Strona główna → Ekologia

Ekologia

 

Nasze sukcesy ekologiczne

   

ekogaleria

zdjęcia do roku szk. 2011/2012

 Foto - eko galeria

Aktualne dyplomy osiągnięć ekologicznych znajdują się w zakładce nasze sukcesy.

W  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Radomiu na szeroką skalę prowadzone są działania ekologiczne. 

Nasi uczniowie wraz z opiekunami biorą czynny udział w cyklicznych konkursach i akcjach ekologicznych i zdobywają w nich czołowe miejsca.

Opiekunowie działań ekologicznych w PSP 15 to: Lidia Michalska, Jolanta Czapczyńska i Jolanta Dorocińska.

KONKURSY:

 • "Mój las" - organizator Liga Ochrony Przyrody

I etap - organizator LOP Zarząd Okręgu w Radomiu

II etap - Ogólnopolski konkurs pod hasłem "Mój las" - Zarząd Główny LOP

 • "Porządkujemy i odnawiamy las" - koordynator Tygodnik Radomski, fundator nagród Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • "Niezapominajka  znakiem jakości naszej postawy woceb przyrody zrównoważonego rozwoju" - organizator Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Radomskiego.
 • "Zostań przyjacielem ptaków" - koordynator Tygodnik Radomski.
 • "Na najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP" - szkoła zdobyła tytuł "MISTRZA LOP"  w roku szkolnym 2008/2009 - organizator Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Radomskiego..

AKCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA EKOLOGICZNE:

 • Projekt CEE "Nasi ulubieńcy" - Certyfikat Opiekuna Zwierząt  potwierdzający realizację działań projektu "Nasi ulubieńcy" - organizator Centrum Edukacji Ekologicznej.
 • Projekt CEE "Nasi ulubieńcy " - prowadzenie akcji "Złotóweczka dla pieseczka"
 • Systematyczna współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt - konkurs "Buda dla mojego rzyjaciela".
 • Współpraca z przedsiębiorstwem PPUH RADKOM i udział w konkursach: "Surowce do RADKOMU i masz porządek w domu" oraz "Makulatura, puszki i plastiki wrzucaj w nasze pojemniki".
 • Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży - organizator Miasto Radom.
 • Korowód Wiosenny z okazji Dnia Ziemi.
 • Festyn "Czyste Miasto" - organizator Radkom.

Dziełania w roku szkolnym 2018/2019

SPRZĄTANIE  ŚWIATA 2018

Tegoroczna jesienna akcja Sprzątanie Świata 2018 była pod hasłem „ Akcja – segregacja 2 x więcej, 2 x częściej”. Miała ona na celu budzenie i umacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja odbyła się na Kieszkowie w dniu 11 pażdziernika, a wzięli w niej udział uczniowie klasy VII f wraz z nauczycielem biologii. Uczestnicy zaopatrzeni w worki oraz rękawice wyruszyli w teren. Szukaliśmy dzikich wysypisk śmieci i znaleźliśmy je wokół stawów. Dalej były tereny nie zamieszkałe przez ludzi, tu także było mnóstwo wyrzuconych śmieci. Uczniowie teren solidnie posprzątali. Efekty pracy były zadawalające .Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji wyrazili nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji Sprzątanie Świata  dał uczniom do zrozumienia jak ważnym jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.

Działania w roku szkolnym 2017/2018

 

Warsztaty ekologiczne w PPHU "Radkom"

W ramach konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” uczniowie klasy VII C wzięli udział w warsztatach ekologicznych, które odbyły się na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „Radkom”. Warsztaty odbyły się 20 kwietnia w sali konferencyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.
Uczniowie poznali:
- drogę odpadów od zbiórki do unieszkodliwienia
- poznali funkcjonowanie ZUOK i składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
- poznali procesy zachodzące na składowisku odpadów
Spółka prowadzi składowisko odpadów, na które rocznie trafia ponad 90 tys. ton odpadów.
Aby zmniejszyć  tę ilość  „Radkom”,  prowadzi szeroko zakrojoną edukację ekologiczną mieszkańców, stara się zapobiegać powstawaniu odpadów i zmniejszyć ich szkodliwość.
Uczniowie klasy VII c , biorąc udział w/w warsztatach ekologicznych, poszerzyli swoją wiedzę z zakresu segregacji odpadów, a w przyszłości będą  propagować postawy ekologiczne.

Kolorowy Tydzień Ekologiczny
W związku  z obchodami Światowego Dnia Ziemi od 23 do 27 kwietna 2018r. przeprowadzona została  Akcja Kolorowy Tydzień Ekologiczny w szkole. Organizując w szkole tydzień ekologiczny,  kierowaliśmy się potrzebą włączenia uczniów w działania na rzecz ochrony środowiska, zachęcenia ich do pogłębienia wiedzy na temat ekologii.
Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem. W poszczególnych dniach
obowiązywał inny kolor ubioru.

