Strona główna → Ekologia

Ekologia

 

Nasze sukcesy ekologiczne

   

ekogaleria

zdjęcia do roku szk. 2011/2012

 Foto - eko galeria

Aktualne dyplomy osiągnięć ekologicznych znajdują się w zakładce nasze sukcesy.

W  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 w Radomiu na szeroką skalę prowadzone są działania ekologiczne. 

Nasi uczniowie wraz z opiekunami biorą czynny udział w cyklicznych konkursach i akcjach ekologicznych i zdobywają w nich czołowe miejsca.

Opiekunowie działań ekologicznych w PSP 15 to: Lidia Michalska, Jolanta Czapczyńska i Jolanta Dorocińska.

KONKURSY:

 • "Mój las" - organizator Liga Ochrony Przyrody

I etap - organizator LOP Zarząd Okręgu w Radomiu

II etap - Ogólnopolski konkurs pod hasłem "Mój las" - Zarząd Główny LOP

 • "Porządkujemy i odnawiamy las" - koordynator Tygodnik Radomski, fundator nagród Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • "Niezapominajka  znakiem jakości naszej postawy woceb przyrody zrównoważonego rozwoju" - organizator Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Radomskiego.
 • "Zostań przyjacielem ptaków" - koordynator Tygodnik Radomski.
 • "Na najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP" - szkoła zdobyła tytuł "MISTRZA LOP"  w roku szkolnym 2008/2009 - organizator Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Radomskiego..

AKCJE I PRZEDSIĘWZIĘCIA EKOLOGICZNE:

 • Projekt CEE "Nasi ulubieńcy" - Certyfikat Opiekuna Zwierząt  potwierdzający realizację działań projektu "Nasi ulubieńcy" - organizator Centrum Edukacji Ekologicznej.
 • Projekt CEE "Nasi ulubieńcy " - prowadzenie akcji "Złotóweczka dla pieseczka"
 • Systematyczna współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt - konkurs "Buda dla mojego rzyjaciela".
 • Współpraca z przedsiębiorstwem PPUH RADKOM i udział w konkursach: "Surowce do RADKOMU i masz porządek w domu" oraz "Makulatura, puszki i plastiki wrzucaj w nasze pojemniki".
 • Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży - organizator Miasto Radom.
 • Korowód Wiosenny z okazji Dnia Ziemi.
 • Festyn "Czyste Miasto" - organizator Radkom.

Działania w roku szkolnym 2018/2019

Certyfikat z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu za wyróżniającą aktywność i   za przeprowadzenie działań w ramach akcji: Sprzątanie Świata  - Polska 2018  pod hasłem „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej"
„Sprzątanie Świata – Polska 2018 ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.
Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.   
Głównym przesłaniem akcji  było:
- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.
Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!
           
Uczniowie klas 0 – VIII  w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018  pod hasłem
„Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej " realizowali następujące działania:
1. Zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów: butelek PET, baterii, makulatury, nakrętek, puszek aluminiowych;
2. Przeprowadzono działania edukacyjne związane z ideą zawartą w haśle tegorocznej akcji, między innymi na temat odpadów, ich segregacji, utylizacji: zajęcia, wycieczki, konkursy, gazetki.
•  w kl. 0 – III przeprowadzono zajęcia edukacyjne związane z segregacją odpadów: „Odpady zbieramy, środowiska nie zaśmiecamy”,
• W klasach IV – VII przeprowadzono zajęcia: ,,Odpady  zagrożeniem dla środowiska –prawidłowa segregacja  śmieci”.
• Przeprowadzono konkurs plastyczny „Odpady zbieramy, środowisku pomagamy”.
• Opracowano i rozdawano ulotki zachęcające do włączenia się w akcję „Sprzątanie Świata –Polska 2018”  i podejmowano działania związane z ochroną środowiska i segregacją odpadów.
• Uczniowie wykonywali plakaty z hasłami zachęcającymi do segregacji odpadów np. „Kto przyrodę szanuje, ten odpady segreguje; „ O Ziemię dbajmy – śmieci do odpowiednich pojemników wkładajmy”, „Sprzątam ja, sprzątasz ty, świat jest czysty raz, dwa, trzy”
3. Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworo, zwracając uwagę na zachowania właścicieli czworonogów.
4. Zorganizowano na swoich osiedlach lub innych dowolnych miejscach w najbliższej okolicy akcję  Wyprawa – Poprawa! – Uczniowie tropili dzikie wysypiska śmieci.
5.  Uczniowie uczestniczyli w warsztatach  zorganizowanych w P.P.U.H Radkom;

Szkoła za realizację powyższych działań otrzymała Certyfikat z wyróżnieniem przyznany przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.

