Strona główna → 100-lecie

100-lecie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu to jedna z najstarszych szkół w naszym mieście. "Lata po latach jak woda płyną"  słowa, które wypowiedział wspaniały poeta -  patron naszej szkoły stały się mottem obchodzonego w tym roku wyjątkowego Jubileuszu. Stulecie to wspaniała okazja, aby w uroczystej atmosferze przypomnieć historię naszej placówki, spotkać wielu pracowników oraz absolwentów szkoły, a także przypomnieć tych, którzy odeszli.
20 października 2016 r. na długo zostanie w pamięci i w sercach osób, które wzięły udział w tym pięknym i doniosłym wydarzeniu.
Uroczyste obchody rozpoczęła  Msza Święta w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Kazimierza, której przewodniczył proboszcz parafii ksiądz Grzegorz Senderski. Homilię wygłosił ksiądz Wojciech Szary – absolwent naszej szkoły, który z sentymentem wspomniał szkolne lata, wprowadzając wszystkich w uroczysty nastrój.
             Następnie dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie  udali się do szkoły, gdzie kontynuowano obchody Jubileuszu. Na przybyłych, owiane duchem czasu, pięknie odnowione  czekały już szkolne korytarze i sale.
Gości przybywało z każdą minutą i wkrótce wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Sala gimnastyczna przypominała w tym dniu salę koncertową – profesjonalna estrada, nagłośnienie i oświetlenie. Wszystko było wyjątkowe i piękne.  Dreszcz emocji i wzruszeń towarzyszył każdemu, kto w tym dniu przestąpił przez próg PSP 15.  Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Rafał Rajkowski  Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, p. Karol Semik Wiceprezydent Miasta Radomia,  podinspektor Krzysztof Bielecki zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, podinspektor Stanisław Popiel ekspert wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, p. Krzysztof Szewczyk Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Radomiu, radni Rady Miejskiej naszego okręgu: p.Marta Michalska – Wilk , p. Kazimierz Woźniak, p. Ryszard Fałek, p.  Zbigniew Neska, p. Leszek Pożyczka przewodniczący komisji edukacji w Radzie Miejskiej, ksiądz proboszcz Grzegorz Senderski, ksiądz proboszcz Andrzej Piotrowski, ksiądz Eugeniusz Siedlecki, ksiądz Wojciech Szary, p. Paweł Frysztak Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w  Radomiu,  podinspektor Piotr Kostkiewicz Komendant Miejski Policji w Radomiu, p. Agnieszka Prygiel kierownik Zespołu Pracy Socjalnej nr 8 w Radomiu, p. Adam Słomka przewodniczący Sekcji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu, p. Tomasz Korczak przewodniczący ZNP w Radomiu, p. Andrzej Stępnikowski przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Solidarność80 Pracowników Oświaty i Wychowania w Radomiu, p. Klaudyna Stachoń Engagement Manager z  firmy Microsoft, dyrektorzy radomskich szkół, przedstawiciele instytucji wspierających działania szkoły, byli dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele naszej szkoły, rodzice oraz sponsorzy.       
Niczym telewizyjne spikerki z dawnych lat, uroczystość poprowadziły p. Dorota Ługowska i p. Dorota Magnowska – wspaniałe nauczycielki naszej szkoły.
Po powitaniu gości głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły Małgorzata Suligowska, która przybliżyła wszystkim  historię PSP nr 15 w Radomiu. W swym wystąpieniu Pani Dyrektor wyraziła również wdzięczność wszystkim tym, którzy tworzyli stuletnią historię naszej placówki. Przypomniała również, że szkoła  to miejsce, w którym przeżywa się beztroskie lata dzieciństwa, pierwsze sukcesy, przyjaźnie i zawsze wraca się do niej wspomnieniami. Podkreśliła, że współczesny wizerunek naszej szkoły zawdzięczamy wielu pokoleniom ludzi twórczych, kreatywnych, poszukujących najlepszych rozwiązań, a także otwartych i wrażliwych na potrzeby dzieci. Pani Dyrektor podziękowała także sponsorom za życzliwość i pomoc w  organizacji uroczystości.

              Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy wystąpił Wiceprezydent Miasta Radomia - p. Karol Semik, który powiedział, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 jest wyjątkową szkołą z tradycjami posiadającą wspaniałą historię. Może pochwalić się licznymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej  i wychowawczej. Obchody jubileuszu stały się  okazją do wręczenia  Nagrody Prezydenta Miasta Radomia. Jako dowód uznania, za szczególne osiągnięcia w pracy otrzymały ją: Dyrektor PSP nr 15 w Radomiu – p. Małgorzata Suligowska, Wicedyrektor PSP nr 15 – p. Elżbieta Kozera oraz p. Lidia Michalska.