Zapraszamy do naszej szkolnej galerii.

Podsumowanie konkursu - "Najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP"
W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie  pt. „Najlepiej pracujące Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody”. Za swoją działalność SK LOP „Pierwiosnek” zdobyło II miejsce. Opiekunami Szkolnego Koła LOP jest Lidia Michalska w klasach 0 – III i Jolanta Czapczyńska w klasach  IV – VII. Podsumowanie konkursu miało miejsce podczas zorganizowanej konferencji pt„Uczymy się od przyrody”. Konferencję otworzył  dyrektor RDLP Andrzej Matysiak i prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu Elżbieta Molenda. Podczas konferencji nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice pan Tomasz Sot  mówił na temat bartnictwa  pszczelarstwa w Puszczy Kozienickiej. Pani Dorota Maciąg – ogrodnik z Muzeum Wsi Radomskiej przybliżyła temat dziko rosnących roślin zielarskich. Przyroda jako inspiracja do działań twórczych to temat o którym mówił pan Hubert Ogar z Nadleśnictwa Marcule. Edukacje przyrodniczo – ekologiczną w działalności szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody regionu radomskiego przedstawiła Dorota Wólczyńska.
Gratulujemy wszystkim członkom Szkolnego Koła LOP działającego w naszej szkole!!!

Certyfikat z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu za przeprowadzenie akcji  Sprzątanie Świata  - Radom 2017  pod hasłem „Nie ma śmieci -  są surowce"
„Sprzątanie Świata –Radom 2017 ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.
Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.   
Główne cele akcji to:

 • Zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału.  
 • Zainspirowanie i zaktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz środowiska.
 • Promowanie standardu selektywnej zbiórki, zwracanie uwagi na dalszy los śmiecia, który w   wyniku segregacji staje się surowcem, podlega recyklingowi i powtórnie służy nam   konsumentom.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!
Uczniowie klas 0 – VI  w ramach akcji „Sprzątanie Świata –Radom 2017  pod hasłem
„Nie ma śmieci- są surowce" realizowali następujące działania:
1. Zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów: butelek PET, baterii, makulatury, nakrętek, puszek aluminiowych;
2. Przeprowadzono działania edukacyjne związane z ideą zawartą w haśle tegorocznej akcji, między innymi na temat odpadów, ich segregacji, utylizacji: zajęcia, wycieczki, konkursy, gazetki.
•     Przeprowadzono zajęcia edukacyjne o odpadach: „Dobre rady na odpady” , „Nie ma śmieci, są surowce”, „Jak ratować przyrodę"  - uczniowie wykonywali mini plakaty na których miało się znaleźć hasło zachęcające innych do  dbania  o przyrodę.
•    Uczniowie pisali referaty na temat "Segregacja odpadów.  Po co i dlaczego?"
•    Przeprowadzono konkurs w klasach 0 – III - ,,Zabawka ze skrawka”  oraz Eko - skarbonka.. Uczniowie wykonywali prace z surowców wtórnych. Prace  wyeksponowano na wystawce szkolnej.
•    Zorganizowano konkurs plastyczny pt.„ Historia śmiecia – surowca. Praca w postaci plakatu.
•    Zorganizowano konkurs na plakat – „Jak segregować odpady i hasło propagujące recykling.”
•    Przeprowadzono konkurs plastyczny „Odpady zbieramy, środowisku pomagamy”.
•     Opracowano i rozdawano ulotki zachęcające do włączenia się w akcję „Sprzątanie Świata –Radom 2017” 
3. Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworonoga, zwracając uwagę na zachowania właścicieli czworonogów.
4. Zorganizowano w najbliższej okolicy akcję  Wyprawa – Poprawa! – Uczniowie tropili dzikie wysypiska śmieci. W akcji wzięła udział klasa VII f. Uczestnicy zaopatrzeni w worki oraz rękawiczki wyruszyli w teren. Szukali dzikich wysypisk śmieci i zlokalizowali je wokół stawów. Na tych terenach, nie zamieszkałych przez ludzi, było mnóstwo wyrzuconych śmieci. Uczniowie teren solidnie posprzątali;
5. Zbierano plastikowe nakrętki z przeznaczeniem na rehabilitację dla niepełnosprawnych dzieci;
W ramach akcji „Sprzątanie Świata –Radom 2017”  koordynator akcji P. Lidia Michalska uczestniczyła w szkoleniu doskonalącym: „Problem odpadów w działaniach edukacyjnych radomskich placówek oświatowych”, „Organizacja akcji -Sprzątanie Świata – Radom 2017, „Edukacja o odpadach w radomskich placówkach oświatowo – wychowawczych. Podsumowanie akcji „Sprzątanie świata Radom 2017”
Szkoła za realizację powyższych działań otrzymała Certyfikat z wyróżnieniem przyznany przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.
Koordynatorami akcji Sprzątanie Świata –Radom 2017 pod hasłem:  „Nie ma śmieci – są surowce”  była p. Lidia Michalska, p. Jolanta Czapczyńska, p. Katarzyna Jaworska
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za przyłączenie się do akcji!!