Koordynatorami akcji Sprzątanie Świata – Polska 2018 pod hasłem:
„Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej " były  Lidia Michalska – opiekun SK LOP
w kl.. 0 – IV i Jolanta Czapczyńska – opiekun SK LOP w kl. V- VIII

Dziękujemy nauczycielom i uczniom za przyłączenie się do akcji!!
                                                                 
                                                                                                  Tekst:  Lidia Michalska

CERTYFIKAT OPIEKUNA ZWIERZĄT z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 za udział i pracę w projekcie „Nasi ulubieńcy 2017/ 2018”

Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka.
Pies to symbol wierności i przyjaźni.

Uczniowie klas 0 –VIII uczestniczyli w projekcie Centrum Edukacji Ekologicznej realizowanym na terenie miasta Radomia „Nasi Ulubieńcy.” W ramach realizacji projektu zorganizowano akcję ,,Złotóweczka dla pieseczka i koteczka”, która polegała na zbiórce pieniędzy do skarbonek. Zebrane pieniądze przekazano do Centrum Edukacji Ekologicznej z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w projekcie.
Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworonoga”, która  polegała na obserwowaniu zachowania właścicieli zwierząt w aspekcie humanitarnego traktowania swoich pupilów oraz sprzątania po nich w trakcie spacerów. Uświadamiano opiekunów czworonogów jak ważne jest zachowanie czystości w miejscach publicznych. Zwracano  uwagę na konieczność sprzątania po swoim pupilu. Opiekunów którzy sprzątali po swoim pupilu  obdarowywano  nalepkami z wizerunkiem pieska – wzorowy właściciel czworonoga.
Przeprowadzono w klasach zajęcia i pogadanki na temat pomocy i opieki nad zwierzętami,  wyświetlano filmy, na temat ras psów, roli psa w życiu człowieka. Uwrażliwiano na pomoc zwierzętom w okresie późnej jesieni i zimy.
Podczas zajęć dzieci miały okazję dowiedzieć się, w których sytuacjach nie należy podchodzić do psa, a także jak zachować się gdy pies zaatakuje.
Zorganizowano konkurs plastyczny dla klas 0–I  „Pies  przyjacielem człowieka”, a dla klas II i III „Los psów w mieście”. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i nagrodziła uczniów.
Zorganizowano akcję zbiórki karmy i artykułów dla zwierząt  radomskiego schroniska. Akcję wspierał szkolny wolontariat. W akcji uczestniczyli uczniowie poszczególnych klas. Ogółem zebrano około 120 kg karmy i psich przysmaków, przekazano również miski, ciepłe koce, smycze, zabawki.
Koordynator akcji p. Lidia Michalska w związku z akcją  uczestniczyła w szkoleniu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Radomiu”

Uwieńczeniem całej akcji jest nadany przez Centrum Edukacji Ekologicznej

Koordynatorem  projektu   były  p. Lidia Michalska i p. Jolanta Czapczyńska - Opiekunowie SK LOP

