SPRZĄTANIE  ŚWIATA 2019 „ Nie śmiecimy – sprzątamy - zmieniamy”
Tegoroczna jesienna akcja Sprzątanie Świata 2019 była pod hasłem „ Nie śmiecimy – sprzątamy - zmieniamy”. Miała ona na celu budzenie i umacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja odbyła się na Kieszkowie w dniu 17 pażdziernika, a wzięli w niej udział uczniowie klasy VIII f wraz z nauczycielem biologii. Uczestnicy zaopatrzeni w worki oraz rękawice wyruszyli w teren. Szukaliśmy dzikich wysypisk śmieci i znaleźliśmy je wokół stawów. Dalej były tereny nie zamieszkałe przez ludzi, tu także było mnóstwo wyrzuconych śmieci. Uczniowie teren solidnie posprzątali. Efekty pracy były zadawalające .Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji wyrazili nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji Sprzątanie Świata  dał uczniom do zrozumienia jak ważnym jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.
Uczniowie podjęli działania, dzięki którym nauczyli się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, i stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami.


Działania w roku szkolnym 2018/2019

Certyfikat z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu za wyróżniającą aktywność i   za przeprowadzenie działań w ramach akcji: Sprzątanie Świata  - Polska 2018  pod hasłem „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej"
„Sprzątanie Świata – Polska 2018 ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.
Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.   
Głównym przesłaniem akcji  było:
- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.
Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!
           
Uczniowie klas 0 – VIII  w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018  pod hasłem
„Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej " realizowali następujące działania:
1. Zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów: butelek PET, baterii, makulatury, nakrętek, puszek aluminiowych;
2. Przeprowadzono działania edukacyjne związane z ideą zawartą w haśle tegorocznej akcji, między innymi na temat odpadów, ich segregacji, utylizacji: zajęcia, wycieczki, konkursy, gazetki.
•  w kl. 0 – III przeprowadzono zajęcia edukacyjne związane z segregacją odpadów: „Odpady zbieramy, środowiska nie zaśmiecamy”,
• W klasach IV – VII przeprowadzono zajęcia: ,,Odpady  zagrożeniem dla środowiska –prawidłowa segregacja  śmieci”.
• Przeprowadzono konkurs plastyczny „Odpady zbieramy, środowisku pomagamy”.
• Opracowano i rozdawano ulotki zachęcające do włączenia się w akcję „Sprzątanie Świata –Polska 2018”  i podejmowano działania związane z ochroną środowiska i segregacją odpadów.
• Uczniowie wykonywali plakaty z hasłami zachęcającymi do segregacji odpadów np. „Kto przyrodę szanuje, ten odpady segreguje; „ O Ziemię dbajmy – śmieci do odpowiednich pojemników wkładajmy”, „Sprzątam ja, sprzątasz ty, świat jest czysty raz, dwa, trzy”
3. Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworo, zwracając uwagę na zachowania właścicieli czworonogów.
4. Zorganizowano na swoich osiedlach lub innych dowolnych miejscach w najbliższej okolicy akcję  Wyprawa – Poprawa! – Uczniowie tropili dzikie wysypiska śmieci.
5.  Uczniowie uczestniczyli w warsztatach  zorganizowanych w P.P.U.H Radkom;

Szkoła za realizację powyższych działań otrzymała Certyfikat z wyróżnieniem przyznany przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.

Koordynatorami akcji Sprzątanie Świata – Polska 2018 pod hasłem:
„Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej " były  Lidia Michalska – opiekun SK LOP
w kl.. 0 – IV i Jolanta Czapczyńska – opiekun SK LOP w kl. V- VIII

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za przyłączenie się do akcji!!
                                                                 
                                                                                                  Tekst:  Lidia Michalska

CERTYFIKAT OPIEKUNA ZWIERZĄT z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 za udział i pracę w projekcie „Nasi ulubieńcy 2017/ 2018”

Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka.
Pies to symbol wierności i przyjaźni.