 

Certyfikat Opiekuna Zwierząt z wyróżnieniem za udział w projekcie „Nasi Ulubieńcy”
Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka.
Pies to symbol wierności i przyjaźni.
Uczniowie klas 0 –VI uczestniczyli w projekcie Centrum Edukacji Ekologicznej realizowanym na terenie miasta Radomia „Nasi Ulubieńcy.” W ramach realizacji projektu zorganizowano akcję ,,Złotóweczka dla pieseczka i koteczka”, która polegała na zbiórce pieniędzy do skarbonek klasowych. Zebrane pieniądze przekazano do Centrum Edukacji Ekologicznej z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w projekcie.
Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworonoga”, która  polegała na obserwowaniu zachowania właścicieli zwierząt w aspekcie humanitarnego traktowania swoich pupilów oraz sprzątania po nich w trakcie spacerów. Uświadamiano opiekunów czworonogów jak ważne jest zachowanie czystości w miejscach publicznych. Zwracano  uwagę na konieczność sprzątania po swoim pupilu. Opiekunów którzy sprzątali po swoim pupilu  obdarowywano  nalepkami z wizerunkiem pieska – wzorowy właściciel czworonoga.
Przeprowadzono w klasach zajęcia i pogadanki na temat pomocy i opieki nad zwierzętami,  wyświetlano filmy, na temat ras psów, roli psa w życiu człowieka. Uwrażliwiano na pomoc zwierzętom w okresie późnej jesieni i zimy.
Podczas zajęć dzieci miały okazję dowiedzieć się, w których sytuacjach nie należy podchodzić do psa, a także jak zachować się gdy pies zaatakuje.
Zorganizowano konkurs plastyczny dla klas 0–I  „Pies  przyjacielem człowieka”, a dla klas II i III „Los psów w mieście”. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i nagrodziła uczniów.
Zorganizowano akcję zbiórki karmy i artykułów dla zwierząt  radomskiego schroniska. W akcji uczestniczyli uczniowie klas 0 – III. Ogółem zebrano około 80 kg karmy i psich przysmaków, przekazano również miski, ciepłe koce, smycze, zabawki.
Koordynator akcji p. Lidia Michalska w związku z akcją  uczestniczyła w szkoleniu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Radomiu”
Uwieńczeniem całej akcji jest nadany przez Centrum Edukacji Ekologicznej
CERTYFIKAT OPIEKUNA ZWIERZAT z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 za udział w projekcie „Nasi ulubieńcy”
Koordynatorem  projektu w kl. 0 – III była p. Lidia Michalska, w klasach IV- VI p. Jolanta Czapczyńska

 
I miejsce oraz  wyróżnienia w regionalnym konkursie „ Mój Las”
Mateusz Sójka uczeń klasy VI c zdobył I miejsce w XXXI  edycji konkursu regionalnego „Mój Las”. Tegoroczny temat konkursu to: „Runo leśne i jego mieszkańcy”.

Indywidualna praca w formie opisowej zawierała do 10 stron maszynopisu. Uzupełniona została fotografiami, rysunkami, szkicami.  Pracę Mateusza cechowała wysoka wartość merytoryczna, estetyka, pomysłowość szaty graficznej, oryginalność w ujęcia tematu.   Została uznana za najlepszą pracę szczebla regionalnego i wysłana na konkurs ogólnopolski. W tej samej kategorii wyróżnienia otrzymali: Julian Pękacki z klasy VI a oraz Alicja Solecka z klasy VII f.
W kategorii I -  „Ulubiony mieszkaniec lasu” 
III miejsce zajęła   - Zuzanna Kosior z klasy III e -  opiekun pracy p.Elżbieta Czaplak
Wyróżnienie zdobyli: Filip Grabowski z kl. II c – opiekun pracy p. Lidia Michalska
i  Kaja Napora z kl. III b – opiekun pracy p. Gabriela Łęcka

 
Sprzątanie Świata 2017
Tegoroczna jesienna akcja Sprzątanie Świata 2017 przebiegała pod hasłem  „ Nie ma śmieci – są surowce”. Miała ona na celu budzenie i umacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja odbyła się na Kierzkowie w dniu 18 października. Wzięli w niej udział uczniowie klasy VII f wraz z nauczycielem biologii. Uczestnicy, zaopatrzeni w worki oraz rękawiczki, wyruszyli w teren. Szukaliśmy dzikich wysypisk śmieci i znaleźliśmy je wokół pobliskich stawów. Dalej były tereny niezamieszkałe przez ludzi, tu także było mnóstwo wyrzuconych śmieci. Uczniowie solidnie posprzątali teren. Efekty pracy były zadawalające!
Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji wyrazili nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji Sprzątanie Świata  dał uczniom do zrozumienia, jak ważnym jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.               

galeria>>