                                      
                                                                                                     tekst: Lidia Michalska

Kolorowa segregacja

W miesiącach maj – czerwiec  w klasach czwartych prowadzone były  zajęcia edukacyjne „Nie mieszaj – segreguj” dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście.  Uczniowie podczas zajęć sprawdzały swoją wiedzę o systemie gospodarowania odpadami w Radomiu, co to jest recykling, segregacja czy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Od lipca 2019 roku w Radomiu obowiązywać będą jednolite w całym kraju zasady segregacji odpadów komunalnych. Powstające w gospodarstwach odpady będziemy segregować w podziale na: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier oraz bioodpady. W dodatkowym pojemniku będziemy gromadzić pozostałości po segregacji, czyli odpady zmieszane.  Uczniowie już uczą się segregować „po nowemu”, m.in. dzięki wprowadzonym kolorowym pojemnikom na śmieci, które znajdują się  na korytarzu  szkoły oraz podczas prowadzonych  zajęć. W trakcie warsztatów edukacyjnych czwartoklasiści dowiedzieli się  czym jest recykling  i co zrobić z odpadem niebezpiecznym, dlaczego warto zbierać makulaturę i czemu tak ważna jest redukcja plastikowych odpadów.
Zajęcia prowadziła p. Jolanta Wójcik  - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  w Urzędzie  Miejskim w Radomiu
                                                                  
                                                                                      Tekst Lidia Michalska

Sukces naszych uczniów w międzyszkolnym konkursie „Bo najpiękniejsze są polskie  kwiaty…
06 czerwca 2019r. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno- fotograficznego pod patronatem
Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego  „Bo najpiękniejsze są polskie  kwiaty…
Organizatorem  konkursu jest  Zarząd Okręgu Ligi  Ochrony  Przyrody  w Radomiu.
Prace wykonane przez uczniów  dotyczą  roślin zielnych, kwitnących na polskich łąkach, w lasach i ogrodach.
Celem konkursu było:
•    rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów;
•    poznawanie roślin kwitnących z najbliższej okolicy;
•     dostrzeganie piękna rodzimej przyrody;
•    rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji;
•    zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej przyrody;
•    rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

Konkurs  przeprowadzony był dwuetapowo:
I etap – szkolny- zorganizowali  i przeprowadzili   opiekunowie szkolnych kół LOP – Lidia Michalska i Jolanta Czapczyńska.
II etap – regionalny przeprowadzony przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu
Uczniowie z naszej szkoły zdobyli miejsca i nagrody w kategorii  II i  III
W kategorii II – praca plastyczna 
 III miejsce Tomasz Swieżewski z klasy IIc
wyróżnienie Szymon Murawski z klasy II c
W kategorii III – fotografia
I miejsce Julia Sujka z kl. VIc,
III miejsce Mateusz Sujka z klasy VII
wyróżnienie Nina Łoboda z kl. VIa

Za przeprowadzenie konkursu i pilotowanie odpowiedzialne były p. Lidia Michalska i Jolanta Czapczyńska - Opiekunowie SK LOP.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach!!!!
 

Kolorowy Tydzień Ekologiczny w szkole

Akcja przeprowadzona została od 13 do 17 maja 2019r. w związku  z obchodami Światowego Dnia Ziemi. Organizując w szkole tydzień ekologiczny,  kierowaliśmy się potrzebą włączenia uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska oraz zachęcenia ich do pogłębienia wiedzy na temat ekologii.
Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem. W poszczególnych dniach
obowiązywał inny kolor ubioru .
 I dzień – 13.05 ( poniedziałek) – DZIEŃ  SŁOŃCA
 w ubiorach obowiązywał kolor żółty
 II dzień – 14.05 ( wtorek) – EKOLOGIA NA SERIO I NA WESOŁO
 w ubiorach obowiązywał kolor zielony w tym dniu uczniowie segregowali odpady i sprzątali świat
III dzień – 15.05 ( środa) – DZIEŃ  ZDROWIA
w ubiorach obowiązywał kolor pomarańczowy w tym dniu uczniowie wysłuchali pogadanki  o zdrowym odżywianiu
IV dzień – 16.05 ( czwartek) – DZIEŃ  EKOLOGA
w  ubiorach obowiązywał kolor niebieski w tym dniu uczniowie ćwiczyli w języku angielskim na platformie edukacyjnej  British Council
V dzień – 17.05 ( piątek) – DZIEŃ ZIEMI
w ubiorach obowiązywał kolor brązowy w tym dniu odbył się konkurs wiedzy ekologicznej
Uczniowie chętnie i aktywnie wzięli udział w  Kolorowym Tygodniu Ekologicznym. Uczestniczyli w działaniach, w których mogą kształtować postawy ekologiczne, wykazać się inicjatywą oraz bawić się.
Akcję nadzorowały p. Renata Rutka oraz p. Jolanta Czapczyńska.