Uczniowie klas 0 –VIII uczestniczyli w projekcie Centrum Edukacji Ekologicznej realizowanym na terenie miasta Radomia „Nasi Ulubieńcy.” W ramach realizacji projektu zorganizowano akcję ,,Złotóweczka dla pieseczka i koteczka”, która polegała na zbiórce pieniędzy do skarbonek. Zebrane pieniądze przekazano do Centrum Edukacji Ekologicznej z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w projekcie.
Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworonoga”, która  polegała na obserwowaniu zachowania właścicieli zwierząt w aspekcie humanitarnego traktowania swoich pupilów oraz sprzątania po nich w trakcie spacerów. Uświadamiano opiekunów czworonogów jak ważne jest zachowanie czystości w miejscach publicznych. Zwracano  uwagę na konieczność sprzątania po swoim pupilu. Opiekunów którzy sprzątali po swoim pupilu  obdarowywano  nalepkami z wizerunkiem pieska – wzorowy właściciel czworonoga.
Przeprowadzono w klasach zajęcia i pogadanki na temat pomocy i opieki nad zwierzętami,  wyświetlano filmy, na temat ras psów, roli psa w życiu człowieka. Uwrażliwiano na pomoc zwierzętom w okresie późnej jesieni i zimy.
Podczas zajęć dzieci miały okazję dowiedzieć się, w których sytuacjach nie należy podchodzić do psa, a także jak zachować się gdy pies zaatakuje.
Zorganizowano konkurs plastyczny dla klas 0–I  „Pies  przyjacielem człowieka”, a dla klas II i III „Los psów w mieście”. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i nagrodziła uczniów.
Zorganizowano akcję zbiórki karmy i artykułów dla zwierząt  radomskiego schroniska. Akcję wspierał szkolny wolontariat. W akcji uczestniczyli uczniowie poszczególnych klas. Ogółem zebrano około 120 kg karmy i psich przysmaków, przekazano również miski, ciepłe koce, smycze, zabawki.
Koordynator akcji p. Lidia Michalska w związku z akcją  uczestniczyła w szkoleniu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Radomiu”

Uwieńczeniem całej akcji jest nadany przez Centrum Edukacji Ekologicznej

Koordynatorem  projektu   były  p. Lidia Michalska i p. Jolanta Czapczyńska - Opiekunowie SK LOP

                                      
                                                                                                     tekst: Lidia Michalska

Kolorowa segregacja

W miesiącach maj – czerwiec  w klasach czwartych prowadzone były  zajęcia edukacyjne „Nie mieszaj – segreguj” dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście.  Uczniowie podczas zajęć sprawdzały swoją wiedzę o systemie gospodarowania odpadami w Radomiu, co to jest recykling, segregacja czy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Od lipca 2019 roku w Radomiu obowiązywać będą jednolite w całym kraju zasady segregacji odpadów komunalnych. Powstające w gospodarstwach odpady będziemy segregować w podziale na: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier oraz bioodpady. W dodatkowym pojemniku będziemy gromadzić pozostałości po segregacji, czyli odpady zmieszane.  Uczniowie już uczą się segregować „po nowemu”, m.in. dzięki wprowadzonym kolorowym pojemnikom na śmieci, które znajdują się  na korytarzu  szkoły oraz podczas prowadzonych  zajęć. W trakcie warsztatów edukacyjnych czwartoklasiści dowiedzieli się  czym jest recykling  i co zrobić z odpadem niebezpiecznym, dlaczego warto zbierać makulaturę i czemu tak ważna jest redukcja plastikowych odpadów.
Zajęcia prowadziła p. Jolanta Wójcik  - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  w Urzędzie  Miejskim w Radomiu
                                                                  