Momentami szczególnie wzruszającymi były wystąpienia absolwentów i osób związanych z naszą szkołą. Kolejno zabierali głos: pani Medyńska– długoletnia nauczycielka, która przypomniała, że w szkole im. Władysława Syrokomli zawsze panowała niezwykła atmosfera. Wśród przemawiających byli również jedni z naszych absolwentów: p. Paweł Frysztak  i p. Marta Michalska – Wilk. Ze sceny padały ciepłe słowa uznania i wdzięczności dla dawnych pracowników szkoły, jak i obecnie w niej pracujących. Absolwenci ze wzruszeniem opowiadali swoje wspomnienia, jakie zachowały się w ich pamięci. W niejednym oku zakręciła się łza…
Ten wyjątkowy dzień stał się także okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy obecnie tworzą Szkolę Syrokomli  i stanowią o jej przyszłości:
„ Wśród marzeń,
Rozwianych jak miraże
Twarze, twarze,
Zawsze życzliwe twarze…”
                   Z wielkim szacunkiem wspomnieliśmy zacną kadrę kierowniczą od momentu powstania szkoły do chwili obecnej. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego p. Rafał Rajkowski wręczył dziesięciu nauczycielom Dyplomy Uznania, jako wyraz podziękowania za wieloletnią pracę wychowawczo - dydaktyczną oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska.
                  Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz przedstawiciele Rady Rodziców, którzy gorąco podziękowali  Pani Dyrektor Małgorzacie Suligowskiej oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

         Po części oficjalnej  rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez nauczycieli naszej szkoły. Różnorodny repertuar pokazał to, co w naszej szkole jest najważniejsze. Do przygotowań włączyli się nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie wraz z rodzicami. Przedstawienie przeniosło nas w czasy odległe, kiedy to nasza placówka zaczynała swoje istnienie.  Motywem przewodnim przedstawienia był zegar, którego bicie przypominało ważne daty z kart historii naszej szkoły. Krótkie scenki z poszczególnych dziesięcioleci życia szkoły obrazowane slajdami i zdjęciami z ówczesnych lat ukazały zebranym gościom jej 100 letnią historię.
Uczniowie wspaniale zaprezentowali swój dorobek artystyczny. Nie zabrakło pokazów tańca towarzyskiego i nowoczesnego, czy solowych i wokalnych występów uczniów. Ogromne wrażenie na publiczności wywarło przedstawienie pt. „Rzepka” Inscenizacja została przygotowana przez rodziców naszych uczniów.  Na zakończenie Dyrekcja i grono pedagogiczne wspólnie odśpiewali utwór  „Pięknie żyć…” z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego. Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni gorącymi brawami.

 Następnie goście zostali zaproszeni do zwiedzania szacownej Jubilatki.  Szkolne korytarze przywitały zwiedzających, specjalnie przygotowaną na tą okazję, wyjątkową dekoracją. Na korytarzach czas jakby stanął w miejscu. Stare, zabytkowe zdjęcia, kroniki z zapiskami i historią działalności różnych szkolnych organizacji, przedstawiające stuletnią historię placówki. 
Oprócz historii na korytarzach można było zobaczyć wystawę o szkole. Były puchary, dyplomy, medale, które uczniowie zdobywali w konkursach, olimpiadach i turniejach sportowych. Prace uczniów oraz podziękowania od instytucji, które od lat z nią współpracują.

Wszyscy goście byli pod ogromnym wrażeniem całej uroczystości. Pan Wiceprezydent Miasta Radomia - p. Karol Semik złożył na ręce p. Dyrektor PSP nr 15 Małgorzacie Suligowskiej wyrazy uznania za trud włożony w przygotowanie jubileuszu.

 Z okazji Jubileuszu 100  lecia szkoły za wybitne zasługi oraz całokształt działalności szkoła otrzymała wiele wyróżnień i upominków:
Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał PSP nr 15 im. Władysława Syrokomli Medal pamiątkowy „ PRO MASOVIA”
Akt nadania nr 223/2016

                                      

Prezydent Miasta Radomia p. Radosław Witkowski uhonorował szkołę pamiątkową statuetką z okazji Jubileuszu 100-lecia.


 Dyrektor Delegatury w Radomiu p. Krzysztof Szewczyk z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty przekazał „LIST GRATULACYJNY” oraz album.

Radny Rady Miejskiej w Radomiu p. Kazimierz Wożniak złożył gratulacje i wręczył książkę.

 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu     p. Paweł Frysztak przekazał „LIST GRATULACYJNY”.

 

 

 

 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP z siedzibą            w Radomiu p. Jacek Mnich -„LIST GRATULACYJNY”.

 

 

 

Dyrektorzy radomskich szkół przekazali „LIST GRATULACYJNY”, pod którym złożyli własnoręczne podpisy.

 

 

 

Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu p. Katarzyna Kołodziejska wręczyła „Tabliczkę pamiątkową” oraz -„LIST GRATULACYJNY”.

                                  

 
 Z rąk pani Klaudyny Stachoń Engagement Manager z firmy Microsoft Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15  otrzymała tytuł

„Szkoła w Chmurze Microsoft”.
 

 

Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej nr 8 w Radomiu p. Agnieszka Prygiel  przekazała „LIST GRATULACYJNY” oraz symbolicznego anioła.

                      

 

Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC”- -„LIST GRATULACYJNY”.

 

 

 

Na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Suligowskiej spłynęło również wiele życzeń i gratulacji  od osób, które nie mogły uczestniczyć w obchodach Jubileuszu.

           
     
       
     
     

Dyrekcja oraz nauczyciele szkoły składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w tej wyjątkowej uroczystości.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z uroczystości Jublileuszu 100-lecia szkoły

GALERIA 1>>               GALERIA 2>>