Dzień Zdrowia w naszej szkole

Kwiecień nazywany jest  miesiącem zdrowia, ponieważ właśnie wtedy przypada Światowy Dzień Zdrowia, który każdego roku obchodzony jest 7 kwietnia. Święto to zostało ustanowione w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństwa na całym świecie.
Przesłanką do realizacji działań promujących zdrowe odżywianie jest udział  naszej szkoły  w programie „ TRAYMAJ FORMĘ”.
Tegoroczny Dzień Zdrowia  w naszej szkole przebiegał pod hasłem: ZDROWO ŻYJEMY, BO WIEMY CO JEMY”. Pod takim też hasłem uczniowie wykonali plakaty w języku polskim i angielskim, które ozdobiły salę gimnastyczną. Uczniowie klas siódmych i ósmych przygotowali stoiska kulinarne ze zdrowym żywieniem. Do degustacji były: wiosenne, kolorowe kanapki, owocowe soki  pełne witamin, musy, sałatki warzywne i owocowe, koktajle, ciasteczka zbożowe , szaszłyki, koreczki, kiełki.
Jedzenie było przygotowywane w trakcie imprezy i wszystko było bardzo świeże.
Imprezę prowadziła uczennica klasy 8c Aleksandra Gierwatowska. Zgromadzeni uczniowie wysłuchali  krótkiej historii o Światowym Dniu Zdrowia oraz  prezentacji w języku angielskim. Obejrzeli film również  w języku angielskim o zdrowym żywieniu , w którym uczniowie naszej szkoły samodzielnie przygotowują  zdrowe i wartościowe potrawy.
W  imprezie uczestniczyli  zaproszeni sportowcy. Byli to nasi absolwenci: Remigiusz Rutka oraz jego siostra Maja Rutka, którzy przyjechali na swoich motorach. Remigiusz to zawodnik Mistrzostw Polski w Motokrosie z klubu Gorzów Wielkopolski. Od 9 lat jeździ na motorze, a od 6 lat jest zawodnikiem klubu .Największym  osiągnięciem Remigiusza jest uzyskanie wice mistrza Polski.
Zaproszeni goście zaprezentowali film z treningu oraz prezentację jak należy prawidłowo się odżywiać i  jak dbać o formę przed zawodami.
Kolejnym punktem imprezy była degustacja pysznych, zdrowych potraw przygotowanych przez uczniów, oglądanie motorów, rozmowy ze sportowcami i robienie zdjęć.
Obchody Dnia Zdrowia ożywiły pracę szkoły i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W/w imprezie  uczestniczyła p. dyrektor mgr Małgorzata Suligowska  oraz  wice dyrektor mgr Renata Szostakowska.
Tegoroczny Dzień Zdrowia przygotowały p. Renata Gwiazdowska Rutka oraz p. Jolanta Czapczyńska wraz z uczniami.

Sukces naszych uczniów! w XXXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu pod hasłem „Mój las

„W lesie, jak w lesie cisza i spokój
Zwierzęta tam sobie mieszkają
I niczym błękitne jest niebo
I zieleni pełen koszyk”
      Ta refleksyjna strofa wiersza  posłużyła za motto inicjatorom  konferencji pt. „Las – świat roślin i zwierząt”, która odbyła się 28. 02. 2019 r.  w siedzibie Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Radomiu.
    Organizatorami konferencji byli:
•    Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
•    Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu
•    Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Radomiu
Tematyka konferencji:
1.    Projekt Bociani w Puszczy Kozienickiej
2.    Ochrona czynna i monitoring populacji nietoperzy na terenie Puszczy Kozienickiej
Podczas konferencji pt. „Las –świat roślin i zwierząt”  odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego  XXX II Edycji – 2018/2019 Ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Mój las”. 
Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP.
II etap na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody.
Na szczeblu regionalnym sukcesy odnieśli uczniowie z naszej szkoły. 
W kategorii I -  „Moja ulubiona pora roku w lesie”
II miejsce zajął  Oskar Motyka z klasy IIa – wychowawca Małgorzata Januszewska
Wyróżnienie otrzymał Tomasz Świeżewski z kl. IIc – wychowawca Mieczysława Pastuszka
Opiekunem Szkolnego kola LOP klas I – IV jest  Lidia Michalska
W kategorii II  - „Mieszkania leśnych zwierząt”
III miejsce zdobyła praca uczennicy Leny Pękackiej z klasy IVa. Uczennica  wykonała pracę pod kierunkiem  Pani Lidii Michalskiej – opiekuna SK LOP
 Gratulujemy zwycięzcom!