                                                                                      Tekst Lidia Michalska

Sukces naszych uczniów w międzyszkolnym konkursie „Bo najpiękniejsze są polskie  kwiaty…
06 czerwca 2019r. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno- fotograficznego pod patronatem
Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego  „Bo najpiękniejsze są polskie  kwiaty…
Organizatorem  konkursu jest  Zarząd Okręgu Ligi  Ochrony  Przyrody  w Radomiu.
Prace wykonane przez uczniów  dotyczą  roślin zielnych, kwitnących na polskich łąkach, w lasach i ogrodach.
Celem konkursu było:
•    rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów;
•    poznawanie roślin kwitnących z najbliższej okolicy;
•     dostrzeganie piękna rodzimej przyrody;
•    rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji;
•    zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej przyrody;
•    rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Konkurs  przeprowadzony był dwuetapowo:
I etap – szkolny- zorganizowali  i przeprowadzili   opiekunowie szkolnych kół LOP – Lidia Michalska i Jolanta Czapczyńska.
II etap – regionalny przeprowadzony przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu
Uczniowie z naszej szkoły zdobyli miejsca i nagrody w kategorii  II i  III
W kategorii II – praca plastyczna 
 III miejsce Tomasz Swieżewski z klasy IIc
wyróżnienie Szymon Murawski z klasy II c
W kategorii III – fotografia
I miejsce Julia Sujka z kl. VIc,
III miejsce Mateusz Sujka z klasy VII
wyróżnienie Nina Łoboda z kl. VIa

Za przeprowadzenie konkursu i pilotowanie odpowiedzialne były p. Lidia Michalska i Jolanta Czapczyńska - Opiekunowie SK LOP.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach!!!!
 

Kolorowy Tydzień Ekologiczny w szkole

Akcja przeprowadzona została od 13 do 17 maja 2019r. w związku  z obchodami Światowego Dnia Ziemi. Organizując w szkole tydzień ekologiczny,  kierowaliśmy się potrzebą włączenia uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska oraz zachęcenia ich do pogłębienia wiedzy na temat ekologii.
Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem. W poszczególnych dniach
obowiązywał inny kolor ubioru .
 I dzień – 13.05 ( poniedziałek) – DZIEŃ  SŁOŃCA
 w ubiorach obowiązywał kolor żółty
 II dzień – 14.05 ( wtorek) – EKOLOGIA NA SERIO I NA WESOŁO
 w ubiorach obowiązywał kolor zielony w tym dniu uczniowie segregowali odpady i sprzątali świat
III dzień – 15.05 ( środa) – DZIEŃ  ZDROWIA
w ubiorach obowiązywał kolor pomarańczowy w tym dniu uczniowie wysłuchali pogadanki  o zdrowym odżywianiu
IV dzień – 16.05 ( czwartek) – DZIEŃ  EKOLOGA
w  ubiorach obowiązywał kolor niebieski w tym dniu uczniowie ćwiczyli w języku angielskim na platformie edukacyjnej  British Council
V dzień – 17.05 ( piątek) – DZIEŃ ZIEMI
w ubiorach obowiązywał kolor brązowy w tym dniu odbył się konkurs wiedzy ekologicznej
Uczniowie chętnie i aktywnie wzięli udział w  Kolorowym Tygodniu Ekologicznym. Uczestniczyli w działaniach, w których mogą kształtować postawy ekologiczne, wykazać się inicjatywą oraz bawić się.
Akcję nadzorowały p. Renata Rutka oraz p. Jolanta Czapczyńska.