      Sukces  w regionalnym konkursie „ Mój Las”

Uczniowie: Julian Pękacki z klasy VII a oraz Maja Podsiadła z klasy VIII f odnieśli sukces w XXXII  edycji konkursu regionalnego „ Mój Las”. Tegoroczny temat konkursu to: „Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy przyrodniczo- ekologiczno- leśnej, promowanie walorów przyrodniczo- turystycznych polskich lasów. Uczniowie swoją pracę wykonywali w kategorii – młodzież szkół podstawowych klas VII i VIII oraz młodzież gimnazjów.
Praca była indywidualna, w formie opisowej do 10 stron maszynopisu, uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami.  Pracę Juliana raz Mai cechowała wysoka wartość merytoryczna, estetyka, pomysłowość szaty graficznej, oryginalność w ujęcia tematu.  Prace zostały wysoko ocenione: Julian Pękacki zdobył I miejsce, a Maja Podsiadło III miejsce.
Podczas podsumowania etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „ Mój Las” uczniowie wysłuchali wykładu pt. Ochrona czynna i monitoring populacji nietoperzy na terenie Puszczy Kozienickiej, który przygotowało Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne. Obejrzeli również wystawę poświęconą projektowi ochrony, promocji i zachowania pomnika przyrody dębu Bartek.
Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
                                                                                      tekst: J. Czapczyńska

 

 

 

 

 

 

Sukces Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody!
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody ,,Pierwiosnek” za swoją działalność na rzecz środowiska przyrodniczego w konkursie regionalnym „Najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP” zajęło I miejsce. Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgu Radomskiego Ligi Ochrony Przyrody. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podczas konferencji „90 lat Ligi Ochrony Przyrody w 100 - leciu Niepodległości Polski”. Konferencję rozpoczęło wystąpienie dyrektora RDLP Andrzeja Matysiaka i prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu Elżbiety Molendy. Przemysław Bednarczyk- historyk przedstawił lekcje historii „Udział mieszkańców Radomia i regionu radomskiego w walkach o niepodległość i granice w latach 1914 – 1921. Wiceprezes ZO LOP, wicedyrektor RDLP Piotr Kacprzak przybliżył historie Ligi Ochrony Przyrody na przestrzeni 90 lat.
Opiekunami SK LOP jest pani Lidia Michalska i pani Jolanta Czapczyńska.
Podczas tej konferencji pod hasłem ‘Razem dla  przyrody” wręczono odznaki Ligi Ochrony Przyrody dla wyróżniających się opiekunów SK LOP.
Pani Lidia Michalska otrzymała Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla ochrony przyrody”, pani Jolanta Czapczyńska otrzymała Złotą Odznakę Honorową za zasługi w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Głównym celem działalności SK LOP jest uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającego świata, uświadomienie problemów ekologicznych poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, rozbudzanie i podnoszenie świadomości ekologicznej u uczniów, współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ekologii, przygotowywanie do udziału w konkursach o tematyce przyrodniczej.
                                

SPRZĄTANIE  ŚWIATA 2018

Tegoroczna jesienna akcja Sprzątanie Świata 2018 była pod hasłem „ Akcja – segregacja 2 x więcej, 2 x częściej”. Miała ona na celu budzenie i umacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja odbyła się na Kieszkowie w dniu 11 pażdziernika, a wzięli w niej udział uczniowie klasy VII f wraz z nauczycielem biologii. Uczestnicy zaopatrzeni w worki oraz rękawice wyruszyli w teren. Szukaliśmy dzikich wysypisk śmieci i znaleźliśmy je wokół stawów. Dalej były tereny nie zamieszkałe przez ludzi, tu także było mnóstwo wyrzuconych śmieci. Uczniowie teren solidnie posprzątali. Efekty pracy były zadawalające .Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji wyrazili nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji Sprzątanie Świata  dał uczniom do zrozumienia jak ważnym jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.

Działania w roku szkolnym 2017/2018

 

Warsztaty ekologiczne w PPHU "Radkom"

W ramach konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” uczniowie klasy VII C wzięli udział w warsztatach ekologicznych, które odbyły się na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „Radkom”. Warsztaty odbyły się 20 kwietnia w sali konferencyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.
Uczniowie poznali:
- drogę odpadów od zbiórki do unieszkodliwienia
- poznali funkcjonowanie ZUOK i składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
- poznali procesy zachodzące na składowisku odpadów
Spółka prowadzi składowisko odpadów, na które rocznie trafia ponad 90 tys. ton odpadów.
Aby zmniejszyć  tę ilość  „Radkom”,  prowadzi szeroko zakrojoną edukację ekologiczną mieszkańców, stara się zapobiegać powstawaniu odpadów i zmniejszyć ich szkodliwość.
Uczniowie klasy VII c , biorąc udział w/w warsztatach ekologicznych, poszerzyli swoją wiedzę z zakresu segregacji odpadów, a w przyszłości będą  propagować postawy ekologiczne.

Kolorowy Tydzień Ekologiczny
W związku  z obchodami Światowego Dnia Ziemi od 23 do 27 kwietna 2018r. przeprowadzona została  Akcja Kolorowy Tydzień Ekologiczny w szkole. Organizując w szkole tydzień ekologiczny,  kierowaliśmy się potrzebą włączenia uczniów w działania na rzecz ochrony środowiska, zachęcenia ich do pogłębienia wiedzy na temat ekologii.
Każdy dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem. W poszczególnych dniach
obowiązywał inny kolor ubioru.

Zapraszamy do naszej szkolnej galerii.

Podsumowanie konkursu - "Najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP"
W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie  pt. „Najlepiej pracujące Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody”. Za swoją działalność SK LOP „Pierwiosnek” zdobyło II miejsce. Opiekunami Szkolnego Koła LOP jest Lidia Michalska w klasach 0 – III i Jolanta Czapczyńska w klasach  IV – VII. Podsumowanie konkursu miało miejsce podczas zorganizowanej konferencji pt„Uczymy się od przyrody”. Konferencję otworzył  dyrektor RDLP Andrzej Matysiak i prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu Elżbieta Molenda. Podczas konferencji nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice pan Tomasz Sot  mówił na temat bartnictwa  pszczelarstwa w Puszczy Kozienickiej. Pani Dorota Maciąg – ogrodnik z Muzeum Wsi Radomskiej przybliżyła temat dziko rosnących roślin zielarskich. Przyroda jako inspiracja do działań twórczych to temat o którym mówił pan Hubert Ogar z Nadleśnictwa Marcule. Edukacje przyrodniczo – ekologiczną w działalności szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody regionu radomskiego przedstawiła Dorota Wólczyńska.
Gratulujemy wszystkim członkom Szkolnego Koła LOP działającego w naszej szkole!!!

Certyfikat z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Radomiu za przeprowadzenie akcji  Sprzątanie Świata  - Radom 2017  pod hasłem „Nie ma śmieci -  są surowce"
„Sprzątanie Świata –Radom 2017 ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.
Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.   
Główne cele akcji to:

 • Zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału.  
 • Zainspirowanie i zaktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz środowiska.
 • Promowanie standardu selektywnej zbiórki, zwracanie uwagi na dalszy los śmiecia, który w   wyniku segregacji staje się surowcem, podlega recyklingowi i powtórnie służy nam   konsumentom.