Dzień Zdrowia w naszej szkole

Kwiecień nazywany jest  miesiącem zdrowia, ponieważ właśnie wtedy przypada Światowy Dzień Zdrowia, który każdego roku obchodzony jest 7 kwietnia. Święto to zostało ustanowione w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństwa na całym świecie.
Przesłanką do realizacji działań promujących zdrowe odżywianie jest udział  naszej szkoły  w programie „ TRAYMAJ FORMĘ”.
Tegoroczny Dzień Zdrowia  w naszej szkole przebiegał pod hasłem: ZDROWO ŻYJEMY, BO WIEMY CO JEMY”. Pod takim też hasłem uczniowie wykonali plakaty w języku polskim i angielskim, które ozdobiły salę gimnastyczną. Uczniowie klas siódmych i ósmych przygotowali stoiska kulinarne ze zdrowym żywieniem. Do degustacji były: wiosenne, kolorowe kanapki, owocowe soki  pełne witamin, musy, sałatki warzywne i owocowe, koktajle, ciasteczka zbożowe , szaszłyki, koreczki, kiełki.
Jedzenie było przygotowywane w trakcie imprezy i wszystko było bardzo świeże.
Imprezę prowadziła uczennica klasy 8c Aleksandra Gierwatowska. Zgromadzeni uczniowie wysłuchali  krótkiej historii o Światowym Dniu Zdrowia oraz  prezentacji w języku angielskim. Obejrzeli film również  w języku angielskim o zdrowym żywieniu , w którym uczniowie naszej szkoły samodzielnie przygotowują  zdrowe i wartościowe potrawy.
W  imprezie uczestniczyli  zaproszeni sportowcy. Byli to nasi absolwenci: Remigiusz Rutka oraz jego siostra Maja Rutka, którzy przyjechali na swoich motorach. Remigiusz to zawodnik Mistrzostw Polski w Motokrosie z klubu Gorzów Wielkopolski. Od 9 lat jeździ na motorze, a od 6 lat jest zawodnikiem klubu .Największym  osiągnięciem Remigiusza jest uzyskanie wice mistrza Polski.
Zaproszeni goście zaprezentowali film z treningu oraz prezentację jak należy prawidłowo się odżywiać i  jak dbać o formę przed zawodami.
Kolejnym punktem imprezy była degustacja pysznych, zdrowych potraw przygotowanych przez uczniów, oglądanie motorów, rozmowy ze sportowcami i robienie zdjęć.
Obchody Dnia Zdrowia ożywiły pracę szkoły i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W/w imprezie  uczestniczyła p. dyrektor mgr Małgorzata Suligowska  oraz  wice dyrektor mgr Renata Szostakowska.
Tegoroczny Dzień Zdrowia przygotowały p. Renata Gwiazdowska Rutka oraz p. Jolanta Czapczyńska wraz z uczniami.

Sukces naszych uczniów! w XXXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu pod hasłem „Mój las

„W lesie, jak w lesie cisza i spokój
Zwierzęta tam sobie mieszkają
I niczym błękitne jest niebo
I zieleni pełen koszyk”
      Ta refleksyjna strofa wiersza  posłużyła za motto inicjatorom  konferencji pt. „Las – świat roślin i zwierząt”, która odbyła się 28. 02. 2019 r.  w siedzibie Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Radomiu.
    Organizatorami konferencji byli:
•    Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
•    Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu
•    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Radomiu
Tematyka konferencji:
1.    Projekt Bociani w Puszczy Kozienickiej
2.    Ochrona czynna i monitoring populacji nietoperzy na terenie Puszczy Kozienickiej
Podczas konferencji pt. „Las –świat roślin i zwierząt”  odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego  XXX II Edycji – 2018/2019 Ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Mój las”. 
Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP.
II etap na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody.
Na szczeblu regionalnym sukcesy odnieśli uczniowie z naszej szkoły. 
W kategorii I -  „Moja ulubiona pora roku w lesie”
II miejsce zajął  Oskar Motyka z klasy IIa – wychowawca Małgorzata Januszewska
Wyróżnienie otrzymał Tomasz Świeżewski z kl. IIc – wychowawca Mieczysława Pastuszka
Opiekunem Szkolnego kola LOP klas I – IV jest  Lidia Michalska
W kategorii II  - „Mieszkania leśnych zwierząt”
III miejsce zdobyła praca uczennicy Leny Pękackiej z klasy IVa. Uczennica  wykonała pracę pod kierunkiem  Pani Lidii Michalskiej – opiekuna SK LOP
 Gratulujemy zwycięzcom!