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!
Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!
Uczniowie klas 0 – VI  w ramach akcji „Sprzątanie Świata –Radom 2017  pod hasłem
„Nie ma śmieci- są surowce" realizowali następujące działania:
1. Zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów: butelek PET, baterii, makulatury, nakrętek, puszek aluminiowych;
2. Przeprowadzono działania edukacyjne związane z ideą zawartą w haśle tegorocznej akcji, między innymi na temat odpadów, ich segregacji, utylizacji: zajęcia, wycieczki, konkursy, gazetki.
•     Przeprowadzono zajęcia edukacyjne o odpadach: „Dobre rady na odpady” , „Nie ma śmieci, są surowce”, „Jak ratować przyrodę"  - uczniowie wykonywali mini plakaty na których miało się znaleźć hasło zachęcające innych do  dbania  o przyrodę.
•    Uczniowie pisali referaty na temat "Segregacja odpadów.  Po co i dlaczego?"
•    Przeprowadzono konkurs w klasach 0 – III - ,,Zabawka ze skrawka”  oraz Eko - skarbonka.. Uczniowie wykonywali prace z surowców wtórnych. Prace  wyeksponowano na wystawce szkolnej.
•    Zorganizowano konkurs plastyczny pt.„ Historia śmiecia – surowca. Praca w postaci plakatu.
•    Zorganizowano konkurs na plakat – „Jak segregować odpady i hasło propagujące recykling.”
•    Przeprowadzono konkurs plastyczny „Odpady zbieramy, środowisku pomagamy”.
•     Opracowano i rozdawano ulotki zachęcające do włączenia się w akcję „Sprzątanie Świata –Radom 2017” 
3. Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworonoga, zwracając uwagę na zachowania właścicieli czworonogów.
4. Zorganizowano w najbliższej okolicy akcję  Wyprawa – Poprawa! – Uczniowie tropili dzikie wysypiska śmieci. W akcji wzięła udział klasa VII f. Uczestnicy zaopatrzeni w worki oraz rękawiczki wyruszyli w teren. Szukali dzikich wysypisk śmieci i zlokalizowali je wokół stawów. Na tych terenach, nie zamieszkałych przez ludzi, było mnóstwo wyrzuconych śmieci. Uczniowie teren solidnie posprzątali;
5. Zbierano plastikowe nakrętki z przeznaczeniem na rehabilitację dla niepełnosprawnych dzieci;
W ramach akcji „Sprzątanie Świata –Radom 2017”  koordynator akcji P. Lidia Michalska uczestniczyła w szkoleniu doskonalącym: „Problem odpadów w działaniach edukacyjnych radomskich placówek oświatowych”, „Organizacja akcji -Sprzątanie Świata – Radom 2017, „Edukacja o odpadach w radomskich placówkach oświatowo – wychowawczych. Podsumowanie akcji „Sprzątanie świata Radom 2017”
Szkoła za realizację powyższych działań otrzymała Certyfikat z wyróżnieniem przyznany przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu.
Koordynatorami akcji Sprzątanie Świata –Radom 2017 pod hasłem:  „Nie ma śmieci – są surowce”  była p. Lidia Michalska, p. Jolanta Czapczyńska, p. Katarzyna Jaworska
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za przyłączenie się do akcji!!

 

Certyfikat Opiekuna Zwierząt z wyróżnieniem za udział w projekcie „Nasi Ulubieńcy”
Pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka.
Pies to symbol wierności i przyjaźni.
Uczniowie klas 0 –VI uczestniczyli w projekcie Centrum Edukacji Ekologicznej realizowanym na terenie miasta Radomia „Nasi Ulubieńcy.” W ramach realizacji projektu zorganizowano akcję ,,Złotóweczka dla pieseczka i koteczka”, która polegała na zbiórce pieniędzy do skarbonek klasowych. Zebrane pieniądze przekazano do Centrum Edukacji Ekologicznej z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w projekcie.
Zorganizowano akcję „Wzorowy właściciel czworonoga”, która  polegała na obserwowaniu zachowania właścicieli zwierząt w aspekcie humanitarnego traktowania swoich pupilów oraz sprzątania po nich w trakcie spacerów. Uświadamiano opiekunów czworonogów jak ważne jest zachowanie czystości w miejscach publicznych. Zwracano  uwagę na konieczność sprzątania po swoim pupilu. Opiekunów którzy sprzątali po swoim pupilu  obdarowywano  nalepkami z wizerunkiem pieska – wzorowy właściciel czworonoga.
Przeprowadzono w klasach zajęcia i pogadanki na temat pomocy i opieki nad zwierzętami,  wyświetlano filmy, na temat ras psów, roli psa w życiu człowieka. Uwrażliwiano na pomoc zwierzętom w okresie późnej jesieni i zimy.
Podczas zajęć dzieci miały okazję dowiedzieć się, w których sytuacjach nie należy podchodzić do psa, a także jak zachować się gdy pies zaatakuje.
Zorganizowano konkurs plastyczny dla klas 0–I  „Pies  przyjacielem człowieka”, a dla klas II i III „Los psów w mieście”. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i nagrodziła uczniów.
Zorganizowano akcję zbiórki karmy i artykułów dla zwierząt  radomskiego schroniska. W akcji uczestniczyli uczniowie klas 0 – III. Ogółem zebrano około 80 kg karmy i psich przysmaków, przekazano również miski, ciepłe koce, smycze, zabawki.
Koordynator akcji p. Lidia Michalska w związku z akcją  uczestniczyła w szkoleniu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Radomiu”
Uwieńczeniem całej akcji jest nadany przez Centrum Edukacji Ekologicznej
CERTYFIKAT OPIEKUNA ZWIERZAT z wyróżnieniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 za udział w projekcie „Nasi ulubieńcy”
Koordynatorem  projektu w kl. 0 – III była p. Lidia Michalska, w klasach IV- VI p. Jolanta Czapczyńska

 
I miejsce oraz  wyróżnienia w regionalnym konkursie „ Mój Las”
Mateusz Sójka uczeń klasy VI c zdobył I miejsce w XXXI  edycji konkursu regionalnego „Mój Las”. Tegoroczny temat konkursu to: „Runo leśne i jego mieszkańcy”.

Indywidualna praca w formie opisowej zawierała do 10 stron maszynopisu. Uzupełniona została fotografiami, rysunkami, szkicami.  Pracę Mateusza cechowała wysoka wartość merytoryczna, estetyka, pomysłowość szaty graficznej, oryginalność w ujęcia tematu.   Została uznana za najlepszą pracę szczebla regionalnego i wysłana na konkurs ogólnopolski. W tej samej kategorii wyróżnienia otrzymali: Julian Pękacki z klasy VI a oraz Alicja Solecka z klasy VII f.
W kategorii I -  „Ulubiony mieszkaniec lasu” 
III miejsce zajęła   - Zuzanna Kosior z klasy III e -  opiekun pracy p.Elżbieta Czaplak
Wyróżnienie zdobyli: Filip Grabowski z kl. II c – opiekun pracy p. Lidia Michalska
i  Kaja Napora z kl. III b – opiekun pracy p. Gabriela Łęcka

 
Sprzątanie Świata 2017
Tegoroczna jesienna akcja Sprzątanie Świata 2017 przebiegała pod hasłem  „ Nie ma śmieci – są surowce”. Miała ona na celu budzenie i umacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja odbyła się na Kierzkowie w dniu 18 października. Wzięli w niej udział uczniowie klasy VII f wraz z nauczycielem biologii. Uczestnicy, zaopatrzeni w worki oraz rękawiczki, wyruszyli w teren. Szukaliśmy dzikich wysypisk śmieci i znaleźliśmy je wokół pobliskich stawów. Dalej były tereny niezamieszkałe przez ludzi, tu także było mnóstwo wyrzuconych śmieci. Uczniowie solidnie posprzątali teren. Efekty pracy były zadawalające!
Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji wyrazili nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji Sprzątanie Świata  dał uczniom do zrozumienia, jak ważnym jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości.               

galeria>>