      Sukces  w regionalnym konkursie „ Mój Las”

Uczniowie: Julian Pękacki z klasy VII a oraz Maja Podsiadła z klasy VIII f odnieśli sukces w XXXII  edycji konkursu regionalnego „ Mój Las”. Tegoroczny temat konkursu to: „Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy przyrodniczo- ekologiczno- leśnej, promowanie walorów przyrodniczo- turystycznych polskich lasów. Uczniowie swoją pracę wykonywali w kategorii – młodzież szkół podstawowych klas VII i VIII oraz młodzież gimnazjów.
Praca była indywidualna, w formie opisowej do 10 stron maszynopisu, uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami.  Pracę Juliana raz Mai cechowała wysoka wartość merytoryczna, estetyka, pomysłowość szaty graficznej, oryginalność w ujęcia tematu.  Prace zostały wysoko ocenione: Julian Pękacki zdobył I miejsce, a Maja Podsiadło III miejsce.
Podczas podsumowania etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „ Mój Las” uczniowie wysłuchali wykładu pt. Ochrona czynna i monitoring populacji nietoperzy na terenie Puszczy Kozienickiej, który przygotowało Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Obejrzeli również wystawę poświęconą projektowi ochrony, promocji i zachowania pomnika przyrody dębu Bartek.
Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
                                                                                      tekst: J. Czapczyńska

 

 

 

 

 

 

Sukces Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody!
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody ,,Pierwiosnek” za swoją działalność na rzecz środowiska przyrodniczego w konkursie regionalnym „Najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP” zajęło I miejsce. Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgu Radomskiego Ligi Ochrony Przyrody. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podczas konferencji „90 lat Ligi Ochrony Przyrody w 100 - leciu Niepodległości Polski”. Konferencję rozpoczęło wystąpienie dyrektora RDLP Andrzeja Matysiaka i prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu Elżbiety Molendy. Przemysław Bednarczyk- historyk przedstawił lekcje historii „Udział mieszkańców Radomia i regionu radomskiego w walkach o niepodległość i granice w latach 1914 – 1921. Wiceprezes ZO LOP, wicedyrektor RDLP Piotr Kacprzak przybliżył historie Ligi Ochrony Przyrody na przestrzeni 90 lat.
Opiekunami SK LOP jest pani Lidia Michalska i pani Jolanta Czapczyńska.
Podczas tej konferencji pod hasłem ‘Razem dla  przyrody” wręczono odznaki Ligi Ochrony Przyrody dla wyróżniających się opiekunów SK LOP.
Pani Lidia Michalska otrzymała Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla ochrony przyrody”, pani Jolanta Czapczyńska otrzymała Złotą Odznakę Honorową za zasługi w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Głównym celem działalności SK LOP jest uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającego świata, uświadomienie problemów ekologicznych poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, rozbudzanie i podnoszenie świadomości ekologicznej u uczniów, współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ekologii, przygotowywanie do udziału w konkursach o tematyce przyrodniczej.
                                

SPRZĄTANIE  ŚWIATA 2018

Tegoroczna jesienna akcja Sprzątanie Świata 2018 była pod hasłem „ Akcja – segregacja 2 x więcej, 2 x częściej”. Miała ona na celu budzenie i umacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja odbyła się na Kieszkowie w dniu 11 pażdziernika, a wzięli w niej udział uczniowie klasy VII f wraz z nauczycielem biologii. Uczestnicy zaopatrzeni w worki oraz rękawice wyruszyli w teren. Szukaliśmy dzikich wysypisk śmieci i znaleźliśmy je wokół stawów. Dalej były tereny nie zamieszkałe przez ludzi, tu także było mnóstwo wyrzuconych śmieci. Uczniowie teren solidnie posprzątali. Efekty pracy były zadawalające .Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji wyrazili nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji Sprzątanie Świata  dał uczniom do zrozumienia jak ważnym jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.

Działania w roku szkolnym 2017/2018

 

Warsztaty ekologiczne w PPHU "Radkom"

W ramach konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” uczniowie klasy VII C wzięli udział w warsztatach ekologicznych, które odbyły się na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „Radkom”. Warsztaty odbyły się 20 kwietnia w sali konferencyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.
Uczniowie poznali:
- drogę odpadów od zbiórki do unieszkodliwienia
- poznali funkcjonowanie ZUOK i składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
- poznali procesy zachodzące na składowisku odpadów
Spółka prowadzi składowisko odpadów, na które rocznie trafia ponad 90 tys. ton odpadów.
Aby zmniejszyć  tę ilość  „Radkom”,  prowadzi szeroko zakrojoną edukację ekologiczną mieszkańców, stara się zapobiegać powstawaniu odpadów i zmniejszyć ich szkodliwość.
Uczniowie klasy VII c , biorąc udział w/w warsztatach ekologicznych, poszerzyli swoją wiedzę z zakresu segregacji odpadów, a w przyszłości będą  propagować postawy ekologiczne.

Kolorowy Tydzień Ekologiczny
W związku  z obchodami Światowego Dnia Ziemi od 23 do 27 kwietna 2018r. przeprowadzona została  Akcja Kolorowy Tydzień Ekologiczny w szkole. Organizując w szkole tydzień ekologiczny,  kierowaliśmy się potrzebą włączenia uczniów w działania na rzecz ochrony środowiska, zachęcenia ich do pogłębienia wiedzy na temat ekologii.
Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem. W poszczególnych dniach
obowiązywał inny kolor ubioru.

Zapraszamy do naszej szkolnej galerii.

Podsumowanie konkursu - "Najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP"
W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie  pt. „Najlepiej pracujące Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody”. Za swoją działalność SK LOP „Pierwiosnek” zdobyło II miejsce. Opiekunami Szkolnego Koła LOP jest Lidia Michalska w klasach 0 – III i Jolanta Czapczyńska w klasach  IV – VII. Podsumowanie konkursu miało miejsce podczas zorganizowanej konferencji pt„Uczymy się od przyrody”. Konferencję otworzył  dyrektor RDLP Andrzej Matysiak i prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu Elżbieta Molenda. Podczas konferencji nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice pan Tomasz Sot  mówił na temat bartnictwa  pszczelarstwa w Puszczy Kozienickiej. Pani Dorota Maciąg – ogrodnik z Muzeum Wsi Radomskiej przybliżyła temat dziko rosnących roślin zielarskich. Przyroda jako inspiracja do działań twórczych to temat o którym mówił pan Hubert Ogar z Nadleśnictwa Marcule. Edukacje przyrodniczo – ekologiczną w działalności szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody regionu radomskiego przedstawiła Dorota Wólczyńska.
Gratulujemy wszystkim członkom Szkolnego Koła LOP działającego w naszej szkole!!!

Certyfikat z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu za przeprowadzenie akcji  Sprzątanie Świata  - Radom 2017  pod hasłem „Nie ma śmieci -  są surowce"
„Sprzątanie Świata –Radom 2017 ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.
Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.   
Główne cele akcji to:

 • Zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału.  
 • Zainspirowanie i zaktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz środowiska.
 • Promowanie standardu selektywnej zbiórki, zwracanie uwagi na dalszy los śmiecia, który w   wyniku segregacji staje się surowcem, podlega recyklingowi i powtórnie służy nam   konsumentom.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!
Uczniowie klas 0 – VI  w ramach akcji „Sprzątanie Świata –Radom 2017  pod hasłem
„Nie ma śmieci- są surowce" realizowali następujące działania:
1. Zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów: butelek PET, baterii, makulatury, nakrętek, puszek aluminiowych;
2. Przeprowadzono działania edukacyjne związane z ideą zawartą w haśle tegorocznej akcji, między innymi na temat odpadów, ich segregacji, utylizacji: zajęcia, wycieczki, konkursy, gazetki.
•     Przeprowadzono zajęcia edukacyjne o odpadach: „Dobre rady na odpady” , „Nie ma śmieci, są surowce”, „Jak ratować przyrodę"  - uczniowie wykonywali mini plakaty na których miało się znaleźć hasło zachęcające innych do  dbania  o przyrodę.
•    Uczniowie pisali referaty na temat "Segregacja odpadów.  Po co i dlaczego?"
•    Przeprowadzono konkurs w klasach 0 – III - ,,Zabawka ze skrawka”  oraz Eko - skarbonka.. Uczniowie wykonywali prace z surowców wtórnych. Prace  wyeksponowano na wystawce szkolnej.
•    Zorganizowano konkurs plastyczny pt.„ Historia śmiecia – surowca. Praca w postaci plakatu.
•    Zorganizowano konkurs na plakat – „Jak segregować odpady i hasło propagujące recykling.”
•    Przeprowadzono konkurs plastyczny „Odpady zbieramy, środowisku pomagamy”.
•     Opracowano i rozdawano ulotki zachęcające do włączenia się w akcję „Sprzątanie Świata –Radom 2017” 
3. Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworonoga, zwracając uwagę na zachowania właścicieli czworonogów.
4. Zorganizowano w najbliższej okolicy akcję  Wyprawa – Poprawa! – Uczniowie tropili dzikie wysypiska śmieci. W akcji wzięła udział klasa VII f. Uczestnicy zaopatrzeni w worki oraz rękawiczki wyruszyli w teren. Szukali dzikich wysypisk śmieci i zlokalizowali je wokół stawów. Na tych terenach, nie zamieszkałych przez ludzi, było mnóstwo wyrzuconych śmieci. Uczniowie teren solidnie posprzątali;
5. Zbierano plastikowe nakrętki z przeznaczeniem na rehabilitację dla niepełnosprawnych dzieci;
W ramach akcji „Sprzątanie Świata –Radom 2017”  koordynator akcji P. Lidia Michalska uczestniczyła w szkoleniu doskonalącym: „Problem odpadów w działaniach edukacyjnych radomskich placówek oświatowych”, „Organizacja akcji -Sprzątanie Świata – Radom 2017, „Edukacja o odpadach w radomskich placówkach oświatowo – wychowawczych. Podsumowanie akcji „Sprzątanie świata Radom 2017”
Szkoła za realizację powyższych działań otrzymała Certyfikat z wyróżnieniem przyznany przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.
Koordynatorami akcji Sprzątanie Świata –Radom 2017 pod hasłem:  „Nie ma śmieci – są surowce”  była p. Lidia Michalska, p. Jolanta Czapczyńska, p. Katarzyna Jaworska
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za przyłączenie się do akcji!!

 

Certyfikat Opiekuna Zwierząt z wyróżnieniem za udział w projekcie „Nasi Ulubieńcy”
Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka.
Pies to symbol wierności i przyjaźni.
Uczniowie klas 0 –VI uczestniczyli w projekcie Centrum Edukacji Ekologicznej realizowanym na terenie miasta Radomia „Nasi Ulubieńcy.” W ramach realizacji projektu zorganizowano akcję ,,Złotóweczka dla pieseczka i koteczka”, która polegała na zbiórce pieniędzy do skarbonek klasowych. Zebrane pieniądze przekazano do Centrum Edukacji Ekologicznej z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w projekcie.
Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworonoga”, która  polegała na obserwowaniu zachowania właścicieli zwierząt w aspekcie humanitarnego traktowania swoich pupilów oraz sprzątania po nich w trakcie spacerów. Uświadamiano opiekunów czworonogów jak ważne jest zachowanie czystości w miejscach publicznych. Zwracano  uwagę na konieczność sprzątania po swoim pupilu. Opiekunów którzy sprzątali po swoim pupilu  obdarowywano  nalepkami z wizerunkiem pieska – wzorowy właściciel czworonoga.
Przeprowadzono w klasach zajęcia i pogadanki na temat pomocy i opieki nad zwierzętami,  wyświetlano filmy, na temat ras psów, roli psa w życiu człowieka. Uwrażliwiano na pomoc zwierzętom w okresie późnej jesieni i zimy.
Podczas zajęć dzieci miały okazję dowiedzieć się, w których sytuacjach nie należy podchodzić do psa, a także jak zachować się gdy pies zaatakuje.
Zorganizowano konkurs plastyczny dla klas 0–I  „Pies  przyjacielem człowieka”, a dla klas II i III „Los psów w mieście”. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i nagrodziła uczniów.
Zorganizowano akcję zbiórki karmy i artykułów dla zwierząt  radomskiego schroniska. W akcji uczestniczyli uczniowie klas 0 – III. Ogółem zebrano około 80 kg karmy i psich przysmaków, przekazano również miski, ciepłe koce, smycze, zabawki.
Koordynator akcji p. Lidia Michalska w związku z akcją  uczestniczyła w szkoleniu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Radomiu”
Uwieńczeniem całej akcji jest nadany przez Centrum Edukacji Ekologicznej
CERTYFIKAT OPIEKUNA ZWIERZAT z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 za udział w projekcie „Nasi ulubieńcy”
Koordynatorem  projektu w kl. 0 – III była p. Lidia Michalska, w klasach IV- VI p. Jolanta Czapczyńska

 
I miejsce oraz  wyróżnienia w regionalnym konkursie „ Mój Las”
Mateusz Sójka uczeń klasy VI c zdobył I miejsce w XXXI  edycji konkursu regionalnego „Mój Las”. Tegoroczny temat konkursu to: „Runo leśne i jego mieszkańcy”.

Indywidualna praca w formie opisowej zawierała do 10 stron maszynopisu. Uzupełniona została fotografiami, rysunkami, szkicami.  Pracę Mateusza cechowała wysoka wartość merytoryczna, estetyka, pomysłowość szaty graficznej, oryginalność w ujęcia tematu.   Została uznana za najlepszą pracę szczebla regionalnego i wysłana na konkurs ogólnopolski. W tej samej kategorii wyróżnienia otrzymali: Julian Pękacki z klasy VI a oraz Alicja Solecka z klasy VII f.
W kategorii I -  „Ulubiony mieszkaniec lasu” 
III miejsce zajęła   - Zuzanna Kosior z klasy III e -  opiekun pracy p.Elżbieta Czaplak
Wyróżnienie zdobyli: Filip Grabowski z kl. II c – opiekun pracy p. Lidia Michalska
i  Kaja Napora z kl. III b – opiekun pracy p. Gabriela Łęcka

 
Sprzątanie Świata 2017
Tegoroczna jesienna akcja Sprzątanie Świata 2017 przebiegała pod hasłem  „ Nie ma śmieci – są surowce”. Miała ona na celu budzenie i umacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja odbyła się na Kierzkowie w dniu 18 października. Wzięli w niej udział uczniowie klasy VII f wraz z nauczycielem biologii. Uczestnicy, zaopatrzeni w worki oraz rękawiczki, wyruszyli w teren. Szukaliśmy dzikich wysypisk śmieci i znaleźliśmy je wokół pobliskich stawów. Dalej były tereny niezamieszkałe przez ludzi, tu także było mnóstwo wyrzuconych śmieci. Uczniowie solidnie posprzątali teren. Efekty pracy były zadawalające!
Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji wyrazili nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji Sprzątanie Świata  dał uczniom do zrozumienia, jak ważnym jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.               

galeria>>